Dofinansowanie do fotowoltaiki - jak dostać? O dofinansowanie możesz się starać z różnych programów!

2022-08-08 18:19
Fotowoltaika dofinansowanie
Autor: Gettyimages Dzięki dofinansowaniu można szybciej produkować własny prąd za darmo, bo skróci ono czas zwrotu tej inwestycji

Fotowoltaika 2022 - zasady dofinansowania. Jak się starać o dofinansowanie do fotowoltaiki z różnych programów? Ile wynosi i dla kogo? Gdzie złożyć wniosek i jak go wypełnić? Wyjaśniamy, jak zdobyć dopłaty na mikroinstalację fotowoltaiczną. Z artykułu dowiesz się, z jakich programów możesz się starać o dofinansowanie.

Według danych z raportu Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych w lipcu w sektorze fotowoltaiki padł rekord - między godzinami 12 a 13 w poniedziałek 25 lipca fotowoltaika wyprodukowała 6,62 GWh energii elektrycznej. Od czego zależy wydajność paneli fotowoltaicznych? Są trzy czynniki. Od budowy paneli – technologii, w jakiej zostały wykonane. Sposobu, w jaki zostały zainstalowane oraz temperatury powietrze. Wbrew pozorom, im wyższa temperatura, tym niższa jest sprawność ogniw fotowoltaicznych. Gdy temperatura powietrza wokół domu wynosi 25oC, w słoneczny dzień panele na dachu nagrzewają się nawet do blisko 50oC. Orientacyjny spadek sprawności paneli fotowoltaicznych to 0,45% na 1oC. To znaczy, że panele fotowoltaiczne o temperaturze np. 20oC mają sprawność wyższą o 9% niż gdyby miały temperaturę 40oC. Poszczególne produkty różnią się jednak pod tym względem, a parametrem, który pozwala je pod tym kątem porównywać, jest współczynnik strat temperaturowych Pmax. Informuje on, o ile spada sprawność modułu fotowoltaicznego powyżej temperatury 25oC wraz z jej wzrostem o 1oC. Za dobry wynik uważa się Pmax < 0,42%/oC.

Spis treści

 1. Fotowoltaika 2022
 2. Dofinansowanie do fotowoltaiki do 20,5 tys. zł z programu Mój prąd 4.0
 3. Dopłaty do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej
 4. Fotowoltaika dofinansowanie z Czyste powietrze
 5. Czyste powietrze plus
 6. Fotowoltaika dofinasowanie z programów lokalnych

Fotowoltaika 2022

Istnieje wiele form dofinansowywania inwestycji mających na celu poprawę standardu energetycznego domu, warto więc z nich skorzystać. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych da nam przez wiele lat własny prąd elektryczny, który bywa nazywany darmowym. Jednak najpierw trzeba zapłacić za mikroinstalację fotowoltaiczną. Zależnie od jej wielkości kwota należności za fotowoltaikę może wynosić od 10-15 tys. zł do nawet 50 tys. zł. To niemałe pieniądze. Warto więc wiedzieć, jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie do fotowoltaiki.

Do wyboru jest kilka możliwości skorzystania z dopłat do fotowoltaiki, np.

 • program Mój prąd,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • program Czyste powietrze,
 • programy lokalne.

Warto pamiętać, że można skorzystać np. z dwóch form dofinansowania fotowoltaiki, z tym że nie jednocześnie na całość kosztów. Podstawą uznania poniesionych wydatków na instalację fotowoltaiczną są faktury lub rachunki imienne. Tej samej faktury nie możemy złożyć w celu uzyskania dotacji z różnych źródeł. Ale jeśli ponieśliśmy duże koszty, rachunki je dokumentujące można podzielić tak, żeby jak najlepiej wykorzystać różne programy pomocowe.

Mój Prąd 4.0 - jak skorzystać z dopłat do fotowoltaiki w 2022 r.

Dofinansowanie do fotowoltaiki do 20,5 tys. zł z programu Mój prąd 4.0

Nabór w czwartej edycji programu rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. i ma trwać do końca tego roku (chyba że wcześniej skończą się przeznaczone na program środki). O dofinansowanie do fotowoltaiki mogą wnioskować osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Przeczytaj też: Net-billing zamiast opustów - nowe zasady rozliczania fotowoltaiki?

W ramach programu Mój prąd 4.0 można dostać dotacje są zakup i montaż:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych (uwaga, nie ma dofinansowania na zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej);
 • magazynów ciepła - czyli zasobników c.w.u. i buforów ciepła – zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny albo z grzałką elektryczną, buforów ciepła z zasobnikiem c.w.u. stanowiących jedno kompletne urządzenie, pomp ciepła do c.w.u. i zasobnika c.w.u. lub pomp ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem (uwaga, nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – na przykład zasobnik c.w.u. zasilany przez kocioł na paliwo stałe bądź gazowy);
 • magazynów energii elektrycznej – akumulatorów o pojemności co najmniej 2 kWh i cenie nieprzekraczającej 4 tys. zł za 1 kWh;
 • systemów zarządzania energią HEMS/EMS – pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub ciepła.

