| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Nowe zasady dofinansowania kolektorów słonecznych - już od 1 października

Nowe zasady dofinansowania kolektorów słonecznych - już od 1 października

Zakup i montaż kolektorów słonecznych jest objęty dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1 października wchodzą nowe zasady udzielania dofinansowania na instalację solarną. Co się zmieni w dopłatach?

Od 1 października zmiana w udzielaniu dopłat

Od 1 października 2013 r. będą obowiązywały nowe zasady, dotyczące udzielania dofinansowania. Zmiana polega na uzależnieniu kwoty dopłaty od powierzchni apertury kolektora zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej kolektora.

W momencie przygotowania programu przyjęto regułę dopłaty do kredytu uzależnionej od powierzchni całkowitej (czyli wymiarów zewnętrznych) kolektora słonecznego. Zmianę tę Fundusz uzasadnia tym, że wraz z pojawianiem się nowych modeli kolektorów o powierzchni znacznie odbiegającej od całkowitej, zaistniała potrzeba zmodyfikowania programu w celu zwiększenia efektywności wydawanych środków. W związku z tym wprowadzono zamianę jednostkowego kosztu kwalifikowanego z 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej na 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora.

Zmiana ta obejmie umowy zawierane od 1 października 2013 r.

Co to jest apertura kolektora?

Mówiąc o powierzchni kolektora słonecznego, trzeba wymienić 3 rodzaje parametrów: powierzchnia brutto, powierzchnia absorbera i powierzchnia apertury. Powierzchnia apertury świadczy o sparwności kolektora, to powierzchnia, która w rzeczywostości pracuje na dachu.

Program dofinansowania kolektorów słonecznych

Program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych trwa 2010 r. do 2015 r. Jego celem jest ograniczenie lub emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Banki, które współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wypłacają pieniądze z kredytu na podstawie wystawionych faktur.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Wysokość kredytu z dopłatą

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora.

Wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się także o wartość przyznanych beneficjentowi w umowie z wykonawcą upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia.

Dotację wypłaca się po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Banki współpracujące z NFOŚiGW monitorują prawidłowość wykorzystania przez beneficjenta omawianej dotacji.

Na co kredyt z dotacją?

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu można wykorzystać jedynie na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Chodzi tu o koszty:

  • projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (jeżeli przepisy wymagają jego przygotowania) wraz z kosztorysem,
  • projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła
  • zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych, a przede wszystkim: kolektora słonecznego, zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, posiadających gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 5 lat;
  • zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
  • montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  • koszty VAT,
  • koszt innych materiałów i urządzeń, jeżeli projektant, który sporządza projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem. Ponadto samo przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Działalność gospodarcza wyłączona

Jeżeli część powierzchni budynku wykorzystuje się do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku wynajmu pomieszczeń.

Co ważne, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi się na powierzchni, która przekracza 50% budynku nie można ubiegać się o dofinansowanie do kolektorów przez NFOŚiGW.

Jaka pompa ciepła do ogrzewania domu? Powietrzna, gruntowa czy wodna?

Zakup pompy ciepła to kosztowna inwestycja, dlatego też musimy dobrze zastanowić się jaka pompa...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Kiedy zainwestować w gruntową, a kiedy w...

Zmniejszenie kosztów ogrzewania w najbliższym sezonie to marzenie każdego. Niektórzy decydują...

Zestaw fotowoltaiczny

Zestaw fotowoltaiczny zawierający polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny, konstrukcję do zamontowania...

Efektywność pracy pomp ciepła – jak je porównać?...

Pompy ciepła należą do ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania. Jednak, aby inwestycja w...

Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...

Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...