| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak wyegzekwować od dewelopera naprawę usterek?

Jak wyegzekwować od dewelopera naprawę usterek?

Trzy lata temu kupiłem od developera mieszkanie. Już pierwszej zimy okazało się, że są problemy z wentylacją i ociepleniem. Na oknach i ścianach pojawiła się wilgoć, a w pokoju, nad którym jest tylko dach - zacieki po roztopach...

... Zgłosiłem wady wykonawcy. Dokonał naprawy, ale nieskutecznie. Po kolejnym sezonie sytuacja się powtórzyła i wykonawca znów coś naprawiał. Niestety, mimo licznych pism nic nie zrobiono z wentylacją. Jak mam wyegzekwować niezbędne naprawy?

Janusz L., woj. mazowieckie

Skoro składane do tej pory reklamacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, to pozostaje droga sądowa.
Trzeba się jednak pospieszyć ze złożeniem pozwu, gdyż po upływie 3 lat od odbioru mieszkania roszczenia z rękojmi wygasają i nie można już ich skutecznie dochodzić przed sądem. Podobne stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 5 lipca 2002 r. sygn. III CZP 39/02 (OSNC 2003/6/78).

Trzeba bowiem pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują 3-letni termin dla dochodzenia roszczeń z rękojmi w odniesieniu do wad budynku. Dla zachowania tego terminu nie wystarczy samo zawiadomienie sprzedawcy o wadzie i zażądanie dokonania naprawy. Konieczne jest w tym terminie wystąpienie przez kupującego ze stosownym powództwem do sądu. Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą, a sprzedający często zwlekają z załatwieniem reklamacji do czasu, aż uprawnienia kupującego wygasną.

Jeśli deweloper nie udzielił gwarancji na wybudowane mieszkanie lub budynek na dłuższy okres, to po 3 latach nie musi roszczeń uwzględniać. Kupujący może jednak w okresie 10 lat wystąpić z roszczeniem o naprawianie szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania przez dewelopera. Poza tym w sytuacji, gdyby sprzedający dochodził przed sądem jakichś roszczeń od kupującego (np. zapłaty pozostałej ceny), klient może się bronić, podnosząc zarzut z rękojmi nawet po upływie 3 lat, pod warunkiem że wcześniej powiadomił sprzedawcę o wadach budynku.Podstawa prawna: Art. 568 i 471 kodeksu cywilnego.

Gdy zarząd nie uzgadnia ze wspólnotą wydatków

Mieszkam w budynku wspólnoty. Ostatnio nasz zarząd oprócz wydatków na bieżące...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...