Wskaźnik EP domu. Jaką energię pierwotną powinien mieć budynek?

EP na miarę domu
Autor: Mariusz Bykowski EP na miarę domu

Różne domy, różne potrzeby energetyczne i różne świadectwa charakterystyki energetycznej. Pokazujemy, jak prezentują się stare budynki, domy energooszczędne i pasywne oraz ile wynoszą orientacyjne wskaźniki energii pierwotnej (EP) tych domów. Podpowiadamy, jakie zmiany w systemach ogrzewania warto wprowadzić, aby poprawić wskaźnik EP.

Wartości energii pierwotnej i końcowej domów jednorodzinnych wznoszone w różnych latach

Porównajmy, jakie wartości znalazłyby się w świadectwach energetycznych wystawionych domom z lat 70., 80., 90. i wybudowanym obecnie, przyjmując, że spełniały wymagania normowe obowiązujące w czasie ich wznoszenia.

Aby porównanie było miarodajne, wszystkie budynki mają taką samą powierzchnię – 100 mkw. – i współczynnik kształtu A/Ve=0,6. Poza tym w każdym mieszkają cztery osoby. Żaden z domów nie był modernizowany. Wszystkie są ogrzewane kotłami gazowymi, ale sprawność systemów grzewczych jest różna – im budynek jest starszy, tym jest niższa.

Choć analizowane domy spełniły wymagania normowe obowiązujące w czasie, kiedy były wznoszone, po wprowadzeniu nowych przepisów nie spełniłby ich żaden.

Wystarczy zmiana nośnika energii – z gazu na pelety – by wszystkie sprostały wymogom nowych warunków technicznych. Choć wartość zapotrzebowania na energię pierwotną zmniejszyła się pięcioipółkrotnie, koszty ogrzewania były podobne.

EP na miarę domu
Autor: Wiktor Greg

Czy można samodzielnie oszacować jaką wartość EP ma dom?

Samodzielne oszacowanie wartości energii pierwotnej EP będzie możliwe na podstawie tabel uwzględniających wiek budynku, rodzaj systemu ogrzewania i sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Orientacyjne zestawienie pokazujemy w tabelach. Dostępne są też programy komputerowe do orientacyjnego (i szczegółowego dla certyfikatorów) obliczania EP.

Jakie EP może mieć budynek energooszczędny, a jakie pasywny?

Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku pasywnego powinno wynosić około 55 kWh/(m2·rok), natomiast do samych celów grzewczych 15 kWh/(m2·rok) energii użytkowej.

W przypadku budynku energooszczędnego sytuacja jest bardziej skomplikowana – zapotrzebowanie na tę energię zależy od tego, czym dom będzie ogrzewany. Jeśli będzie ogrzewany peletami, może to być 18 kWh/(m2·rok), przy zastosowaniu pompy ciepła – 86 kWh/(m2·rok), a 127,4 kWh/(m2·rok) – gdy nośnikiem energii będzie gaz, węgiel lub olej opałowy. Gdyby taki dom był ogrzewany prądem, wówczas wartość jego zapotrzebowania na energię pierwotną wyniosłaby aż 340,4 kWh/(m2·rok).

Orientacyjne wskaźniki EP dla różnych domów 
Lata budowy   Energia użytkowa [kWh/(m2·rok)] Energia pierwotna* (EP) [kWh/(m2·rok)] 

 przy ogrzewaniu gazem, węglem, olejem opałowym 

 przy ogrzewaniu
 z ciepłowni   węglowej

 przy ogrzewaniu biomasą (peletami, drewnem) 

 przy ogrzewaniu prądem 

 70.

 240  563  666  102  156

 80.

 180  386  456  70  1051

 90 

 140  259  306  47  705

 Obecnie 

 110  173  204  31  472

zgodnie z warunkami technicznymi 2008 

 -  148  148  148  148

 * potrzebna do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej (dla A/Ve = 0,6)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE