Czy budowa altany wymaga pozwolenia - altana przepisy prawa budowlanego

2022-04-07 12:26
Budowa altany ogrodowej
Autor: GettyImages Czy na zbudowania altany w ogrodzie trzeba mieć pozwolenie?

Czy budowa altany wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia? W ogrodowej altanie można schronić się przed deszczem, odpocząć, czy zjeść posiłek. Budowa altany - przepisy prawa budowlanego.

To, czy budowa altany w ogrodzie wymaga pozwolenia - zależy to od wielkości altany, powierzchni działki oraz tego, czy znajduje się już na niej inny podobny obiekt.

Altaną zwyczajowo określa się obiekt, który jest lekką budowlą, często ażurową, stawianą w ogrodzie. I taką właśnie przyjmiemy tu definicję. Tym samym altanami nie będziemy nazywać tak zwanych pawilonów ogrodowych, które można szybko rozstawić i zdemontować (w ogóle nie podlegają przepisom Prawa budowlanego), oraz małych domków ogrodowych z pełnymi ścianami, dachem, fundamentem oraz instalacjami wewnętrznymi (te są uznawane za budynki).

Altana definicja

Często pada pytanie o definicję altany. Brak jest w przepisach legalnej definicji altany. Prawo budowlane używa tego sformułowania, nie precyzując, o jaki obiekt chodzi. W praktyce oznacza to, że interpretacje prawa w tym zakresie są rozbieżne. Część organów administracji traktuje altanę jako obiekt małej architektury, którego definicja została zawarta w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z nią obiektem małej architektury są w szczególności posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Do ich budowy nie jest potrzebne załatwienie żadnych formalności.

Przeczytaj też: Jak zbudować ogrodową altanę i wiatę?

Zgodnie z orzecznictwem sądowym przyjmuje się, że pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem. Trzeba pamiętać, że altana nie powinna mieć ze wszystkich stron pełnych ścian z oknami i drzwi wejściowych, bo może być wówczas uznana za budynek (rekreacyjny albo gospodarczy – oba wymagają zgłoszenia budowy albo pozwolenia, zależnie od wielkości). Altanę odróżnia od budynku przede wszystkim to, że jest ona pozbawiona części przegród zewnętrznych, a także najczęściej jej podstawowym elementem konstrukcyjnym (konstrukcją nośną), na którym osadzony jest dach, są słupy wiążące budowlę z gruntem.

Czy budowa altany wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2d i art. 30 ust.1 Ustawy – Prawo budowlane budowa altany ogrodowej nie wymaga żadnych formalności urzędowych – ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy – jeżeli zostaną spełnione 3 warunki:

  • jest to obiekt wolno stojący (czyli niedobudowany do budynku albo innej altany);
  • powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 35 m2 (nie ma żadnych ograniczeń co do jej wysokości ani materiałów, z jakich zostanie wykonana);
  • łączna liczba takich altan nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (gdy działka ma mniej niż 500 m2, bez zgody urzędu można zatem wybudować na niej jedną niedużą altanę; a kiedy mniej niż 1000 m2 – trzy altany).

Muszą zostać spełnione łącznie. Zwolnienie z formalności obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Przed tą datą konieczne było zgłoszenie budowy altany o powierzchni do 35 m2, przy czym warunkiem zwolnienia z pozwolenia na budowę było, żeby na każdych 500 m2 powierzchni działki nie znalazły się więcej niż dwa takie obiekty jak wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, garaż, altana, przydomowy ganek lub oranżeria. Obecnie dla liczby altan mamy osobny limit. Nie wyczerpują go więc istniejące na działce garaże i budynki gospodarcze. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych trzech warunków nie będzie spełniony, trzeba złożyć w starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dołączonym projektem budowlanym altany.

W orzecznictwie wskazuje się, że ograniczenie powierzchni działki, na której ma zostać wybudowana altana, wiata lub wolno stojący budynek gospodarczy, dotyczy jedynie sytuacji, gdy budowli takich jest więcej niż jedna. Wówczas minimalna powierzchnia działki to 500 m2. Ograniczenie to nie obowiązuje natomiast, gdy inwestor zamierza wybudować tylko jeden z tych obiektów. W takim przypadku – bez względu na powierzchnię działki – nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wystarcza uproszczona forma postępowania, jaką jest zgłoszenie budowy (patrz wyrok WSA z 14.02.2008 r., II SA/Sz 1098/07).

Uwaga! Warto dopełnić wszelkich formalności przed wykonaniem altany. Jeśli bowiem zostanie uznana za samowolę budowlaną, trzeba będzie ją rozebrać albo zalegalizować, co wiąże się z opłatą.

Przeczytaj też: Budowa domku letniskowego bez pozwolenia

Charakter altany może mieć wpływ na możliwość jej umiejscowienia na działce. Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna odległość budynków od granicy działki może wynosić 1,5, 3 albo 4 m – w zależności od rodzaju zabudowy, położenia budynku na sąsiadującej działce oraz zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Budowa altany odległości

Kolejną ważną kwestią jest, gdzie można usytuować altanę. W zasadzie może to być dowolnie wybrane miejsce na działce, nawet tuż przy granicy z sąsiadem. Altan nie dotyczą bowiem przepisy regulujące sytuowanie budynków, czyli wymóg zachowania minimalnej odległości od granic działki (określonej w § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Jeśli jednak zamierzamy urządzić w altanie miejsce do przygotowywania posiłków (na przykład na grillu) i ich spożywania w gronie rodziny lub znajomych, to wybierzmy dla niej takie miejsce, które nie będzie zakłócać spokoju sąsiadów. Mogą się oni bowiem domagać zaprzestania zachowań powodujących przenikanie na ich posesje hałasów, dymów i zapachów (zwanych immisjami). Upewnijmy się też, czy altana nie będzie zacieniać cennych dla sąsiadów upraw, bo to też często bywa powodem konfliktów.

Zobacz projekty domów z kolekcji Muratora:

Galeria zdjęć - projekty domków letniskowych

Altana, pergola i inne drewniane elementy wyposażenia ogrodowego
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Pozostałe podkategorie