| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Księgi wieczyste online. Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie?

Księgi wieczyste online. Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie?

Aby przejrzeć księgę wieczystą, nie trzeba już iść do sądu. Można to zrobić online. Odpis z księgi wieczystej online możesz uzyskać od ręki na ekranie komputera za 20 zł. Bez opłaty sprawdzisz w centralnej informacji ksiąg wieczystych z kolei, czy działka, którą chcesz kupić, nie jest obciążona.

Księgi wieczyste można sprawdzić online

Proces przekształcania ksiąg wieczystych z dokumentów papierowych w pliki elektroniczne zapisane w centralnej bazie danych trwał wiele lat. Aktualnie większość ksiąg jest już dostępna do wglądu w Internecie. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 24 maja 2013 r. wprowadziła od 1 lipca 2014 r. możliwość samodzielnego wydrukowania przez osobę prywatną odpisu bądź wyciągu z księgi wieczystej albo zaświadczenia o jej zamknięciu (art. 364 i 365). Co ważne, takie wydruki mają rangę dokumentów urzędowych.

Rozwiązanie to ostatecznie znosi barierę dostępu do ksiąg wieczystych dla osób mieszkających poza miejscowością, w której ma siedzibę sąd wieczystoksięgowy. Odpis księgi wieczystej jest niezbędny nie tylko podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ale również w wielu innych dotyczących ich formalnościach, na przykład gdy staramy się o kredyt na kupno działki.

Jak założyć księgę wieczystą

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie

Żeby uzyskać odpis elektroniczny bez wizyty w sądzie, musisz znać numer księgi wieczystej (składający się z trzech części: kodu wydziału ksiąg wieczystych, właściwego numeru księgi i z cyfry kontrolnej nadawanej w chwili zakładania księgi) i mieć konto mailowe.

Na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl znajdziesz trzy zakładki:

 • przeglądanie księgi wieczystej,
 • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • weryfikacja autentyczności wydruku,
 • dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Po kliknięciu w drugą z nich przejdziesz do strony, na której należy podać numer księgi i wpisać odpowiedni kod (rozwiązanie łatwego zadania logicznego). W kolejnym kroku wskazujesz, jaki dokument chcesz wydrukować: odpis zwykły, zupełny czy wyciąg z księgi (to nowy rodzaj dokumentu) i jaką wybiersz formę dostarczenia. Możesz bowiem samodzielnie go wydrukować albo zamówić jego przesłanie pocztą. Opcja wydruku zaświadczenia o zamknięciu pojawia się po wprowadzeniu numeru zamkniętej księgi.

Dalej uzyskujesz informację o wysokości należnej opłaty sądowej. Możesz teraz dodać kolejny wniosek, również dotyczący innej księgi wieczystej. Następnie musisz podać adres e-mail. Zostanie na niego przesłany link, pod którym system udostępni opłacone dokumenty.

W podsumowaniu zamówienia dowiadujesz się, jaka jest wysokość prowizji operatora płatności doliczanej do opłaty sądowej (15, 30 i 50 gr za opłaty wynoszące odpowiednio do 10, 20 i 120 zł; przy opłacie powyżej 120 zł prowizja wynosi 1%). Po wybraniu okienka „Akceptuję i płacę” zostaniesz przekierowany do systemu płatności elektronicznych.

Za odpisy można płacić przelewem z konta internetowego. Po potwierdzeniu wpłaty przez system nastąpi przekierowanie na stronę z listą wniosków, gdzie znajdziesz potwierdzenia ich złożenia i odpowiednie dokumenty w formacie PDF. Możesz je otworzyć i wydrukować (odpisy będą dostępne tylko przez 14 dni, a potwierdzenie złożenia wniosku przez 24 miesiące). Problemem może się okazać czas oczekiwania na potwierdzenie wpłaty – jeśli przekroczy 20 minut od zainicjowania płatności, transakcja nie dojdzie do skutku. W systemie zostanie jednak utworzona przedpłata, którą będzie można wykorzystać, ponownie składając wniosek (uwaga! – trzeba zapisać sobie numer i hasło transakcji).

Sprawdź: Jakie informacje znajdziesz w księdze wieczystej

WARTO WIEDZIEĆ

Jakie dane zawierają wydruki z księgi wieczystej

 • ODPIS ZWYKŁY – ostatni stan wpisów oraz wzmianki o złożonych i nierozpatrzonych jeszcze wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu. Nie zawiera danych wykreślonych.
 • ODPIS ZUPEŁNY – oprócz treści odpisu zwykłego zawiera wykreślone wpisy i wzmianki o wnioskach ujawnione od chwili przepisania księgi papierowej do prowadzonej w systemie informatycznym (na przykład dane poprzednich właścicieli i informacje o ustanowionych kiedyś hipotekach).
 • WYCIĄG Z KSIĘGI – ostatni stan wpisów we wskazanych we wniosku działach oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Weryfikacja wydruku odpisu z księgi wieczystej

Każdy z dokumentów przeznaczonych do samodzielnego wydruku ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny (kombinacja 36 liczb i liter), który umożliwia jego weryfikację w systemie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Podana jest na nim również data z godziną, minutą i sekundą, w której został wydany.

Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ale można się dzięki niej upewnić, że otrzymany od kogoś odpis księgi wieczystej nie został sfałszowany i że stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. Można ją przeprowadzić w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku o wydanie dokumentu i jest ona bezpłatna. W wyniku weryfikacji dokumentu o danym numerze identyfikacyjnym możesz się dowiedzieć:

 • kiedy odpis został wydany i poznać jego treść. Jeśli treść uległa jakiejś zmianie od chwili wydania odpisu, uzyskasz też informację, które dane nie są aktualne. Możesz wówczas pobrać księgę wieczystą i sprawdzić stan aktualny,
 • że odpis o tym numerze nie był wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo że od jego wydania upłynęło więcej niż 24 miesiące

Gdzie się udać po odpis księgi wieczystej w formie tradycyjnej

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a jest Ci potrzebny odpis księgi prowadzonej elektronicznie, wystarczy złożyć wniosek – bezpośrednio lub drogą pocztową – w wydziale ksiąg wieczystych dowolnego sądu rejonowego (funkcjonują przy nich ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych) albo w głównej siedzibie CIKW (Warszawa 00-454, ul. Czerniakowska 100). Wniosek musi być sporządzony na urzędowym formularzu KW-ODPIS, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądzie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2013 r., poz. 830 i poz. 941)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU z 2013 r., poz. 1407)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (DzU z 2013 r., poz. 1412)

Aktualizacja: 30.04.2017

Rozbiórka budynku - kiedy wymagane jest zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na rozbiórkę?

Chcesz usunąć ze swojej działki stary budynek? Jego rozbiórka może wymagać załatwienia...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...