| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Kupujesz dom? Sprawdź, czy pieniądze lepiej przelać przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Kupujesz dom? Sprawdź, czy pieniądze lepiej przelać przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Jeżeli pieniądze są przelane przed podpisaniem aktu notarialnego, kupujący ryzykuje, że sprzedający nie pojawi się u notariusza. Jeżeli pieniądze mają być wpłacone po podpisaniu umowy, to z kolei zbywca ponosi ryzyko, że nie otrzyma zapłaty. Aby żadna ze stron transakcji nie czuła się pokrzywdzona, można skorzystać z rachunku powierniczego lub depozytu notarialnego.

Murator pomaga

 

Prawo polskie nie przewiduje sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, na przykład wydania kluczy w terminie, wyremontowania nieruchomości czy zapłaty ceny. Dlatego nie można w akcie notarialnym przenoszącym prawo do nieruchomości uzależnić sprzedaży od ziszczenia się danego warunku. Taka umowa byłaby nieważna.

Kiedy płacić: przed podpisaniem aktu notarialnego czy po?

Strony umowy mają dylemat, czy kwota za sprzedaż powinna być przelana sprzedającemu przed podpisaniem aktu notarialnego (kupujący ryzykuje wtedy, że zbywca się u notariusza nie pojawi), czy też po jego podpisaniu (sprzedający ponosi ryzyko, że nie otrzyma zapłaty).

Co daje depozyt notarialny?

Jednym z prawnych instrumentów zabezpieczających zarówno sprzedającego, jak i kupującego przed nieuczciwością drugiej strony jest depozyt notarialny.

Zgodnie z art. 108 ustawy prawo o notariacie notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich wskazanej osobie, pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Można więc złożyć kwotę zakupu nieruchomości w takim depozycie i określić, iż jej wydanie sprzedającemu nastąpi na przykład w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

Wcześniej – przed podpisywaniem aktu – trzeba jednak zapytać notariusza, czy przyjmie depozyt i ile policzy za tę usługę.

A może rachunek powierniczy?

Innym sposobem zabezpieczenia jest otwarcie przez sprzedającego rachunku powierniczego w banku (zależnie od oferty banku może to też być rachunek zastrzeżony albo transakcyjny otwarty przez kupującego).

Umowa takiego rachunku przewiduje zazwyczaj oddanie określonej kwoty do dyspozycji banku, który wypłaci ją sprzedającemu już po przeniesieniu własności (okazaniu podpisanego aktu), względnie po spełnieniu innych określonych w umowie z bankiem warunków (na przykład wejścia kupującego w posiadanie domu potwierdzonego przez pracownika banku).

Koszt takiej operacji to przynajmniej 150 zł.

Poddanie się egzekucji

W razie odroczenia płatności sprzedający powinien domagać się od kupującego ustanowienia hipoteki na sprzedanej nieruchomości (ważne, żeby była wpisana na pierwszym miejscu) albo poddania się w akcie notarialnym egzekucji należnej kwoty (to skraca procedurę sądowego dochodzenia zapłaty).

W razie odroczenia wydania kluczy do lokalu kupujący może z kolei domagać się w akcie notarialnym poddania się przez sprzedającego egzekucji wydania lokalu.

Kupno starego domu: od czego zacząć?

Najlepiej od projektu domu. Jesli go nie ma, dobrze by było odtworzyć dokumentację projektową....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...