Jak często potrzebna jest kontrola przewodów kominowych?

2021-02-19 11:11
Jak często jest potrzebna kontrola przewodów kominowych?
Autor: Mariusz Bykowski Regularna kontrola stanu przewodów kominowych może zdecydować o naszym bezpieczeństwie

Bez względu na to, czy mamy kocioł węglowy czy gazowy z zamkniętą komorą spalania, nasz dom podlega obowiązkowej, okresowej kontroli przewodów kominowych. Jak często powinieneś wykonywać przegląd i jak one wygląda?

Właściciel domu ma obowiązek raz w roku zlecić kontrolę przewodów kominowych kominiarzowi z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Dotyczy to nie tylko przewodów dymowych (odprowadzających dym z pieców węglowych lub peletowych albo kominków), ale także spalinowych (odprowadzających spaliny z kotłów i ogrzewaczy gazowych) oraz wentylacyjnych. Prawidłowa wentylacja, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych, jest równie ważna jak funkcjonowanie systemu grzewczego.

Okresowa kontrola przewodów kominowych dotyczy wszystkich budynków, w których korzysta się z urządzeń grzewczych i systemów kominowych, także domów jednorodzinnych. Przed rozpoczęciem użytkowania przewodów kominowych należy poddać je kontroli kominiarza. Taka kontrola jest konieczna nie tylko po wybudowaniu komina, ale także później w trakcie normalnej eksploatacji domu. Należy ją również przeprowadzić w razie zmian w systemie grzewczym, np. zamieniając kocioł węglowy na gazowy.

Regularna kontrola stanu przewodów kominowych może zdecydować o naszym bezpieczeństwie. W przypadku zatrucia mieszkańców spalinami lub wybuchu pożaru w przewodzie kominowym brak aktualnego poświadczenia przeglądu przewodów kominowych lub ważnej opinii kominiarskiej może doprowadzić do oskarżenia właściciela domu o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenie mienia na skutek zaniedbania wykonania obowiązkowego przeglądu. Nie można też wtedy liczyć na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Przewody kominowe i ich kontrola. Kominiarz radzi, jak dbać o komin

Spis treści

 1. Cel kontroli przewodów kominowych
 2. Zakres przeglądu przewodów kominowych
 3. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych
 4. Kiedy następny przegląd
 5. Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych

Cel kontroli przewodów kominowych

Kilkuosobowa ekipa kominiarska pod kierunkiem mistrza kominiarskiego powinna dokonać szczegółowej kontroli sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, prawidłowości podłączenia do nich urządzeń grzewczych oraz możliwości ich bezpiecznego użytkowania. Kontrola obejmuje również elementy budowlane, np. włazy, drabiny, ławy kominiarskie (tak zwane urządzenia pomocnicze), które mają bezpośredni związek z prawidłowym i bezpiecznym ich działaniem.

przegląd przewodów kominowych
Autor: Jawar Przewody kominowe powinny być kontrolowane 1 raz w roku

Zakres przeglądu przewodów kominowych

Przegląd dokonywany przez ekipę kominiarską to kompleksowa kontrola systemów kominowych, dymowych spalinowych i wentylacyjnych, prawidłowości funkcjonowania kotłowni i wentylacji, a także możliwości swobodnej obsługi urządzeń, dostępu do kominów i urządzeń grzewczych pozwalającego na ich wyczyszczenie.

Czynności wchodzące w zakres przeglądu to:

 • badanie drożności przewodów kominowych,
 • sprawdzenie, czy ciąg kominowy przy zamkniętych oknach jest prawidłowy,
 • kontrola działania urządzeń wymuszających ciąg kominowy, jeśli takie są zainstalowane,
 • badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,
 • sprawdzenie, czy jest zapewniony odpowiedni dostęp powietrza zewnętrznego potrzebny do wentylacji,
 • sprawdzenie szczelności przewodów kominowych,
 • kontrola stanu technicznego kominów ponad dachem,
 • badanie stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych, wyczystek, łączników, rur,
 • sprawdzenie prawidłowości dostępu do kominów i urządzeń.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców, należy je wymienić i wskazać sposób naprawy.

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

Po przeprowadzeniu kontroli jest sporządzany protokół, w którym mistrz kominiarski szczegółowo opisuje jej wyniki w odniesieniu do każdego przewodu kominowego oraz urządzenia grzewczego (określanego przez kominiarzy jako palenisko). Określa się, które przewody kominowe są drożne, a które nie, czy ciąg w poszczególnych kominach jest prawidłowy, czy stan techniczny poszczególnych elementów kolejnych przewodów jest dobry, czy wadliwy.

Protokół zawiera dokładny szkic kontrolowanych przewodów kominowych z ich usytuowaniem, tak żeby można było bezbłędnie wskazać, którego z nich dotyczą opis i ewentualne zastrzeżenia.

Jeśli w wyniku przeglądu wskazano uszkodzenia lub nieprawidłowości należy je jak najszybciej naprawić lub usunąć. Niektóre z takich usterek mogą zostać naprawione w trakcie przeglądu. Poważne nieprawidłowości – zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców - mogą zostać w wyniku przeglądu zgłoszone do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Protokół jest sporządzany w 2 egzemplarzach. Podpisuje go uprawniony mistrz kominiarski. W protokole musi być wskazany termin wykonania przeglądu oraz adres, pod którym mieści się kontrolowany budynek. Jego właściciel potwierdza podpisem, że zapoznał się z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi oraz że odbiera protokół.

Kiedy następny przegląd

Mistrz kominiarski wskazuje termin następnej kontroli.

 • Jeśli stan przewodów kominowych jest prawidłowy, wynosi on 1 rok.
 • Gdy stwierdzono nieprawidłowości do naprawy, będzie on znacznie krótszy.
przegląd przewodów kominowych
Autor: Piotr Mastalerz Mistrz kominiarski sprawdza prawidłość podłączenia urządzeń, dostęp do nich, możliwość wyczyszczenia

Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych

Należy pamiętać, że oprócz kontroli stanu kominów i funkcjonowania kotłowni konieczne jest także regularne czyszczenie przewodów kominowych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje następująca minimalna częstotliwość czyszczeń:

 • przewody dymowe (paleniska opalane paliwem stałym) - co 3 miesiące,
 • przewody spalinowe (paleniska opalane paliwem gazowym i płynnym) - co 6 miesięcy,
 • przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE