| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Korzystniejsze warunki umowy z deweloperem

Korzystniejsze warunki umowy z deweloperem

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich przyjęły na siebie zobowiązanie stosowania „Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej” we wszystkich umowach zawartych ze swoimi klientami po 1 marca 2008 r.

Dokument ten określa reguły jakimi powinny kierować się firmy w konstruowaniu umów. Wypracowane standardy mają równoważyć interesy i zapewniać bezpieczeństwo stronom transakcji. W katalogu zwrócono uwagę na najistotniejsze elementy umowy - dokładne określenie przedmiotu i jego ceny, stanu prawnego, terminów i zasad regulowania wzajemnych  zobowiązań, odpowiedzialności stron w razie niewywiązania się z postanowień umownych. Położono duży nacisk na czytelność umów, użycie zrozumiałych sformułowań i dokładne określenie warunków.

Jeden z ważniejszych zapisów dotyczy formy zawierania umowy przedwstępnej. Na życzenie kupującego może być ona umową notarialną lub cywilno-prawną. W katalogu deweloperzy uwzględnili również prawo kupującego do odstąpienia od umowy (bez kary) w przypadku gdy różnica między powierzchnią gotowego lokalu a powierzchnią zapisaną w umowie przekracza 2%. Inne sytuacje, kiedy klient ma prawo się wycofać to wzrost ceny lokalu większy niż 10%, a także zmiana opisanych w umowie materiałów lub technologii użytych do budowy domu lub mieszkania.

Ważnym zapisem jest też zobowiązanie do dokładnego określenia całkowitej ceny brutto lokalu oraz podanie wszystkich jej składowych, a także szczegółowe określenie sytuacji, gdy cena planowana może różnić się od ostatecznej.

PZFD podkreśla również symetryczność umowy, np. kara umowna w  przypadku nieterminowych płatności rat przez kupującego powinna być równa odsetkom, jakie poniesie deweloper, jeżeli spóźni się z oddaniem mieszkania. Przyjęto także maksymalną wysokość kary umownej - nie może być ona wyższa niż 10%.

PZFD zrzesza ponad 100 firm. Należy mieć nadzieję, że standardy wypracowywane przez tę grupę zdopingują również inne firmy budowlane do stosowania uczciwych i przejrzystych reguł w konstruowaniu umów z klientami. Związek liczy na powstanie w przyszłości ustawy zawierającej tego typu regulacje, co pozwoliłoby wyeliminować nieuczciwe działania niektórych firm deweloperskich.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak zgłosić remont?

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dopełnić formalności, a więc zgłosić remont we właściwym urzędzie...

Najważniejsze zasady programu Mieszkanie dla...

W programie Mieszkanie dla Młodych wprowadzono zmiany, co przyczyniło się do zwiększenia jego popularności....

Zmiany w opłatach za wycięcie drzew: procedura...

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody powodują modyfikację zasad uzyskiwania zgody na wycięcie drzewa lub...

Odległości od granicy działki. Co można wybudować...

Odległość domu od granic działki określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Opisują one...

Zasiedzenie służebności. Na czym polega i w...

Jeżeli ktoś korzysta z Twojego gruntu bez zgody czy orzeczenia sądu, to musisz jak najszybciej doprowadzić do...

Hydranty wewnętrzne - kiedy trzeba je montować?...

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, w niektórych typach budynków należy zainstalować...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.