Dodatek osłonowy 2023 - do kiedy wniosek? Czy będzie w tym roku? Ile wynosi dodatek osłonowy? Kiedy wypłaty?

2023-05-29 21:39
Dodatek osłonowy 2023
Autor: Getty Images Dodatek osłonowy - czy będzie w 2023 roku?

Dodatek osłonowy - czy będzie w 2023? Czy wniosek o dodatek osłonowy można złożyć w tym roku? Przypomnijmy, że dodatek osłonowy to wsparcie dla gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii. Wypłaty dodatku osłonowego cały czas trwają, gdyż zmienił się termin ich realizacji. Wiadomo też, że na wypłatę dodatku w 2023 roku zarezerwowano kwotę 500 mln zł.

Spis treści

 1. Dodatek osłonowy - dla kogo?
 2. Ile wynosi dodatek osłonowy?
 3. Dodatek osłonowy 2023 - do kiedy wypłaty?
 4. Jak wypłacany jest dodatek osłonowy 2023?
 5. Czy będzie dodatek osłonowy 2023? Co wiadomo?
 6. Gdzie przychodzi decyzja o przyznaniu dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy - dla kogo?

Dodatek osłonowy przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego.

Dokładnie, przysługuje on najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Nie jest planowane poszerzenie zakresu beneficjentów dodatku - czytamy w poradniku dla samorządów dotyczącym wypłaty dodatku osłonowego 2023.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Więcej o dodatku osłonowym 2022 pisaliśmy TUTAJ

Czytaj też:

Dodatek osłonowy 2023 - do kiedy wypłaty?

Przypomnijmy, że samorządy miały wypłacić dodatek osłonowy do końca grudnia 2022, ale wniosków złożono tak dużo, że urzędnicy nie wyrobili się ze sprawdzeniem wszystkich dokumentów. W związku z tym w rząd w nowej ustawie przedłużył terminy wypłat do 31 grudnia 2023.

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym, w Art. 2 § 8 czytamy:

"Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 31 grudnia 2023 r."

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że brak wypłaty dodatków osłonowych do 31 grudnia 2022 nie pozbawia prawa do tego świadczenia jego beneficjentów. Na wypłatę dodatku w 2023 roku zarezerwowano kwotę 500 mln zł - donosi portalsamorzadowy.pl. Nie oznacza to jednak, że dodatek osłonowy będzie również w 2023 roku. 

Jak wypłacany jest dodatek osłonowy 2023?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 oraz do 31 grudnia 2023. W przypadku gdy osoba złożyła wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Czy będzie dodatek osłonowy 2023? Co wiadomo?

Do ustawy od dodatku osłonowym w Art. 4. wprowadzono także przepis, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek przedstawiać wojewodzie informację o:

 • liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku oraz
 • o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań,

w terminie do 15 czerwca w latach 2023–2025.

Takie zbiorcze informacje wojewodowie będą zobowiązani przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi finansów.

Zapis ten sugeruje, że sprawa dodatku osłonowego nie zakończy się w 2023 roku. Niestety, póki co, ustawodawcy nie mają w planach dodatku osłonowego 2023. Ale, miejmy nadzieję, że w zależności od sytuacji na rynku, rząd tak jak do tej pory zareaguje na potrzeby najbiedniejszych.

Dotychczas dodatek osłonowy został uchwalony tylko raz - w 2022 roku. Nie ma informacji o tym, że będzie on wypłacany każdego roku.

Gdzie przychodzi decyzja o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Decyzję taką organ musi doręczyć osobie składającej wniosek. Wciąż najczęściej stosowanym sposobem doręczeń jest przesłanie decyzji przesyłką poleconą przez operatora pocztowego.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE