| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Nowe zasady dofinansowania kolektorów słonecznych - już od 1 października

Nowe zasady dofinansowania kolektorów słonecznych - już od 1 października

Zakup i montaż kolektorów słonecznych jest objęty dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1 października wchodzą nowe zasady udzielania dofinansowania na instalację solarną. Co się zmieni w dopłatach?

Od 1 października zmiana w udzielaniu dopłat

Od 1 października 2013 r. będą obowiązywały nowe zasady, dotyczące udzielania dofinansowania. Zmiana polega na uzależnieniu kwoty dopłaty od powierzchni apertury kolektora zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej kolektora.

W momencie przygotowania programu przyjęto regułę dopłaty do kredytu uzależnionej od powierzchni całkowitej (czyli wymiarów zewnętrznych) kolektora słonecznego. Zmianę tę Fundusz uzasadnia tym, że wraz z pojawianiem się nowych modeli kolektorów o powierzchni znacznie odbiegającej od całkowitej, zaistniała potrzeba zmodyfikowania programu w celu zwiększenia efektywności wydawanych środków. W związku z tym wprowadzono zamianę jednostkowego kosztu kwalifikowanego z 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej na 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora.

Zmiana ta obejmie umowy zawierane od 1 października 2013 r.

Co to jest apertura kolektora?

Mówiąc o powierzchni kolektora słonecznego, trzeba wymienić 3 rodzaje parametrów: powierzchnia brutto, powierzchnia absorbera i powierzchnia apertury. Powierzchnia apertury świadczy o sparwności kolektora, to powierzchnia, która w rzeczywostości pracuje na dachu.

Program dofinansowania kolektorów słonecznych

Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych trwa 2010 r. do 2015 r. Jego celem jest ograniczenie lub emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Banki, które współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wypłacają pieniądze z kredytu na podstawie wystawionych faktur.

Wysokość kredytu z dopłatą

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora.

Wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się także o wartość przyznanych beneficjentowi w umowie z wykonawcą upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia.

Dotację wypłaca się po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Banki współpracujące z NFOŚiGW monitorują prawidłowość wykorzystania przez beneficjenta omawianej dotacji.

Na co kredyt z dotacją?

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu można wykorzystać jedynie na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Chodzi tu o koszty:

  • projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (jeżeli przepisy wymagają jego przygotowania) wraz z kosztorysem,
  • projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła
  • zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych, a przede wszystkim: kolektora słonecznego, zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, posiadających gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 5 lat;
  • zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
  • montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  • koszty VAT,
  • koszt innych materiałów i urządzeń, jeżeli projektant, który sporządza projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem. Ponadto samo przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Działalność gospodarcza wyłączona

Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystuje się do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku wynajmu pomieszczeń.

Co ważne, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi się na powierzchni, która przekracza 50% budynku nie można ubiegać się o dofinansowanie do kolektorów przez NFOŚiGW.

Przeczytaj dodatkowo:
Z jakimi urządzeniami grzewczymi dobrze...

Nowoczesne urządzenia grzewcze – kocioł kondensacyjny i pompa ciepła – najlepiej...

Ogrzewanie domu i wody powietrzną pompą ciepła....

Bezobsługowe ogrzewanie domu – a latem także chłodzenie – to dla jego właścicieli trudna do...

Ekologiczne sposoby ogrzewania domu: czy warto...

Wiele osób budujących nowe domy oraz planujących modernizację istniejących słyszało o pompie ciepła,...

Pompa ciepła plus kocioł gazowy lub rekuperator –...

Pompy ciepła można konfigurować w systemy zawierające również inne urządzenia na przykład kotły...

Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać?...

Pompy ciepła należą do ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Jednak, aby inwestycja w...

Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...

Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.