Na dotację w maksymalnej wysokości 20,5 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej:

 • w systemie zwanym net-billing (gdy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej został złożony po 31.03.2022 r.) albo
 • w systemie opustów zwanym net-metering (wniosek o przyłączenie został złożony przed 1.04.2022 r.), którzy nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej - pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania (czyli net-billing).

Dofinansowanie do fotowoltaiki i poszczególnych elementów przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż:

 • 4 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów, czyli magazynu ciepła lub energii bądź systemu HEMS/EMS);
 • 5 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element;
 • 5 tys. zł dla magazynu ciepła;
 • 7,5 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej;
 • 3 tys. zł dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Na dotację do fotowoltaiki w maksymalnej wysokości 17,5 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów zwanym net-metering, którzy skorzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej (m.in. z wcześniejszej edycji programu „Mój Prąd”) - pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania (net-billing). W tej sytuacji dofinansowanie do fotowoltaiki i poszczególnych elementów przedsięwzięcia wynosi tu nie więcej niż:

 • 2 tys. zł dla istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zostanie zakupiony i zamontowany co najmniej jeden dodatkowy element, czyli magazyn ciepła lub energii bądź system HEMS/EMS;
 • 5 tys. zł dla magazynu ciepła;
 • 7,5 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej;
 • 3 tys. zł dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Dofinansowaniu do fotowoltaiki podlegają mikroinstalacje oraz dodatkowe urządzenia, których zakup i montaż nie został zakończony przed 1.02.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki składa się po zakończeniu inwestycji, czyli jej opłaceniu i podłączeniu do sieci. Można to zrobić jedynie online za pomocą Generatora Wniosków dostępnego na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

Dopłaty do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Mogą z niej skorzystać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od kwoty do opodatkowania kosztów inwestycji w fotowoltaikę - do 53 tys. zł. Ulga jest przypisana do podatnika, a nie do budynku. Jeśli dom ma 2 właścicieli, każdy z nich może odpisać od dochodu 53 tys. zł.

Przeczytaj artykuł, w którym piszemy szczegółowo o uldze termomodernizacyjnej >>>

Wraz z odpowiednim ze względu na sposób opodatkowania zeznaniem rocznym PIT należy złożyć PIT/O, część B “Wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne”. Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki zależy nie tylko od poniesionych kosztów, lecz także od sposobu opodatkowania. Rozliczenia dokonuje właściwy dla danego podatnika Urząd Skarbowy.

Co ważne, można odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę w ciągu 6 lat od końca roku, w którym wydano pierwsze środki na fotowoltaikę.

Fotowoltaika dofinansowanie z Czyste powietrze

Z programu Czyste powietrze mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem uzyskania dofinansowania do fotowoltaiki jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Przeczytaj też o - dofinansowaniu na pompę ciepła >>> Poziom dofinansowania zależy od dochodów wnioskującego i może wynosić maksymalnie 30, 37 lub 69 tys. zł. Taka może być maksymalna wysokość dotacji pod warunkiem jednoczesnego zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przeczytaj też: więcej o programie Czyste powietrze+ >>>

Czyste powietrze plus

Od 15 lipca 2022 r. osoby o najniższych dochodach (II i III poziom finansowania) będą mogły składać wnioski o prefinansowanie inwestycji. Po złożeniu wniosku do dofinansowanie wraz z umową z wykonawcą w ciągu miesiąca na konto wykonawcy zostanie przelane 50% dotacji. Druga połowa dotacji zostanie przekazana inwestorowi w ciągu miesiąca od złożenia końcowego rozliczenia inwestycji. W tym programie podwyższono też maksymalną wielkość dotacji do odpowiednio 47 i 79 tys. zł.

Dofinansowanie fotowoltaiki
Autor: www.gov.pl Poziomy finansowania w programie Czyste powietrze +

Fotowoltaika dofinasowanie z programów lokalnych

W wielu miastach i gminach są prowadzone programy wsparcia inwestycji w fotowoltaikę, którymi kierują lokalne samorządy. Każda organizacja określa swoje indywidualne założenia, wymogi oraz wielkość dofinansowania do fotowoltaiki. Dobrze jest śledzić działania gminy w tej dziedzinie, a nawet podejmować inicjatywy mające na celu jej aktywność na tym polu.

Przeczytaj też:

Na przykład w Warszawie, osoba fizyczna, która wymieni kopciuch, może uzyskać dotację na fotowoltaikę zasilająca nowe urządzenie grzewcze w wysokości 10 500 zł (nie więcej niż 3500 zł/kW).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE