Od 1 lipca 2024 nowe przepisy dla prosumentów. Zdecydują o zmianie systemu rozliczeń za prąd

2024-06-05 8:06

Prosumenci rozliczający się w net-billingu będą mogli zdecydować o zmianie sposobu rozliczania produkowanego przez nich prądu - wynika z opublikowanego 4 czerwca projektu noweli ustawy o OZE. Procedowane zmiany dla prosumentów mają zwiększyć opłacalność fotowoltaiki w systemie net-billing.

fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński Korzystne zmiany dla prosumentów od 1 lipca 2024
  • Od 1 lipca 2024 prosumenci będą mogli zdecydować, czy chcą być rozliczani w net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, czy w oparciu o cenę godzinową - wynika z projektu projektu noweli ustawy o OZE.
  • Zachętą do zmiany systemu rozliczenia ma być możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 proc. - zaznaczono w wykazie.
  • Jeśli prosument zdecyduje się pozostać w dotychczasowym systemie rozliczeń, wysokość jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i nadal będzie wynosić do 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Zmiany w systemie rozliczeń net-billing mają na celu "zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej" - można przeczytać w ocenie skutków regulacji projektu.

Zmiany dla prosumentów od 1 lipca 2024

"Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii elektrycznej obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 proc." - można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy zakładają, że jeśli prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość zwrotu jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i będzie wynosić do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

"Wybór sposobu rozliczeń w systemie net-billing przez prosumenta będzie zatem stanowić jasną i świadomą deklarację prosumenta o przejściu na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zmiana ta zostanie zastosowana wraz z następnym okresem rozliczeniowym Dodatkowo, zakłada się wprowadzenie modyfikacji mechanizmu rozliczeń prosumentów w systemie net-billing poprzez zwiększenie wartości środków za energię wprowadzaną do sieci i ujmowaną na depozycie prosumenckim. Ma to na celu zwiększenie opłacalności instalacji fotowoltaicznej" - wyjaśniono w OSR.

W OSR zaznaczono też, że z powodu braku jednoznacznego sposobu rozliczenia nadwyżek energii z systemu net-metering nowe przepisy zakładają, iż w przypadku zmiany systemu rozliczania wprowadzonej energii do sieci, do konta prosumenta zostanie doliczona wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta, który korzystał z rozliczenia w systemie net-metering.

"Wartość tej energii jest ustalana na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej obowiązującej dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym prosument kończy rozliczanie się w oparciu o system rozliczeń net-metering" - czytamy.

Przyspieszenie formalności dla OZE nawet o 70%

Projektowane zmiany zakładają też przyspieszenie procedur związanych z instalacjami OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych, jak również magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE.

Oszacowano, że dzięki zmianom skróci się czasu procedur administracyjnych dla wybranych instalacji OZE o ok. 34 do nawet 70% oraz o 65% w przypadku całego procesu inwestycyjnego w porównaniu z obecnym stanem prawnym.

Wirtualny prosument rok później

Nowe przepisy zakładają do tego przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących instytucji prosumenta wirtualnego OZE, czyli odbiorcy końcowego produkującego na potrzeby własne energię w instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu, niż to gdzie dostarczana jest energia elektryczna do tego odbiorcy. Zacznie on obowiązywać od 2 lipca 2025 roku.

Źródło: PAP

Pogadane Zbudowane. Jak wybrać dobry rekuperator?
Materiał sponsorowany