| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Wentylacja garażu. Jak zapewnić tam skuteczną wymianę powietrza?

Wentylacja garażu. Jak zapewnić tam skuteczną wymianę powietrza?

Czy w bryle budynku, czy wolnostojący - wentylacja garażu jest konieczna, aby zapewnić w nim odpowiednią wymianę powietrza. Standardowo robi się wentylację grawitacyjną, rzadziej wentylację mechaniczną.

Autor: Andrzej Szandomirski

W garazu musi być co najmniej wentylacja grawitacyjna, do której działania są konieczne: otwór wlotowy w dolnej części ściany lub bramy garazowej i wylotowy przy lub w suficie po przeciwnej stronie pomieszczenia

Zadaniem wentylacji jest odprowadzenie na zewnątrz powietrza zanieczyszczonego spalinami powstającymi w wyniku pracy silnika samochodu, oparami benzyny i wilgocią, a także dostarczenie w jego miejsce świeżego powietrza z zewnątrz. W spalinach wytwarzanych przez silniki spalinowe znajdują się substancje trujące. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Zapis mówiący o konieczności wentylowania garaży znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Jest kilka możliwych sposobów skutecznej wentylacji. Wybór metody właściwej dla danego garażu zależy przede wszystkim od tego, czy garaż jest ogrzewany, czy nie. Trzeba brać także pod uwagę jego wielkość oraz to, czy jest połączony z domem, czy wolno stojący.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Wentylacja w garażu nieogrzewanym

Może być naturalna, czyli odbywać się przez otwory w przegrodach zewnętrznych umieszczone w przeciwległych ścianach bocznych lub drzwiach garażowych. Przepisy (§ 108, ust. 1, pkt 2) określają wymaganą wielkość tych otworów – zależy ona od liczby stanowisk przewidzianych w garażu. Powierzchnia otworów powinna wynosić 0,04 m2 na każde stanowisko postojowe wydzielone przegrodami budowlanymi. Jeden otwór powinien być przy podłodze, drugi – blisko stropu. Umieszczenie ich w przeciwległych ścianach, ale naprzeciwko siebie lub w niewielkiej odległości spowoduje tak zwane krótkie spięcie – powietrze będzie przepływało najkrótszą drogą w kierunku od nawiewu do wywiewu, omijając znaczną część garażu. W praktyce oznacza to, że w garażu przewidzianym na jeden samochód wystarczającą wentylację zapewnią dwa otwory wentylacyjne przysłonięte kratkami 14 x 14 cm.

Wentylacja w garażu ogrzewanym

Gdy jest ogrzewanie, trzeba w sposób szczególny zadbać o dobrą wentylację, która usunie z wnętrza nadmiar wilgoci. Musi być wtedy co najmniej wentylacja grawitacyjna z normalnym przewodem wywiewnym, wyprowadzonym ponad dach, o wysokości od kratki do wylotu nie mniejszej niż 3 m, gwarantująca przynajmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Takie są założenia. Z ich spełnieniem może być jednak problem. Dlatego lepsza będzie wentylacja mechaniczna. Wystarczy zamontować wentylator wyciągowy w jednym z otworów wentylacyjnych w ścianie. Najlepiej, by włączał się automatycznie. Jego pracą powinien sterować czujnik stężenia tlenku węgla, bo to tlenek węgla jest w tym przypadku miarodajnym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza. Konieczny jest oczywiście również nawiew powietrza przez otwór w dolnej części przeciwległej ściany lub bramy.

WARTO WIEDZIEĆ

Garaż w bryle domu

Jest z nim zwykle połączony drzwiami wewnętrznymi. Może się więc zdarzyć, że podczas ich otwierania zanieczyszczone powietrze z garażu będzie zasysane do pomieszczeń mieszkalnych przez kanały wentylacyjne wywiewne znajdujące się w kuchni, łazienkach czy innych miejscach, zwłaszcza gdy część mieszkalna domu jest wyższa od tej, w której znajduje się garaż, i poprowadzone w niej kanały wentylacyjne są siłą rzeczy dłuższe. W takiej sytuacji między garażem i domem powinna być tak zwana śluza (czyli dwoje drzwi otwieranych naprzemiennie), która będzie zapobiegała zasysaniu powietrza z garażu przez sprawną wentylację domową. Lepszym zabezpieczeniem będzie zainstalowanie w garażu wentylacji mechanicznej.

Przeczytaj dodatkowo:
Klimatyzacja – co warto wiedzieć przed zakupem...

Kiedy przydaje się klimatyzator? Na to pytanie odpowiedź jest w zasadzie tylko jedna – wtedy gdy w...

Wentylacja mechaniczna - zalety i koszty wykonania

Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i redukcję strat ciepła o ponad połowę zapewnia...

Wskaźnik energii pierwotnej po 2020: wentylacja z...

Wentylacja z odzyskiem ciepła może okazać się przyszłościowym rozwiązaniem i rozwiązać problem ogrzewania...

Zasady działania gruntowych wymienników ciepła:...

Płytowy wymiennik ciepła należy do grupy wymienników bezprzeponowych. Zasada jego działania wcale nie...

Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem...

W polskim budownictwie jednorodzinnym przyjęło się, że dla zapewnienia komfortu w budynku konieczne jest...