Budowa domu większego niż 70 mkw. jednak z pozwoleniem na budowę? Jest weto Senatu!

2023-09-10 14:11
Budowa domów bez pozwolenia większych niż 70 metrów - senat zawetował uprawnienia budowlane bezpieczny kredyt 2 procent
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Sejm musi popnownie uchwalić ustawę znoszącą pozwolenia na budowę domów większych niż 70 metrów kwadratowych powierzchni - dlaczego?

Senat zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę, która między innymi znosiła obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domów większych niż 70 mkw. oraz zwalniała deweloperów z obowiązku budowy 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. Przepisy mogą nie wejść w życie w związku z bliskim końcem kadencji Sejmu.

Spis treści

  1. Budowa domów większych niż 70 mkw. jednak z pozwoleniem?
  2. Weto Senatu: co z rozszerzonymi uprawnieniami do projektowania?
  3. Co z nowelizacją lex deweloper i Bezpiecznym Kredytem 2%

Aby liberalizacja prawa budowlanego oraz poprawki do lex deweloper uchwalone przez Sejm mogły stać się obowiązującym prawem, Sejm na kolejnym posiedzeniu musi odrzucić weto Senatu. To jednak wymaga czasu – najpierw poprawki drugiej izby polskiego parlamentu rozpatrzyć muszą komisje sejmowe, a dopiero potem odbędzie się głosowanie wszystkich posłów.

A przypomnijmy, że nowelizacja prawa budowlanego dopuszczająca budowę praktycznie wszystkich domów niezależnie od metrażu bez pozwolenia miała wejść w życie jeszcze w 2023, o czym szerzej piszemy:

Budowa domów większych niż 70 mkw. jednak z pozwoleniem?

Bezpośrednim powodem sprzeciwu Senatu nie były nawet merytoryczne rozstrzygnięcia, w tym z zakresu liberalizacji prawa budowlanego, co tryb ich ustanowienia. Zostały one bowiem „doklejone” do ustawy, której sedno dotyczy zupełnie innej kwestii – aktywów węglowych w spółkach energetycznych – podobnie jak zmiany w sumie w 14. ustawach.

Uchwalona 17 sierpnia ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w art. 17 wprowadza zmiany w prawie budowlanym.

Dotyczą one przede wszystkim zniesienia pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 mkw.

Zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Nowelizacja prawa umożliwia ponadto budowę bez konieczności uzyskiwania pozwolenia m.in. przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni  użytkowej do 35 m² przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń, np. militarnych.

Opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Tym samym taki dom musi być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

Weto Senatu: co z rozszerzonymi uprawnieniami do projektowania?

Inne zmiany w prawie budowlanym wprowadzone tą ustawą rozszerzają uprawnienia do projektowania budynków przez osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera budownictwa, inżyniera architekta, inżyniera budownictwa oraz dla absolwentów technikum lub szkoły branżowej II stopnia.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, do projektowania w ograniczonym zakresie uprawniałoby także ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności albo technikum lub branżowej szkoły II stopnia, w branży odpowiedniej dla danej specjalności.

Dodatkowo – pod warunkiem odbycia praktyki przy sporządzaniu projektów, trwającej od roku do czterech lat w zależności od rodzaju szkoły oraz rocznej praktyki na budowie.

Rozszerzone uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Co z nowelizacją lex deweloper i Bezpiecznym Kredytem 2%

Zawetowana ustawa w art. 23 wprowadziła też ważne zmiany w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Uchylają one obowiązujące od 12 maja 2023 r. ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, które nakazują, by w nowych inwestycjach mieszkaniowych na każde mieszkanie przypadało jedno miejsce postojowe – to w strefach śródmiejskich – albo nawet 1,5 miejsca w innych dzielnicach.

Polski Związek firm Deweloperskich sięgnął po ekspertów, którzy wyliczyli, iż średni koszt budowy jednego miejsca postojowego na poziomie minus jeden to 70-100 tys. zł, a z każdym kolejnym poziomem w dół niemal się podwaja. Oczywiście taki koszt zwiększa zasadniczo cenę mieszkania.

Kolejna nowelizacja przywraca stan sprzed 12 maja br., co oznacza, że to lokalne władze samorządowe znów zdecydują co jest ważniejsze dla przyszłych mieszkańców: wygoda z garażowaniem i parkowaniem prywatnych samochodów czy możliwość zakupu tańszego mieszkania za cenę problemów z parkowaniem auta w przyszłości.

Inną ważną zmianę wprowadza art. 25 ustawy, którą w czwartek 7 września zawetował Senat, a która dotyczy uszczelnienia przepisów ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

Nowelizacja rozszerza wymagania dotyczące osoby uprawnionej do aplikowania o Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Poza wcześniej ustalonymi warunkami, ubiegać się o niego może wnioskodawca, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo budową domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana przed dniem uruchomienia środków tego kredytu lub w związku ze skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej.

Dodatkowo wprowadzone zostały przepisy określające kiedy bank kredytujący może przenieść wierzytelność dotyczącą spłaty kapitału i odsetek rodzinnego kredytu mieszkaniowego albo bezpiecznego kredytu 2%, na inny bank.

Teraz, aby wszystkie te przepisy weszły w życie – zgodnie z ustawą te związane z budownictwem wejść mają w dniu następnym po dniu opublikowania w Dzienniku Ustaw – muszą ponownie trafić na plenarne posiedzenie Sejmu, a ten ponownie musi je uchwalić, odrzucając tym samym weto Senatu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE