Świadectwo energetyczne budynku 2023 - kto musi mieć? Kto wydaje świadectwo energetyczne?

2023-04-28 12:09

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku! Wymagane jest nie tylko dla nowo zbudowanych domów lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lecz także dla tych wcześniej zbudowanych. Dodatkowo będą wymagane kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Świadectwo energetyczne budynku 2023
Autor: Getty Images Świadectwo energetyczne budynku 2023 - nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

Spis treści

  1. Kiedy trzeba mieć świadectwo energetyczne budynku?
  2. Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?
  3. Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej 2023?
  4. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
  5. Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
  6. Co to jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?
  7. Kto musi zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej?
  8. Obowiązkowa kontrola ogrzewania i klimatyzacji
  9. Sprzedaż i wynajem mieszkania tylko ze świadectwem energetycznym
Z doświadczeń inwestorów… Jak budowano dom pasywny

W artykule wyjaśniamy, co się zmienia po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków, czyli po 28 kwietnia 2023. Czy wszystkie domy będą musiały mieć świadectwo energetyczne? Czy po 28 kwietnia 2023 roku każdy właściciel domu lub mieszkania będzie musiał zapłacić za wystawienie świadectwa energetycznego? 

Kiedy trzeba mieć świadectwo energetyczne budynku?

Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej domu? Czy za jego brak grożą kary? Od 28 kwietnia jest obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, a także jeżeli będziemy chcieli wynająć lub sprzedać dom. Świadectwo energetyczne można dołączyć w formie papierowej albo elektronicznej.

Świadectwa energetyczne są obowiązkowe również w przypadku mieszkań w blokach. W jakich przypadkach, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Pod warunkiem, że w domu nie dokonano termomodernizacji i np. wymiany okien, czy modernizacji systemów ogrzewania.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej 2023?

Koszt przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynosi od 500 zł do 1000 zł. W dużych miasta jest najdrożej.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane też paszportem energetycznym, to zbiór danych i wskaźników określających całkowite zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do użytkowania danego budynku. Zawiera informacje o zapotrzebowaniu energii potrzebnej do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia, określa też źródła pochodzenia energii i emisję dwutlenku węgla przez budynek.

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Nowe przepisy określają, że od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie ministerstwa rozwoju i technologii - rejestrcheb.mrit.gov.pl

Co to jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?

Kolejna nowość to powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Ma się też poprawić jakość świadectw charakterystyki energetycznej. Dotyczyć to będzie także raportów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wprowadzone zostaną też kary grzywny za przekazanie świadectwa i protokołu wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.

Zebrane w rejestrze dane pozwolą oszacować stan budownictwa publicznego i prywatnego w Polsce. Na ich podstawie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracuje projekt długoterminowej strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Kto musi zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek dołączenia przez inwestorów (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej będzie spoczywał na właścicielu nieruchomości. W przypadku domów jednorodzinnych może to być wydatek kilkaset złotych. Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej będą groziły kary w wysokości do kilku tysięcy zł.

Obowiązkowa kontrola ogrzewania i klimatyzacji

Nowe regulacje mają na celu poprawienie skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce. Nowy rozdział stanowią przepisy dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Zaproponowano odpowiednie okresy kontroli zależnie od rodzaju i mocy systemów ogrzewania i klimatyzacji. Z kontroli będą zwolnione budynki, w których zainstalowano systemy automatyki i sterowania umożliwiające optymalne wytwarzanie, dystrybucję, magazynowanie i wykorzystywanie energii.

Sprzedaż i wynajem mieszkania tylko ze świadectwem energetycznym

Właściciele mieszkań muszą przygotować się na nowy wydatek. Sprzedaż lub wynajem mieszkania jest możliwa tylko po przedstawieniu świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań. Każdy kto chce sprzedać lub wynająć mieszkanie musi posiadać odpowiedni dokument. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Sprzedaż i wynajem mieszkania tylko ze świadectwem energetycznym. Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.