Program Termo dofinansuje termomodernizację i remont oraz inwestycje w odnawialne źródła energii

2023-02-14 13:43
Program Termo
Autor: Getty Images W ramach programu Termo można uzyskać środki refundujące koszt termomodernizacji lub remontu budynku

Program Termo to pakiet premii i grantów zapewniających zwrot części wydatków poniesionych na remont czy termomodernizację budynków. Program realizowany będzie przez bank BGK. Jak zdobyć środki na termomodernizację czy remont? Kto może skorzystać ze wsparcia w programie Termo? Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dopłaty?

Spis treści

 1. Większe dofinansowanie w programie Termo
 2. Co różni premie i granty?
 3. Na co premia termomodernizacyjna?
 4. Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?
 5. Co to jest grant termomodernizacyjny?
 6. Czym jest premia remontowa?
 7. Ile wynosi premia remontowa?
 8. Kto może skorzystać z premii remontowej?
 9. Czym jest premia kompensacyjna?
 10. Premia MZG na inwestycje w budynki z mieszkaniowego zasobu gmin
 11. Grant MZG
 12. Grant OZE

Program Termo to pakiet projektów zapewniających wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie w nich odnawialnych źródeł energii, a także poprawę ich estetyki i stanu technicznego.

Większe dofinansowanie w programie Termo

Od wielu lat są dostępne premie:

 • termomodernizacyjna,
 • remontowa,
 • kompensacyjna,
 • MZG ( na Mieszkaniowy Zasób Gminny).

Natomiast program Termo wprowadza zmiany i dodatkowe inwestycje, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • grant podwyższający premię termomodernizacyjną,
 • grant MZG podwyższający tę premię,
 • grant OZE.

Rozwiązania wspierające termomodernizacje i remonty budynków w ramach programu Termo są regulowane przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W nowej odsłonie programu Termo wysokość premii została podwyższona. Zależnie od projektu jego operatorem i dysponentem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego lub banki z nim współpracujące, które zgłosiły się do programu.

Co różni premie i granty?

 • Pieniądze na premie pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), a na granty – z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
 • Premia termomodernizacyjna i remontowa przysługują wyłącznie na częściową spłatę kredytu, w pozostałych przypadkach inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych lub z kredytu.
 • W ramach premii można uzyskać zwrot kosztów brutto inwestycji (liczonych razem z VAT-em). W przypadku grantów liczą się tylko koszty netto.
 • Wnioski o premie wraz z grantami można składać do 30 czerwca 2026 r.

Na co premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna w programie Termo daje możliwość zwrotu 26% wydatków poniesionych na inwestycje termomodernizacyjne w:

 • budynkach wielorodzinnych,
 • domach prywatnych,
 • budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Pomoc finansowa polega na spłacie kredytu zaciągniętego w banku współpracującym z BGK.

Jeśli przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w OZE, premia może być zwiększona do 31% kosztów. W ramach premii termomodernizacyjnej można też uzyskać dodatkowo zwrot 50% wydatków poniesionych na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty.

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

Uprawnione do premii termomodernizacyjnej są:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIP),
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Nie mogą z niej skorzystać

 • jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe.

Co to jest grant termomodernizacyjny?

To zwrot dodatkowych 10% kosztów przeznaczonych na termomodernizację. Przysługuje w przypadku głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

W jej wyniku budynek powinien spełniać wymogi w zakresie izolacyjności cieplnej oraz oszczędności energii zgodnie z audytem energetycznym (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (Ep), izolacyjność cieplna przegród, wyposażenie techniczne budynku).

Czym jest premia remontowa?

Ta forma wsparcia finansowego dotyczy starych budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię,
 • w przypadku budynków należących do TBS lub SIM co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku (konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków co do finansowania budowy lub remontu).

Ile wynosi premia remontowa?

Wsparcie finansowe polega na zwrocie 25% kosztów remontu, które musi być finansowane z kredytu. Premia remontowa jest przeznaczona na remont części wspólnej budynku mieszkalnego.

Kto może skorzystać z premii remontowej?

To rozwiązanie jest przeznaczone dla tej samej grupy odbiorców co w przypadku premii termomodernizacyjnej.

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIP),
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Czym jest premia kompensacyjna?

W tym projekcie mogą wziąć udział właściciele budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. znajdowały się lokale kwaterunkowe. Premia kompensacyjna ma stanowić refundację środków poniesionych na remont budynku oraz rekompensatę za ograniczenie wysokości czynszu najmu obowiązujące w wyżej wymienionym okresie.

Premia MZG na inwestycje w budynki z mieszkaniowego zasobu gmin

Budynki znajdujące się w mieszkaniowych zasobach gmin często są w bardzo złym stanie. Premia MZG jest przeznaczona na ich termomodernizację lub remont. Mogą z niej skorzystać właściciele lub zarządcy budynków, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wysokość premii wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia lub 60% w przypadku budynków zabytkowych.

Grant MZG

To dodatkowy zwrot 30% kosztów inwestycji polegającej na zmianie źródła ciepła na scentralizowane, z wysokosprawnej kogeneracji lub odnawialne. Grant MZG przysługuje wraz z premią MZG.

Grant OZE

Ta forma wsparcia przysługuje na zwrot kosztów zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii albo rozbudowy istniejących instalacji, tak że ich moc zwiększyła się o co najmniej 25%. Wysokość grantu stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia. Z grantu OZE mogą skorzystać ci sami beneficjenci co w przypadku premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

Może zainteresuje Cię także: