| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Instalacja elektryczna - remont i koszt wymiany instalacji

Instalacja elektryczna - remont i koszt wymiany instalacji

Niesprawna instalacja elektryczna w domu grozi porażeniem i może być przyczyną pożaru. Remont instalacji elektrycznej stanowiącej zagrożenie i dostosowanie jej do aktualnie obowiązujących przepisów są wskazane w każdym czasie, a podczas remontu, przebudowy lub rozbudowy budynku – zgodnie z warunkami technicznymi – są obowiązkowe. Jaki jest koszt wymiany instalacji?

O czym pamiętać podczas remontu instalacji elektrycznej

Podczas remontu lub rozbudowy instalacji elektrycznej należy ją dostosować do zwiększających się potrzeb spowodowanych rosnącą liczbą urządzeń zasilanych energią elektryczną.

W zmodernizowanej instalacji elektrycznej trzeba zastosować:

  • odrębne przewody neutralne (w izolacji niebieskiej, oznaczane literą N) oraz przewody ochronne (w izolacji żółto-zielonej, oznaczane literami PE). W przewodzie ochronnym PE nie wolno umieszczać żadnych zabezpieczeń ani innych aparatów;
  • połączenia wyrównawcze główne (główna szyna wyrównawcza w piwnicy lub przy głównej rozdzielnicy budynku) i miejscowe (w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym, na przykład w łazience);
  • wyłączniki nadmiarowe (w miejsce bezpieczników z wkładką topikową) jako zabezpieczenie obwodów;
  • zasadę selektywności zabezpieczeń – w razie przeciążenia lub uszkodzenia powinno działać tylko zabezpieczenie znajdujące się najbliżej miejsca zakłócenia;
  • wyłączniki różnicowoprądowe – jako środek uzupełniającej ochrony przed porażeniami; jeden wyłącznik na prąd różnicowy 30 mA (a w przypadkach szczególnego zagrożenia 10 mA) do ochrony jednego lub kilku obwodów;
  • wyłącznik różnicowoprądowy główny na prąd różnicowy 300 lub 500 mA w głównej rozdzielnicy budynku – jako środek ochrony przed porażeniem oraz pożarem;
  • kompletną ochronę złożoną z ochronników klasy II (B) – w złączu, ochronników klasy III (C) – w rozdzielnicy głównej oraz klasy III (D) – w pobliżu odbiorników zawierających elementy elektroniczne (komputer, telewizor itp.) – jako środek ochrony przed przepięciami pochodzenia burzowego lub wywołanymi czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej budynek. Ochronniki powinny współdziałać z połączeniami wyrównawczymi. Zastosowanie tylko ochronników III klasy nie zapewnia prawidłowej ochrony;
  • przewody z żyłami z miedzi (w przypadku przewodów o przekroju żył do 10 mm2, a więc w praktyce całej instalacji w domu jednorodzinnym).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak prowadzić obwody?

Ponadto instalację należy podzielić na odrębne obwody (oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych dla urządzeń odbiorczych w kuchni oraz dla odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia, na przykład kuchenki elektrycznej). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą mieć styk ochronny.

Obwody trzeba poprowadzić w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów.

Ważne złącze 

W miejscu dostępnym dla pracowników dostawcy energii (zakładu energetycznego) należy też wykonać złącze umożliwiające odłączenie budynku od sieci zasilającej. W przypadku zasilania kablowego umieszcza się je zwykle w linii ogrodzenia od strony zewnętrznej, a przy zasilaniu przyłączem napowietrznym – na zewnętrznej ścianie budynku. W złączu kablowym zazwyczaj instaluje się układ pomiaru energii elektrycznej.

Gdy zwiększamy moc przyłączeniową

Jeżeli w ramach modernizacji następuje zmiana wielkości mocy dostarczanej przez zakład energetyczny, warto rozważyć zmianę przyłącza z napowietrznego na pewniejsze w eksploatacji – kablowe lub przyłącza wykonanego przewodami nieizolowanymi na stojaku dachowym – na napowietrzne, ale z izolowanego samonośnego kabelka.

Jeżeli linia zasilająca znajduje się po drugiej stronie ulicy, wykonanie przyłącza kablowego będzie wymagało ułożenia kabla w poprzek ulicy pod jezdnią, a więc rozkopania nawierzchni albo wykonania przecisku. To pociągnie za sobą zarówno problemy organizacyjne, jak i konieczność poniesienia sporych kosztów. Przyłącze napowietrzne będzie tańsze i łatwiejsze do wykonania. W każdym przypadku ostateczna decyzja leży jednak w gestii dysponenta sieci, czyli zakładu energetycznego.

Ewentualne zwiększenie wielkości mocy przyłączeniowej można połączyć ze zmianą dostawcy energii elektrycznej.

Jeżeli przewidujemy zainstalowanie urządzeń grzejnych na przykład do przygotowania ciepłej wody lub elektrycznego ogrzewania podłóg, a zwłaszcza ogrzewania akumulacyjnego pomieszczeń, opłaca się zmienić taryfę opłat na dwustrefową. W ramach modernizacji instalacji można także uniezależnić się od przerw w dostawie energii elektrycznej, instalując zestaw UPS oraz zespół prądotwórczy, albo pójść jeszcze krok dalej i zamontować niezależne źródło energii elektrycznej w postaci przydomowej elektrowni wiatrowej lub baterii ogniw fotowoltaicznych.

Zmiany w instalacji elektryczne, które poprawią wygodę

Można także wprowadzić wiele zmian poprawiających komfort, na przykład zwiększyć liczbę gniazd wtyczkowych, zastosować gniazda podwójne oraz zainstalować w większych pomieszczeniach zamiast zwykłych łączników regulatory strumienia świetlnego źródeł światła optymalizujące poziom natężenia oświetlenia i odpowiednio także zużywanej do tego mocy.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowanie w domu

Ogniwa fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Można z nich...

Prąd na działce. Zasilanie urządzeń wokół domu

Prąd na działce potrzebny do zasilania rożnych urządzeń zapewnisz sobie układając kable elektryczne ziemne na...

Inteligentny dom ze SMARTHOME24.pl. Łatwe i...

Inteligentny dom, czyli sterowanie oświetleniem, roletami, domowymi urządzeniami elektrycznymi dzięki prostym...

Jak układać instalację elektryczną w ogrodzie?

Instalacja elektryczna w ogrodzie powinna być przemyślana. Co więcej, warto układanie kabli elektrycznych...

Darmowa energia słoneczna. Zainwestuj w panele...

Twój dom może wytwarzać energię elektryczną dzięki słońcu. Wystarczy zainstalować panele...