| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Jak działa piec na olej? Po co pompa olejowa i przewody olejowe?

Jak działa piec na olej? Po co pompa olejowa i przewody olejowe?

Do palnika pieca olejowego olej jest dostarczany przewodami olejowymi ze zbiornika. Przebywając tę drogę, powinien mieć temperaturę wyższą od tej, w której wydziela się z niego parafina. A do czego służy pompa olejowa i jakie inne elementy instalacji olejowej są jeszcze konieczne?

Od lewej: zbiornik do magazynowania oleju opałowego z systemami napełniania, odpowietrzania, opróżniania i zabezpieczenia przed przepełnieniem; filtr na olej opałowy lekki

Przewody olejowe dostarczają olej do pieca

Olej ze zbiornika jest dostarczany do palnika pieca na olej przewodami olejowymi. Kiedy przez nie przepływa, powinien mieć temperaturę wyższą od tej, w której mętnieje i wydziela się z niego parafina (powyżej -10°C dla olejów lekkich i +45°C dla ciężkich). Parafina mogłaby zatkać przewody i uniemożliwić pracę kotła olejowego.

Aby utrzymać odpowiednią temperaturę oleju i zapobiec wydzielaniu się parafiny, pomieszczenie przeznaczone na magazyn oleju i pomieszczenia, przez które przebiega instalacja olejowa, powinny być ogrzewane. Zaleca się, aby temperatura nie spadała w nich poniżej 10°C. Nie należy umieszczać zbiorników w nieogrzewanych przybudówkach, a jeśli z jakichś powodów zdecydujemy się na takie rozwiązanie, zbiornik z olejem i przewody instalacji olejowej trzeba ogrzewać. Najczęściej wykorzystuje się do tego elektryczne kable grzewcze. Konieczność podgrzewania zbiornika i/lub przewodów olejowych wymaga jednak poniesienia przez inwestora dodatkowych kosztów i inwestycyjnych i eksploatacyjnych (pobór energii elektrycznej). W takich budzących wątpliwości przypadkach zawsze powinno się – wybierając paliwo i decydując się na kocioł – zapytać dystrybutora paliwa o wymaganą temperaturę składowania i transportu oleju, zwłaszcza gdy jest to olej inny niż opałowy.

Lepiej zatem wygospodarować miejsce na zbiornik w ogrzewanym pomieszczeniu. Przewody olejowe powinny być jak najkrótsze i mieć jak najmniej kolan.

Przepływ oleju w instalacji zależy od rodzaju zastosowanego palnika i może się odbywać grawitacyjnie lub być wymuszony przez pompę. Warunkiem grawitacyjnego transportu oleju jest umieszczenie zbiornika powyżej palnika w kotle. To jednak nie gwarantuje prawidłowej pracy instalacji. Opory przepływu na drodze ze zbiornika do kotła mogą być na tyle duże, że ciśnienie oleju dopływającego do palnika będzie niewystarczające.

Dodatkową wadą układu grawitacyjnego jest jego duża czułość na zmiany temperatury oleju powodujące zmianę lepkości, a więc i zmianę oporów przepływu.

Pompa olejowa

Stosowane obecnie palniki wentylatorowe wymagają współpracy z pompą olejową. Pompa olejowa pozwala uniknąć większości niekorzystnych zjawisk podczas transportu oleju. Pompa jest połączona ze zbiornikiem dwoma elastycznymi przewodami (ograniczają przenoszenie do instalacji drgań pracującej lub uruchamianej pompy): ssącym i przepływowym. Nie powinna się znajdować zbyt wysoko w stosunku do zwierciadła oleju w zbiorniku. Różnica wysokości nie może być większa niż 5 m. Po jej przekroczeniu w przewodzie ssącym występuje zjawisko kawitacji, a z oleju wydzielają się gazy, powodując nieprawidłową pracę palnika i niestabilną, objawiającą się drganiami mechanicznymi, pracę pompy. Przewód przepływowy służy do zawracania do zbiornika oleju niewykorzystanego w palniku.

Filtr oleju

Filtr oleju jest bardzo ważnym elementem instalacji olejowej. Zabezpiecza dysze przed zatkaniem zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w oleju. Wewnątrz filtra znajduje się siatka metalowa lub z tworzywa sztucznego, która wymaga okresowego oczyszczania z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Odpowietrznik

Odpowietrznik powinien być zamontowany za filtrem. Jego zadaniem jest całkowite odpowietrzenie instalacji przed palnikiem. Konsekwencje występowania w instalacji powietrza są takie same jak skutki zjawiska kawitacji – nieprawidłowe działanie palnika i drgania mechaniczne.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak działają palniki olejowe w piecach na olej?

Właściwie dobrany palnik olejowy w piecu na olej opałowy gwarantuje trwałość i utrzymanie wysokiej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zbiornik na olej opałowy: w domu czy na zewnątrz?

Zbiorniki na olej opałowy najwygodniej umieścić w budynku w pobliżu kotła, uwzględniając przepisy ochrony...

Zbiornik na olej na zewnątrz – w jakiej...

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie ilość dostępnego...

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...

Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...

Współpraca kotła olejowego z instalacją...

Kocioł olejowy wyposażony w pompę obiegową może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania...

Olej opałowy: jak dobrać zbiornik na olej

Olej opałowy musi być magazynowany w specjalnych zbiornikach i w odpowiednio zabezpieczonych warunkach....