| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się z badań geologicznych?

Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się z badań geologicznych?

Kupując działkę przeznaczoną pod budowę domu, powinniśmy, już na etapie jej wyboru, przeprowadzić badania gruntu. Dadzą one odpowiedź, czy grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku. Badania gruntów, wykonane przez geologa lub geotechnika, pozwolą również ocenić poziom wód gruntowych i określić kategorię gruntu. Dzięki takim informacjom, projektant dobierze odpowiedni rodzaj fundamentów i ilość zbrojenia.

Jakie informacje dają badania gruntów?

Przeprowadzenie badań geologicznych gruntów na działce pozwoli nam uzyskać informacje o istotnych dla poprawnego i niezagrażającego konstrukcji budynku zagadnieniach związanych z poziomem wód gruntowych i ich agresywnością, określi kategorię gruntu oraz określi jego właściwości fizykomechaniczne.

Poziom wód gruntowych

Dzięki badaniom gruntu będziemy wiedzieli, jaki jest poziom wód gruntowych. Kiedy nie zagraża fundamentom, w ogóle nie musimy się nim przejmować, ale jeżeli okaże się, że wody gruntowe są zbyt płytko, lepiej wiedzieć o tym wcześniej.

Agresywność wody

Gdy zwierciadło wód gruntowych jest zbyt płytko, geolodzy pobiorą próbki do analizy laboratoryjnej w celu określenia agresywności wody na beton i stal. Dzięki takiej informacji projektant może dobrać odpowiedni rodzaj betonu na fundamenty.

Ważna jest kategoria gruntu

W badaniach geologicznych oznaczona zostanie kategoria gruntu. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż w zależności od rodzaju gruntu posadowienie fundamentów musi przebiegać ze zwróceniem uwagi na inne szczegóły ich wykonania.
W przypadku gdy budowa domu przebiega na terenie starego składowiska odpadów lub wyrobiska żwirowni, zbadane będzie, na jakiej głębokości znajdują się grunty rodzime i w jakim są stanie.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Geodrill

W trakcie badań geologicznych w narożnikach domu wierci się otwory o głębokości od 3 do 5 m, w zależności od ilości kondygnacji i podpiwniczenia domu. Pobiera się próbki gruntu z każdej warstwy geotechnicznej. Badania laboratoryjnego wymagają te, które są trudne do rozpoznania organoleptycznego

Badania określą właściwości fizykomechaniczne gruntu

Równie ważne jak rozpoznanie rodzaju gruntu jest określenie jego właściwości fizykomechanicznych, gdyż mogą one być utrudnieniem podczas wykonywanych robót ziemnych.

Podstawowym zjawiskiem, z którym często spotykamy się w praktyce, jest upłynnianie się gruntów pod wpływem drgań (tiksotropia). Praktycznie większość piasków drobnych występujących poniżej zwierciadła wody wykazuje tę cechę. W takiej sytuacji nie można robić wykopów pod fundamenty w obecności wody, gdyż spowoduje to osypywanie się gruntu do wykopu i rozluźnienie piasków pod posadzką naszego domu.

W gruntach spoistych może dochodzić do wysadzinowości. Zjawisko to polega na podnoszeniu się gruntu na skutek zamarzania w nim wody i jest dość niebezpieczne dla budynku, który w cyklach rocznych podnosi się i osiada, co skutkuje pękaniem ścian i posadzek. Ze względu na to głębokość fundamentu musi być większa od głębokości przemarzania w danym rejonie.

Co sprawdzić, gdy budujemy dom na skarpie?

Procesami geologicznymi, które należy wziąć pod uwagę (poinformuje nas o tym geolog) są zjawiska zboczowe, z którymi będziemy mieli do czynienia, gdy chcemy budować dom w okolicy skarpy lub na jej szczycie. Wiąże się to z koniecznością policzenia stateczności skarpy oraz często wydatkami na jej wzmocnienie.

Zobacz więcej w Murator.tv:

Izolacja fundamentów: jak wykonać izolację przeciwwilgociową, przeciwwodną i cieplną

Wzniesienie fundamentów to tylko połowa sukcesu. Trzeba je jeszcze zabezpieczyć przed...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Alternatywa dla ław i ścian fundamentowych....

Alternatywą dla tradycyjnych fundamentów jest płyta fundamentowa. Czy warto dla niej zrezygnować z ław...

Jak ocieplić piwnicę? Sposoby na skuteczną...

Odpowiedź, na pytanie jak ocieplić piwnicę jest trudna. Inaczej wygląda bowiem izolacja ścian piwnicy a...

Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...

Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

Geotechnik na budowie. Badanie gruntu

Zanim rozpoczniesz budowę warto zlecić badania gruntu wykwalifikowanemu geotechnikowi. Opinia geotechniczna...