Czy budowa altany wymaga pozwolenia?

2018-09-21 11:18

W ogrodowej altanie można schronić się przed deszczem, nadmiarem słońca, odpocząć, przygotować i zjeść posiłek. Czy budowa takiej altany wymaga pozwolenia?

To, czy budowa altany w ogrodzie wymaga zezwolenia, zależy od wielkości altany, powierzchni działki oraz tego, czy znajduje się już na niej inny podobny obiekt.

Altaną zwyczajowo określa się obiekt, który jest lekką budowlą, często ażurową, stawianą w ogrodzie. I taką właśnie przyjmiemy tu definicję. Tym samym altanami nie będziemy nazywać tak zwanych pawilonów ogrodowych, które można szybko rozstawić i zdemontować (w ogóle nie podlegają przepisom Prawa budowlanego), oraz małych domków ogrodowych z pełnymi ścianami, dachem, fundamentem oraz instalacjami wewnętrznymi (te są uznawane za budynki).

>>Przeczytaj też: Altana w ogrodzie: ażurowy domek do wypoczynkuBrak jest w przepisach legalnej definicji altany. Prawo budowlane używa tego sformułowania, nie precyzując, o jaki obiekt chodzi. W praktyce oznacza to, że interpretacje prawa w tym zakresie są rozbieżne. Część organów administracji traktuje altanę jako obiekt małej architektury, którego definicja została zawarta w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z nią obiektem małej architektury są w szczególności posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Do ich budowy nie jest potrzebne załatwienie żadnych formalności. Natomiast inne urzędy traktują altanę jako obiekt budowlany podlegający przepisom art. 28-30 tej ustawy (jego budowa wymaga zatem urzędowego zatwierdzenia). Stanowisko drugie należy moim zdaniem uznać za słuszne. Przychylają się do niego także sądy administracyjne, które w większości stwierdzają, że definicja obiektu małej architektury nie obejmuje swoim zakresem altany.

Altana, pergola i inne drewniane elementy wyposażenia ogrodowego

Budowa altany w ogrodzie: zgłoszenie budowlane czy pozwolenie na budowę

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) przy spełnieniu określonych warunków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku altan położonych poza rodzinnymi ogrodami działkowymi są dwa takie warunki: powierzchnia zabudowy altany nie może być większa niż 35 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.Obydwa muszą zostać spełnione łącznie – wówczas wystarczy budowę altany zgłosić. W przeciwnym razie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak nie wszystkie organy administracji architektoniczno-budowlanej zgadzają się z takim poglądem. Część z nich uznaje bowiem, że powierzchnia działki, na której planujemy wybudowanie altany, wiaty lub wolno stojącego budynku gospodarczego, musi wynosić przynajmniej 500 m2. Faktycznie oznaczałoby to, że altanę na zgłoszenie można postawić tylko na większej działce. Pogląd ten został jednak słusznie odrzucony przez sądy administracyjne. W orzecznictwie wskazuje się, że ograniczenie powierzchni działki, na której ma zostać wybudowana altana, wiata lub wolno stojący budynek gospodarczy, dotyczy jedynie sytuacji, gdy budowli takich jest więcej niż jedna. Wówczas minimalna powierzchnia działki to 500 m2. Ograniczenie to nie obowiązuje natomiast, gdy inwestor zamierza wybudować tylko jeden z tych obiektów. W takim przypadku – bez względu na powierzchnię działki – nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wystarcza uproszczona forma postępowania, jaką jest zgłoszenie budowy (patrz wyrok WSA z 14.02.2008 r., II SA/Sz 1098/07).

Uwaga! Warto dopełnić wszelkich formalności przed wykonaniem altany. Jeśli bowiem zostanie uznana za samowolę budowlaną, trzeba będzie ją rozebrać albo zalegalizować, co wiąże się z opłatą.

>>Przeczytaj też: Altany i wiaty w ogrodzie - gdzie i jak zbudować

Altana w ogrodzie: usytuowanie altany na działce

Charakter altany może mieć wpływ na możliwość jej umiejscowienia na działce. Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna odległość budynków od granicy działki może wynosić 1,5, 3 albo 4 m – w zależności od rodzaju zabudowy, położenia budynku na sąsiadującej działce oraz zapisów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Czasami budynek może zostać wybudowany nawet przy samej granicy. Rozporządzenie to, jak sama nazwa wskazuje, ma zastosowanie tylko do budynków, czyli obiektów budowlanych, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także posiadają fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). A contrario można więc wywnioskować, że obiekt budowlany zaprojektowany (wykonany) przykładowo bez przegród zewnętrznych nie może być uznany za budynek. Jeżeli więc altana nie ma ścian osłonowych, przepisy regulujące sposób usytuowania budynków nie będą miały zastosowania.

Zobacz projekty domów z kolekcji Muratora:

Projekty gotowe
Ramka polecamy Projekty Muratora

Autor: Redakcja

Zaufaj doświadczeniu Muratora!

Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie