Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego. Jak działa elektryczna podłogówka?

2022-07-07 12:58
elektryczne ogrzewanie podłogowe
Autor: Andrzej Szandomirski Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest chętnie wybierane do podgrzewania podłogi wykończonej „zimnym” materiałem, np. kamieniem lub ceramiką. Można je włączać w dowolnym momencie, także poza sezonem grzewczym, kiedy źródło ciepła nie będzie podgrzewało wody do instalacji c.o.

Jak działa i jak zrobić elektryczne ogrzewanie podłogowe - prosta instrukcja montażu podłogówki.

Choć w Polsce popularne jest wodne ogrzewanie podłogowe, w niektórych sytuacjach lepszym wyborem będzie podłoga podgrzewana elektrycznymi przewodami grzejnymi. Elektryczne ogrzewanie możesz włączyć w każdej chwili bez uruchamiania całej instalacji c.o., a w przeciwieństwie do wodnego, gdy nie pracuje, nie jest narażone na uszkodzenie w wyniku zamarznięcia.

Spis treści

 1. Jak działa elektryczne ogrzewanie podłogowe?
 2. Jak zrobić elektryczną podłogówkę
 3. Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego
 4. Kiedy i jak montować maty grzewcze?
 5. Elektryczne ogrzewanie projekt

Jak działa elektryczne ogrzewanie podłogowe?

Urządzenia grzewcze dobiera się tak, by zapewniały w pomieszczeniach temperaturę komfortu podczas ekstremalnych warunków pogodowych.

Największa moc grzewcza (70-90 W/m2 dla pomieszczeń mieszkalnych) jest potrzebna, gdy na zewnątrz jest mniej więcej -20°C (według polskich norm tak zwana temperatura obliczeniowa w zależności od rejonu kraju wynosi od -16 do -24°C). Występuje ona bardzo rzadko, znacznie częściej oscyluje wokół zera, a wtedy wystarczająca jest moc o połowę mniejsza.

Instalacja powinna być zrobiona tak, by w takiej sytuacji nie dochodziło do nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniach, bo oznaczałoby to nie tylko dyskomfort, ale także niepotrzebne straty energii (w przypadku ogrzewania elektrycznego – bardzo drogiej).

Do elektrycznego ogrzewania podłogowego stosuje się zwykle przewody stałooporowe, czyli działające ze stałą mocą, dlatego do sterowania temperaturą w pomieszczeniu potrzebne są regulatory z czujnikami temperatury. Gdy czujnik wykryje, że osiągnęła ona wartość ustawioną na regulatorze, wyłącza zasilanie do czasu, gdy temperatura obniży się o określoną wartość (zależną od parametrów regulatora). Wtedy zasilanie się włącza.

Polecamy: Przewody i maty grzewcze

O miejscu montażu czujnika decyduje przeznaczenie instalacji – jeśli przewód grzejny ma utrzymywać optymalną temperaturę w pomieszczeniu, potrzebny jest czujnik powietrzny (reagujący na zmiany temperatury powietrza) instalowany na ścianie.

Ale ogrzewanie elektryczne podłogowe może być zastosowane jedynie w celu uniknięcia efektu „zimnej posadzki” w łazience czy w kuchni z podłogą z terakoty. Za utrzymanie temperatury w pomieszczeniu odpowiada wtedy instalacja centralnego ogrzewania z własnym sterowaniem, a zadaniem regulatora ogrzewania podłogowego jest niedopuszczenie do tego, by powierzchnia podłogi osiągnęła temperaturę wyższą od ustalonej, na przykład 22°C – niezależnie od tego, jak ciepło jest w pomieszczeniu. Do sterowania podgrzewaniem podłogi potrzebne są wtedy czujniki podłogowe umieszczane pod posadzką – między przewodami grzejnymi.

Czujniki podłogowe warto stosować także wtedy, gdy ogrzewaniem steruje czujnik powietrzny, on sam bowiem nie zabezpieczy podłogi przed nadmiernym wzrostem jej temperatury, co może do-prowadzić do dyskomfortu, a nawet uszkodzenia posadzki.Dzięki zastosowaniu czujnika podłogowego moc grzewcza przewodu może być znacznie większa od wynikających z ograniczenia temperatury (do 29°C w pomieszczeniu o temperaturze 20°C) 99 W/m2. A większa moc sprawia, że czas rozgrzewania podłogi jest krótszy.

Jak zrobić elektryczną podłogówkę

Elektryczne ogrzewanie podłogowe najczęściej wykonuje się w technologii mokrej, umieszczając elementy grzejne w warstwie podkładu podłogowego (wylewki). Możliwe jest też zastosowanie technologii suchej, czyli specjalnych płyt z wycięciami, w których umieszcza się przewody. Czas wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego jest wtedy zdecydowanie krótszy.

W przypadku podłóg drewnianych na legarach przewody grzejne można ułożyć na mocowanej do legarów siatce tak, by znajdowały się co najmniej 3 cm pod deskami. Legary trzeba zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z przewodami na przykład folią aluminiową. Moc grzewcza przewodu nie powinna być zbyt duża (zaleca się 10 W/m).

Stosując metodę mokrą, należy pamiętać, że przewodu grzejnego nie powinno się układać bezpośrednio na izolacji cieplnej, bo nieodbierane od niego ciepło spowoduje nadmierny wzrost jego temperatury i może on ulec uszkodzeniu. Z tego względu przewody układa się na specjalnej siatce metalowej, dzięki czemu unoszą się nad izolacją. Do siatki mocuje się je opaskami.

Nieco mniej pracochłonne jest wykonanie tak zwanej wylewki wstępnej – cienkiej warstwy podkładu podłogowego na płytach izolacyjnych – i ułożenie przewodów dopiero na niej. Wówczas mocuje się je taśmą samoprzylepną lub specjalnym klejem. Następnie na przewodach układa się wylewkę o grubości odpowiadającej zaleceniom jej producenta.

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego jest stosunkowo prosty. Zaczyna się od zamocowania w ścianie puszki instalacyjnej. Prowadzi się od niej w dół bruzdę w ścianie na rurki ochronne (peszle), do których będą później wsunięte przewód zasilający i przewód podłogowego czujnika temperatury.

Przeczytaj też: Ogrzewanie podłogowe - 9 najważniejszych zagadnień

Instrukcja montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego:

 1. Układanie przewodu zaczyna się od puszki przez rurkę ochronną, następnie kieruje się go po podłodze, równolegle do najdłuższej ściany pomieszczenia. Mniej więcej co 50 cm trzeba go zamocować do podłoża.
 2. Kolejne rzędy należy układać we wcześniej ustalonej odległości, zwracając uwagę, by średnica zagięcia przewodu nie była mniejsza niż sześciokrotność średnicy jego przekroju.
 3. Przewody grzejne nie powinny być układane w temperaturze niższej niż -5°C, bo stają się sztywne. Można je wtedy rozwinąć i podłączyć do zasilania, dzięki czemu odzyskają elastyczność. Po uelastycznieniu przewód należy natychmiast odłączyć i przystąpić do układania.
 4. Po ułożeniu całego przewodu trzeba wsunąć do peszla przewód zasilający (tak zwany zimny) i połączyć go w puszce instalacyjnej z przewodem doprowadzonym do wyłącznika w skrzynce bezpiecznikowej. Powinien to zrobić uprawniony elektryk.
 5. Pozostaje jeszcze wsunięcie do peszla przewodu czujnika temperatury i podłączenie go do termostatu mocowanego na ścianie.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - maty grzewcze
Autor: Devi Maty grzejne układa się szybko na przygotowanym wcześniej podłożu, którym może być nawet dotychczasowa posadzka (gdy przeprowadzamy remont). Kabel na macie może mieć zaledwie 2,5 mm grubości, a bezpośrednio na nim można ułożyć nową terakotę (fot. DEVI)
Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Kiedy i jak montować maty grzewcze?

Maty grzejne to najczęściej siatki z włókna szklanego z zamocowanymi do nich w trwały sposób przewodami grzejnymi. Ułatwia to montaż systemu (maty mogą być samoprzylepne), nie trzeba się martwić o zachowanie prawidłowego rozstawu przewodów, bo jest on już ustalony przez producenta. Pozostaje tylko wybór maty o określonej mocy grzewczej (od 100 do 200 W/m2) i długości. Szerokość to na ogół 0,5 m.

Przeczytaj też: Elektryczne ogrzewanie podłogowe - fakty i mity

Przewody zamocowane do maty mają małą średnicę (2,5 mm), dlatego jest to rozwiązanie polecane szczególnie do zastosowania w trakcie remontu – można ułożyć matę na starej posadzce bez znacznego podniesienia poziomu nowej.

Podłożem może być drewno, płyty g-k, wiórowe, terakota i oczywiście beton. Mata może być umieszczona w warstwie zaprawy klejowej mocującej nową okładzinę.

Montaż zaczyna się, tak jak w przypadku przewodów, od przygotowania puszki w ścianie i peszla na przewód zasilający oraz do czujnika temperatury. Matę rozkłada się, zaczynając od miejsca w pobliżu puszki podłączeniowej. Po rozwinięciu maty na długość całego pomieszczenia rozcina się ją nożyczkami (uważając, by nie przeciąć przewodu grzejnego) i obraca rolkę tak, by rozłożyć kolejny jej pas wzdłuż już ułożonego – aż do pokrycia nią całej podłogi. Maty (a dokładniej przewodu) nie można skracać, dlatego przed jej zakupem trzeba obliczyć, jak długa jest nam potrzebna.

Następną czynnością jest rozprowadzenie zaprawy klejowej. Powinna ona dokładnie zakryć matę. Na zaprawie układa się terakotę lub gres. Jeżeli posadzka ma być z innego materiału, zamiast zaprawy klejowej stosuje się samopoziomującą masę betonową.

Elektryczne ogrzewanie projekt

Projekt elektrycznego ogrzewania podłogowego wykonuje się, żeby wiedzieć, jaką długość powinien mieć kabel grzejny albo jakie powinny być wymiary mat czy folii. Układa się je na całej powierzchni podłogi z wyjątkiem miejsc, w których ma być stała zabudowa – szafki kuchenne, szafy na ubrania bez nóżek wysokości co najmniej 10 cm, brodzik czy obudowana wanna.

 • Jak obliczyć jakiej długości kable potrzebne do elektrycznej podłogówki

Sposób obliczenia wymaganej długości kabla opiszemy na przykładzie. Załóżmy, że chcemy wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe w kuchni o powierzchni 11,5 m2. Ogrzewanie ma zapewnić moc co najmniej 80 W/m2, więc szukamy kabla o mocy 11,5 x 80 = 920 W lub nieco większej. Znajdujemy taki o mocy 935 W i długości 52 m (18 W/m). Ustalamy, z jakim rozstawem możemy go ułożyć, żeby podgrzewał całą podłogę. W kuchni ma być stała zabudowa zasłaniająca 1,5 m2 podłogi, więc do dyspozycji zostaje 10 m2. Rozstaw obliczamy, dzieląc tę powierzchnię przez długość kabla powiększoną o połowę obwodu ogrzewanej powierzchni. W naszym przypadku ma ona postać prostokąta o wymiarach 3 x 3,3 m, czyli połowa obwodu to 3 + 3,3 = 6,3 m, a wobec tego rozstaw obliczamy ze wzoru 10 / (52 + 6,3) = 0,17 m. Jest on odpowiedni dla wszystkich posadzek, jednak gdybyśmy chcieli mieć podłogę drewnianą, panele podłogowe albo wykładzinę dywanową, powinniśmy szukać kabla o mniejszej mocy jednostkowej – 10 W/m. Dostępny jest taki o mocy 920 W i długości 90 m (niestety, kosztuje o ponad połowę więcej niż opisany wcześniej). Rozstaw, z jakim należy go ułożyć, wynosi 10 / (90 + 6,3) = 0,10 m, więc mieści się w zalecanym zakresie.

Maty z kablem grzejnym są sprzedawane w odcinkach różnej długości i zwykle tylko jednej szerokości – 0,5 m. Można przecinać siatkę, do której jest przymocowany kabel, żeby zmieniać kierunek układania maty na podłodze, ale nie da się zmienić długości samego kabla, dlatego przed zakupem trzeba wiedzieć, jak długie mają być odcinki maty. Żeby to ustalić, szkicujemy rzut pomieszczenia i wyznaczamy na nim obszar, w którym ma być podgrzewana podłoga – poza przewidywaną stałą zabudową. Wrysowujemy w niego przylegające do siebie pasy szerokości 0,5 m, starając się wypełnić nimi jak największą jego część (bierzemy pod uwagę brak możliwości przecięcia kabla). Suma długości połączonych ze sobą pasów daje nam maksymalną wymaganą długość maty (nie możemy jej skrócić ani ułożyć jednej jej warstwy na drugiej).

Folia grzejna i maty modułowe są dostępne w pasach różnej szerokości, na przykład 0,25, 0,5, 0,6, 1 m. Ich długość ustalamy podobnie jak w opisanym wcześniej przypadku maty – wrysowując je w obszar zaznaczony na rzucie pomieszczenia. Długie pasy folii możemy pociąć na krótsze odcinki co mniej więcej 1 cm. Linie cięcia są wyznaczone przez widoczne przerwy między poprzecznymi paskami gra§tu. Maty modułowe najlepiej zamówić od razu na wymiar.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE