| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Wymiana okien a prawo budowlane. Zobacz, kiedy musisz mieć na to pozwolenie

Wymiana okien a prawo budowlane. Zobacz, kiedy musisz mieć na to pozwolenie

Wymiana okien budzi wiele wątpliwości, również tych natury prawnej. Zobacz, co mówi na ten temat prawo budowane. Czy wymiana okna to według przepisów roboty budowlane? Kiedy można to zrobić bez pozwolenia na budowę, a kiedy formalności są niezbędne?

Przypadek I - Wymiana okna na okno innych rozmiarów

Moi rodzice chcą we własnym domku jednorodzinnym przebudować jedno istniejące już okno, tak aby zrobić z niego okno balkonowe z wyjściem do ogrodu. Czy do takiej przebudowy potrzebne jest pozwolenie z urzędu miasta, czy wystarczy zawiadomić urząd o tym fakcie i wziąć się do pracy?

Odpowiedź:

Takie roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane należy zakwalifikować do przebudowy obiektu budowlanego, a więc ich wykonanie wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Można się w tym przypadku zastanawiać, czy tak niewielki zakres robót nie będzie remontem istniejącego obiektu budowlanego, który na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie dokonania zgłoszenia (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków).

Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego definiuje remont, uznając przez to pojęcie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się użycie wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym. W uproszczeniu można powiedzieć, że celem remontu jest przywrócenie elementom budowlanym sprawności technicznej poprzez ich naprawę lub wymianę elementów nienadających się do naprawy i odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Mając na uwadze tę definicję, trudno byłoby zakwalifikować roboty polegające na wykonaniu okna balkonowego w miejsce okna zwykłego do robót remontowych. Wiąże się to z ingerencją w ścianę nośną budynku oraz zmianą elewacji i kwalifikuje do przebudowy obiektu budowlanego.

Przypadek II - Wymiana okna na okno o takich samych wymiarach

Planuję wymienić okna w domu jednorodzinnym z drewnianych na plastikowe. Wielkość i kształt okien się nie zmieni. Czy takie prace to już remont i muszę to zgłaszać do urzędu lub nawet ubiegać się o pozwolenie?

Odpowiedź:

Ponieważ wielkość i kształt okien nie ulegną zmianie, zatem nie będzie konieczna ingerencja w budynek. W tym przypadku wymiana okien uznawana jest za bieżącą konserwację. Jej celem jest utrzymanie domu w należytym stanie, umożliwiającym jego eksploatację. Takie drobne prace nie są traktowane jako roboty budowlane. Nie jest zatem potrzebne ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

WARTO WIEDZIEĆ

Stanowisko GUNB w sprawie wymiany okien i drzwi

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Należy przy tym zauważyć, że ustawa – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia „bieżąca konserwacja”. Jednakże biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy technicznej można uznać, że bieżącą konserwacją są drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku – jeżeli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych – nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy.

Oznacza to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast w przypadku, gdy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas może ona wypełniać znamiona remontu lub przebudowy. W takim przypadku roboty budowlane – takie jak remont lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z dokonaniem zgłoszenia albo wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Żaluzje okienne - skuteczny sposób osłaniania okien

Żaluzje najczęściej produkowane są z aluminium, ale mogą też być zbudowane z aluminium lub drewna....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Markizy do okien pionowych - skuteczna ochrona...

Markizy skutecznie zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz. Chronią wnętrze...

Dom na czasie - wysokie okna, nowoczesne...

Wysokie okna są niezbędne w modnym domu. Zgodnie z obowiązującymi trendami schodzą do podłogi i sięgają...

Uszczelniający kołnierz do okien dachowych -...

Uszczelniające kołnierze do okien dachowych mają zapewnić nam energooszczędność, która jest jednym z...

Markizy do okien pionowych: rodzaje i sposób...

Markizy to przede wszystkim bardzo dobry sposób na ochronę wnętrza domu przed nadmiernym nagrzewaniem...

Nowoczesne okna energooszczędne do domów klasy...

Świadomość inwestorów na temat nowoczesnych, energooszczędnych okien, jak i samej energooszczędności,...