Odległości na działce a przepisy przeciwpożarowe. Dużo zależy od technologii budowy

2021-03-04 11:37
Odległości na działce a przepisy przeciwpożarowe
Autor: Andrzej Szandomirski

Odległości między domami a sąsiednich działkach regulują również przepisy przeciwpożarowe. Dużo zależy od technologii, w jakiej wykonany jest budynek. Między domami murowanymi odległość nie może być mniejsza niż 8 m, gdy oba zwrócone są do granicy ścianami z oknami. Jeżeli jeden dom jest drewniany, odległość ta się jednak zwiększa...

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określono minimalne odległości budynków od granicy działki, na której są sytuowane.

Generalna zasada - wyrażona w § 12 ust. 1 rozporządzenia - jest taka, że odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza niż:

  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Jedynie wtedy, gdy plan miejscowy na to pozwala, można postawić budynek przy granicy działki albo w odległości nie mniejszej niż 1,5 m (§ 12 ust. 2). W wypadku budowy domu jednorodzinnego takie usytuowanie jest dopuszczalne również wtedy, gdy szerokość działki nie przekracza 16 m (§ 12 ust. 4 pkt 1). Jeżeli natomiast na sąsiedniej działce stoi już budynek w granicy działki, to wolno wybudować nowy budynek również bezpośrednio przy tej granicy, pod warunkiem że będzie przylegał ścianą do tego istniejącego budynku (§ 12 ust. 3).

Powyższe zasady stosuje się wtedy, gdy inne wymagania nie wynikają z pozostałych przepisów rozporządzenia. Należą do nich między innymi przepisy przeciwpożarowe określone w § 271-273.

Oznacza to, że na możliwość lokalizacji domu na działce budowlanej wpływ ma zabudowa istniejącą na sąsiednich działkach: jej odległość od granicy między działkami oraz materiał, z jakiego została wykonana.

2 domy murowane: odległości między nimi

Między domami murowanymi (czyli ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia) położonymi na sąsiednich działkach odległość nie może być mniejsza niż:

  • 8 m, gdy oba zwrócone są do granicy ścianami z oknami (wynika to z § 271 ust. 1),
  • 6 m, gdy w obu od strony  granicy są ściany bez okien (wynika to z § 271 ust. 9).

2 domy drewniane: odległości między nimi

Odległość między domami drewnianymi (czyli ze ścianami lub dachami rozprzestrzeniającymi ogień) położonymi na sąsiednich działkach nie może być mniejsza niż 16 m, bez względu na to, czy w ścianach zwróconych ku granicy są okna, czy nie (wynika to z § 271 ust. 2, zgodnie z którym w takiej sytuacji podstawową odległość 8 m należy zwiększyć o 100%).

Jeżeli więc u sąsiada dom drewniany stoi 6 m od płotu, nasz dom drewniany musimy odsunąć co najmniej na 10 m od granicy.

Odległości: dom murowany i dom drewniany

Odległość między domami murowanym i drewnianym położonymi w sąsiedztwie nie może być mniejsza niż 12 m, bez względu na to, czy w ścianach zwróconych ku granicy są okna, czy nie (wynika to z § 271 ust. 2, zgodnie z którym w takiej sytuacji podstawową odległość 8 m należy zwiększyć o 50%).

Jeśli zatem drewniany dom sąsiada stoi 6 m od granicy, nasz murowany nie może stanąć bliżej.

Odległości domu od niezabudowanej działka

Odległość projektowanego murowanego domu jednorodzinnego od granicy z niezabudowaną działką nie może być mniejsza niż 4 m, gdy w ścianie zwróconej ku granicy  mają być okna, albo 3 m, gdy ma to być ściana bez okien  (§ 272 ust. 2) .

Jeśli planujemy budowę domu drewnianego, ze ścianami lub dachem rozprzestrzeniającym ogień, to musimy go odsunąć od granicy działki przynajmniej na 6 m, bez względu na okna czy drzwi w ścianie zwróconej ku granicy (wynika to z § 272 ust. 1).

Dom przy granicy

Dom usytuowany bezpośrednio przy granicy powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego klasy REI 60 (§ 272 ust. 3).

Dom przy lesie: w jakiej odległości od lasu

Zgodnie z § 271 ust. 8a budynki jednorodzinne do 3 kondygnacji naziemnych, budynki gospodarcze i garaże wolno stojące do 2 stanowisk można usytuować w odległości:

  • 4 m od granicy lasu (jego konturu) – gdy znajduje się ona na sąsiedniej działce, albo
  • w dowolnej odległości od granicy lasu (konturu) – kiedy leży ona na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Konieczne jest tu jednak spełnienie następujących warunków: w budynku nie może być pomieszczenia zagrożonego wybuchem; budynek musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz mieć klasę odporności pożarowej wyższą, niż wynika to z § 212 rozporządzenia (czyli R60 w wypadku domu jednorodzinnego); teren, na którym znajduje się granica lasu, musi być przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. W razie braku planu można zbliżyć dom do granicy lasu tylko wtedy, gdy dla terenu inwestycji wcześniej obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc na podstawie przepisów prawa i przy sporządzaniu którego uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Jeśli nie spełnia się któregokolwiek z powyższych warunków, najmniejsza dopuszczalna odległość domu od granicy lasu to 12 m (§ 271 ust. 8).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE