| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak wyegzekwować od dewelopera naprawę usterek?

Jak wyegzekwować od dewelopera naprawę usterek?

Trzy lata temu kupiłem od developera mieszkanie. Już pierwszej zimy okazało się, że są problemy z wentylacją i ociepleniem. Na oknach i ścianach pojawiła się wilgoć, a w pokoju, nad którym jest tylko dach - zacieki po roztopach...

... Zgłosiłem wady wykonawcy. Dokonał naprawy, ale nieskutecznie. Po kolejnym sezonie sytuacja się powtórzyła i wykonawca znów coś naprawiał. Niestety, mimo licznych pism nic nie zrobiono z wentylacją. Jak mam wyegzekwować niezbędne naprawy?

Janusz L., woj. mazowieckie

Skoro składane do tej pory reklamacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, to pozostaje droga sądowa.
Trzeba się jednak pospieszyć ze złożeniem pozwu, gdyż po upływie 3 lat od odbioru mieszkania roszczenia z rękojmi wygasają i nie można już ich skutecznie dochodzić przed sądem. Podobne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 5 lipca 2002 r. sygn. III CZP 39/02 (OSNC 2003/6/78).

Trzeba bowiem pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują 3-letni termin dla dochodzenia roszczeń z rękojmi w odniesieniu do wad budynku. Dla zachowania tego terminu nie wystarczy samo zawiadomienie sprzedawcy o wadzie i zażądanie dokonania naprawy. Konieczne jest w tym terminie wystąpienie przez kupującego ze stosownym powództwem do sądu. Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą, a sprzedający często zwlekają z załatwieniem reklamacji do czasu, aż uprawnienia kupującego wygasną.

Jeśli deweloper nie udzielił gwarancji na wybudowane mieszkanie lub budynek na dłuższy okres, to po 3 latach nie musi roszczeń uwzględniać. Kupujący może jednak w okresie 10 lat wystąpić z roszczeniem o naprawianie szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania przez dewelopera. Poza tym w sytuacji, gdyby sprzedający dochodził przed sądem jakichś roszczeń od kupującego (np. zapłaty pozostałej ceny), klient może się bronić, podnosząc zarzut z rękojmi nawet po upływie 3 lat, pod warunkiem że wcześniej powiadomił sprzedawcę o wadach budynku.Podstawa prawna: Art. 568 i 471 kodeksu cywilnego.

Gdy zarząd nie uzgadnia ze wspólnotą wydatków

Mieszkam w budynku wspólnoty. Ostatnio nasz zarząd oprócz wydatków na bieżące...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...