| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Kupujesz dom? Sprawdź, czy pieniądze lepiej przelać przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Kupujesz dom? Sprawdź, czy pieniądze lepiej przelać przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Jeżeli pieniądze są przelane przed podpisaniem aktu notarialnego, kupujący ryzykuje, że sprzedający nie pojawi się u notariusza. Jeżeli pieniądze mają być wpłacone po podpisaniu umowy, to z kolei zbywca ponosi ryzyko, że nie otrzyma zapłaty. Aby żadna ze stron transakcji nie czuła się pokrzywdzona, można skorzystać z rachunku powierniczego lub depozytu notarialnego.

Murator pomaga

 

Prawo polskie nie przewiduje sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, na przykład wydania kluczy w terminie, wyremontowania nieruchomości czy zapłaty ceny. Dlatego nie można w akcie notarialnym przenoszącym prawo do nieruchomości uzależnić sprzedaży od ziszczenia się danego warunku. Taka umowa byłaby nieważna.

Kiedy płacić: przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Strony umowy mają dylemat, czy kwota za sprzedaż powinna być przelana sprzedającemu przed podpisaniem aktu notarialnego (kupujący ryzykuje wtedy, że zbywca się u notariusza nie pojawi), czy też po jego podpisaniu (sprzedający ponosi ryzyko, że nie otrzyma zapłaty).

Co daje depozyt notarialny?

Jednym z prawnych instrumentów zabezpieczających zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed nieuczciwością drugiej strony jest depozyt notarialny.

Zgodnie z art. 108 ustawy prawo o notariacie notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich wskazanej osobie, pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Można więc złożyć kwotę zakupu nieruchomości w takim depozycie i określić, iż jej wydanie sprzedającemu nastąpi na przykład w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

Wcześniej – przed podpisywaniem aktu – trzeba jednak zapytać notariusza, czy przyjmie depozyt i ile policzy za tę usługę.

A może rachunek powierniczy?

Innym sposobem zabezpieczenia jest otwarcie przez sprzedającego rachunku powierniczego w banku (zależnie od oferty banku może to też być rachunek zastrzeżony albo transakcyjny otwarty przez kupującego).

Umowa takiego rachunku przewiduje zazwyczaj oddanie określonej kwoty do dyspozycji banku, który wypłaci ją sprzedającemu już po przeniesieniu własności (okazaniu podpisanego aktu), względnie po spełnieniu innych określonych w umowie z bankiem warunków (na przykład wejścia kupującego w posiadanie domu potwierdzonego przez pracownika banku).

Koszt takiej operacji to przynajmniej 150 zł.

Poddanie się egzekucji

W razie odroczenia płatności sprzedający powinien domagać się od kupującego ustanowienia hipoteki na sprzedanej nieruchomości (ważne, żeby była wpisana na pierwszym miejscu) albo poddania się w akcie notarialnym egzekucji należnej kwoty (to skraca procedurę sądowego dochodzenia zapłaty).

W razie odroczenia wydania kluczy do lokalu kupujący może z kolei domagać się w akcie notarialnym poddania się przez sprzedającego egzekucji wydania lokalu.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kupno starego domu: od czego zacząć?

Najlepiej od projektu domu. Jesli go nie ma, dobrze by było odtworzyć dokumentację projektową....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....