Zasychanie pędów tui [Porada eksperta]

2018-12-07 14:51

Witam!!! Niedawno zauważyłam na moich tujach, że niektóre gałązki są zwiędłe i tracą kolor. Wycięłam te gałązki. Czy to jest choroba? Jeśli tak, to jaki środek należy zastosować?

Stanisław Ignatowicz
Radzi: Stanisław Ignatowicz

Od 1974 r. pracuje w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW i zajmuje się szkodnikami, ich życiem i metodami zwalczania. Preferuje metody biologiczne, mechaniczne, fizyczne, biotechniczne, a stosowanie chemicznych środków ochrony roślin uważa za ostateczność w najbliższym otoczeniu człowieka.

Infekcje pędów i łusek tui powoduje choroba zwana zamieranie pędów drzew i krzewów iglastych powodowana przez grzyb z gatunku Pestalotiopsis funerea. Grzyb może powodować zgniliznę korzeni, sadzonek i podstawy pędu, a także zamieranie łusek, wierzchołków pędu rożnych gatunków żywotnika (Thuja), choiny (Tsuga), jałowca (Juniperus), cyprysika (Chamaecyparis) i innych iglastych. Szczególnie łatwo grzyb atakuje rośliny uszkodzone (np. przez mróz) i osłabione, gdy rosną w niekorzystnych warunkach. Zamieranie łusek zaczyna się od wierzchołka i postępuje ku podstawie. Łuski żółkną, a potem brązowieją. Zamieraniem pędów towarzyszy więdnięcie, żółknięcie. Nekroza może rozpocząć się od wierzchołka i postępować do jego podstawy. Zmiany te obserwuje się zwykle wiosną, gdy po przebytej zimie pędy są uszkodzone przez mróz. Zwalczanie: Roślinom należy zapewnić optymalne warunki wzrostu i rozwoju, gdyż osłabione krzewy są chętnie atakowane przez w/wym. grzyba. Nie należy dopuszczać do przesuszania podłoża, skoków temperatury, przemrożenia i przenawożenia roślin. Chore fragmenty pędów należy wycinać i palić (wycinać też fragmenty poniżej infekcji). Opryskiwać rośliny jednym z fungicydów: Sportak Alpha 380 EC, Topas MZ 61 WP, Topsin M 70 WP zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie środka ochrony roślin.

Inne porady tego eksperta