| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Księgi wieczyste online. Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie?

Księgi wieczyste online. Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie?

Aby przejrzeć księgę wieczystą, nie trzeba już iść do sądu. Można to zrobić online. Odpis z księgi wieczystej online możesz uzyskać od ręki na ekranie komputera za 20 zł. Bez opłaty sprawdzisz w centralnej informacji ksiąg wieczystych z kolei, czy działka, którą chcesz kupić, nie jest obciążona.

Księgi wieczyste można sprawdzić online

Proces przekształcania ksiąg wieczystych z dokumentów papierowych w pliki elektroniczne zapisane w centralnej bazie danych trwał wiele lat. Aktualnie większość ksiąg jest już dostępna do wglądu w Internecie. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 24 maja 2013 r. wprowadziła od 1 lipca 2014 r. możliwość samodzielnego wydrukowania przez osobę prywatną odpisu bądź wyciągu z księgi wieczystej albo zaświadczenia o jej zamknięciu (art. 364 i 365). Co ważne, takie wydruki mają rangę dokumentów urzędowych.

Rozwiązanie to ostatecznie znosi barierę dostępu do ksiąg wieczystych dla osób mieszkających poza miejscowością, w której ma siedzibę sąd wieczystoksięgowy. Odpis księgi wieczystej jest niezbędny nie tylko podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ale również w wielu innych dotyczących ich formalnościach, na przykład gdy staramy się o kredyt na kupno działki.

Jak założyć księgę wieczystą

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w urzędzie

Żeby uzyskać odpis elektroniczny bez wizyty w sądzie, musisz znać numer księgi wieczystej (składający się z trzech części: kodu wydziału ksiąg wieczystych, właściwego numeru księgi i z cyfry kontrolnej nadawanej w chwili zakładania księgi) i mieć konto mailowe.

Na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl znajdziesz trzy zakładki:

 • przeglądanie księgi wieczystej,
 • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • weryfikacja autentyczności wydruku,
 • dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Po kliknięciu w drugą z nich przejdziesz do strony, na której należy podać numer księgi i wpisać odpowiedni kod (rozwiązanie łatwego zadania logicznego). W kolejnym kroku wskazujesz, jaki dokument chcesz wydrukować: odpis zwykły, zupełny czy wyciąg z księgi (to nowy rodzaj dokumentu) i jaką wybiersz formę dostarczenia. Możesz bowiem samodzielnie go wydrukować albo zamówić jego przesłanie pocztą. Opcja wydruku zaświadczenia o zamknięciu pojawia się po wprowadzeniu numeru zamkniętej księgi.

Dalej uzyskujesz informację o wysokości należnej opłaty sądowej. Możesz teraz dodać kolejny wniosek, również dotyczący innej księgi wieczystej. Następnie musisz podać adres e-mail. Zostanie na niego przesłany link, pod którym system udostępni opłacone dokumenty.

W podsumowaniu zamówienia dowiadujesz się, jaka jest wysokość prowizji operatora płatności doliczanej do opłaty sądowej (15, 30 i 50 gr za opłaty wynoszące odpowiednio do 10, 20 i 120 zł; przy opłacie powyżej 120 zł prowizja wynosi 1%). Po wybraniu okienka „Akceptuję i płacę” zostaniesz przekierowany do systemu płatności elektronicznych.

Za odpisy można płacić przelewem z konta internetowego. Po potwierdzeniu wpłaty przez system nastąpi przekierowanie na stronę z listą wniosków, gdzie znajdziesz potwierdzenia ich złożenia i odpowiednie dokumenty w formacie PDF. Możesz je otworzyć i wydrukować (odpisy będą dostępne tylko przez 14 dni, a potwierdzenie złożenia wniosku przez 24 miesiące). Problemem może się okazać czas oczekiwania na potwierdzenie wpłaty – jeśli przekroczy 20 minut od zainicjowania płatności, transakcja nie dojdzie do skutku. W systemie zostanie jednak utworzona przedpłata, którą będzie można wykorzystać, ponownie składając wniosek (uwaga! – trzeba zapisać sobie numer i hasło transakcji).

Sprawdź: Jakie informacje znajdziesz w księdze wieczystej

WARTO WIEDZIEĆ

Jakie dane zawierają wydruki z księgi wieczystej

 • ODPIS ZWYKŁY – ostatni stan wpisów oraz wzmianki o złożonych i nierozpatrzonych jeszcze wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu. Nie zawiera danych wykreślonych.
 • ODPIS ZUPEŁNY – oprócz treści odpisu zwykłego zawiera wykreślone wpisy i wzmianki o wnioskach ujawnione od chwili przepisania księgi papierowej do prowadzonej w systemie informatycznym (na przykład dane poprzednich właścicieli i informacje o ustanowionych kiedyś hipotekach).
 • WYCIĄG Z KSIĘGI – ostatni stan wpisów we wskazanych we wniosku działach oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Weryfikacja wydruku odpisu z księgi wieczystej

Każdy z dokumentów przeznaczonych do samodzielnego wydruku ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny (kombinacja 36 liczb i liter), który umożliwia jego weryfikację w systemie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Podana jest na nim również data z godziną, minutą i sekundą, w której został wydany.

Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ale można się dzięki niej upewnić, że otrzymany od kogoś odpis księgi wieczystej nie został sfałszowany i że stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. Można ją przeprowadzić w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku o wydanie dokumentu i jest ona bezpłatna. W wyniku weryfikacji dokumentu o danym numerze identyfikacyjnym możesz się dowiedzieć:

 • kiedy odpis został wydany i poznać jego treść. Jeśli treść uległa jakiejś zmianie od chwili wydania odpisu, uzyskasz też informację, które dane nie są aktualne. Możesz wówczas pobrać księgę wieczystą i sprawdzić stan aktualny,
 • że odpis o tym numerze nie był wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo że od jego wydania upłynęło więcej niż 24 miesiące

Gdzie się udać po odpis księgi wieczystej w formie tradycyjnej

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a jest Ci potrzebny odpis księgi prowadzonej elektronicznie, wystarczy złożyć wniosek – bezpośrednio lub drogą pocztową – w wydziale ksiąg wieczystych dowolnego sądu rejonowego (funkcjonują przy nich ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych) albo w głównej siedzibie CIKW (Warszawa 00-454, ul. Czerniakowska 100). Wniosek musi być sporządzony na urzędowym formularzu KW-ODPIS, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądzie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2013 r., poz. 830 i poz. 941)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU z 2013 r., poz. 1407)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (DzU z 2013 r., poz. 1412)

Aktualizacja: 30.04.2017

Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Sprawdź, jakie pozwolenia są potrzebne, by zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopełnić formalmości w...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...