| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Śpiesz się! Zostało kilka miesięcy na tanią zmianę użytkowania wieczystego we własność

Śpiesz się! Zostało kilka miesięcy na tanią zmianę użytkowania wieczystego we własność

8 sierpnia to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o przekształcenie z bonifikatą użytkowania wieczystego we własność. Warto skorzystać, ponieważ przekształcenie daje pełnowartościowe prawo do rzeczy. Oznacza to, że nie będziesz ani ponosić opłat za użytkowanie wieczyste,  ani obawiać się, że właściciel wypowie ci użytkowanie wieczyste.

Użytkowanie wieczyste należy do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych, daje bowiem tytuł prawny do nieruchomości podobny do własności, lecz bardziej niż własność ograniczony. Sposobem polepszenia sytuacji użytkownika wieczystego jest przekształcenie jego ograniczonego prawa rzeczowego w pełną własność na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r.

Dlaczego warto przekształcić użytkowanie wieczyste

Korzyści jest wiele: przekształcenie da pełnowartościowe prawo do rzeczy, nie trzeba będzie ponosić opłat za użytkowanie wieczyste (1% wartości gruntu rocznie), zniknie możliwość wypowiedzenia użytkowania wieczystego przez właściciela, nie trzeba będzie realizować kłopotliwych porozumień w zakresie wykonywania swego prawa użytkowania wieczystego zawartych w umowie z właścicielem ustanawiającej użytkowanie (na przykład zobowiązanie do wzniesienia określonego budynku w ustalonym terminie).

Wada jest w zasadzie jedna: konieczność poniesienia opłaty za przekształcenie użytkowania we własność. Przy czym nie musi być dolegliwa, bo nabywający własność może liczyć na wysokie bonifikaty i nie ponosi opłat notarialnych za nabycie własności gruntu.


W miesięczniku Murator 3/2011 znajdziesz kompleksowe informacje, jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, a także wzór wniosku o przekształcenie.


Kto może się o to ubiegać

Prawo przekształcenia przysługuje osobom fizycznym będącym w dniu wejścia Partnerzyw życie ustawy – czyli 13 października 2005 r. – użytkownikami wieczystymi nieruchomości:

  • zabudowanych na cele mieszkaniowe,
  • zabudowanych garażami,
  • przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
  • rolnych.

Ponadto prawo uwłaszczenia mają osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Ale – uwaga! – o przekształcenie powinni wystąpić wszyscy właściciele lokali. Jeśli nie ma zgody choćby jednego z nich, do wniosku trzeba dołączyć zgodę sądu.

Niezależnie od przeznaczenia nieruchomości prawo do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mają osoby, które prawo użytkowania uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed 5 grudnia 1990 r. (i były użytkownikami wieczystymi 13 października 2005 r.) albo na podstawie art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (bez względu na datę uzyskania prawa użytkowania wieczystego).

Prawo do przekształcenia przechodzi na następców prawnych wymienionych osób. Ustawa nie precyzuje pojęcia następcy prawnego, a zatem chodzi zarówno o spadkobierców, jak i nabywców nieruchomości z innego tytułu, na przykład darowizny, sprzedaży czy zamiany.

Przeczytaj dodatkowo:
Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...