Wskaźnik WIRD zastąpi WIBOR. Co ta zmiana oznacza dla kredytobiorców?

2022-09-05 23:35
Wskaźnik WIRD
Autor: GettyImages WIRD to wskaźnik, który zastąpi WIBOR

Wskaźnik WIRD zastąpi WIBOR jako podstawę obliczania oprocentowania kredytu. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej właśnie dokonał wyboru nowego indeksu. Co ta zmiana oznacza dla kredytobiorców? Czy raty kredytów spadną od przyszłego roku?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych wybrał indeks WIRD jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Docelowo ma zastąpić WIBOR i stać się wskaźnikiem kluczowym. Banki do końca roku mają nam wysyłać informacje o aneksie do umowy kredytowej. Aneksy będą darmowe.

Komisja zaznaczyła, że wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego, a Komitet dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF i WRR, bazując na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD. 

Likwidacja stawki WIBOR staje się faktem

WIBOR to dziś kluczowy wskaźnik dla wszystkich osób, które spłacają kredyty hipoteczne. To stawka bazowa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na niej opiera się oprocentowanie kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Stawka WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Towarzyszące podwyżkom stóp procentowych wzrosty rat kredytów pociągnęły za sobą krytykę wskaźnika WIBOR, jako zbyt podatnego na zmiany.

Przeczytaj też: Wskaźnik WIBOR znowu w górę. Jak to wpłynie na raty kredytów?

Przypomnijmy, że w kwietniu br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację WIBOR-u jako element szerszej akcji wsparcia kredytobiorców opartej na trzech filarach: wakacje kredytowe, zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wprowadzenie zamiennika dla stawki WIBOR. "Od 1 stycznia 2023 r. narzucimy obowiązek posługiwania się inną stawką niż WIBOR, która jest znacząco korzystniejsza dla kredytobiorców."

Czym jest wskaźnik WIRD?

WIRD to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - określa średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa.

Wskaźnik WIRD ukazuje koszt pozyskania pieniądza na rynku. WIRD uwzględnia wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności ON (overnight). Wskaźniki oparte o termin ON biorą pod uwagę jedynie rzeczywiste dokonywane transakcje, które miały miejsce w ciągu jednego dnia. Odzwierciedlają zatem realną sytuację na rynku. 

Indeks WIRD ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem.

Ile wynosi wskaźnik WIRD?

Wskaźnik WIRD jest niższy od WIBOR. Według danych GPW Benchmark, na dzień 01.09.2022 r. wysokość stawki WIRD to 6,392 %. Natomiast wskaźnik WIBOR 3M wyniósł - 7,15%. Różnica między stawkami jest więc zauważalna.

Czy zmiana wskaźnika wpłynie na wysokość rat?

Podstawowa różnica między wskaźnikami WIBOR i WIRD polega na sposobie ich obliczania. WIBOR opierał się przede wszystkim o transakcje z rynku międzybankowego, jeżeli na rynku międzybankowym brakowało odpowiednio wysokiej liczby transakcji, to do jego obliczania wykorzystywane były algorytmy, które analizowały zachowania makroekonomiczne, prognozowaną inflację, czy podwyżki stóp procentowych. Z kolei do określania wskaźnika WIRD bierze się pod uwagę tylko rzeczywiste transakcje. Jest on wolny od ryzyka związanego z niekorzystnymi prognozami.