Sprawdzamy odczyn gleby: jak pobrać próbki i czym zbadać glebę

2015-09-10 12:51

Odczyn gleby to jeden z najważniejszych czynników w uprawie roślin. Od kwasowości gleby zależy m.in. efektywność pobierania wody i składników pokarmowych. Sprawdzenie odczynu gleby (czyli pH) nie jest trudne. Przeczytaj jak pobrać próbkę gleby do badania i czym zbadać odczyn gleby - przyrządy do badania kwasowości podłoża.

Odczyn pH określa stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH. Wyróżnia się gleby: silnie kwaśne (pH poniżej 4,5), kwaśne (pH 4,6–5,5), lekko kwaśne (pH 5,6–6,5), obojętne (pH 6,6–7,2) oraz zasadowe (powyżej 7,2).Większość roślin preferuje podłoża o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Tymczasem w ogrodach często pojawia się problem z zakwaszeniem gleby. Zawsze przed podjęciem konkretnych działań zaleca się wykonać dokładne pomiary kwasowości gleby.

Jak pobrać próbki gleby do zbadania jej odczynu

Aby badanie odczynu gleby było miarodajne, należy prawidłowo pobrać próbki podłoża. Jak to zrobić? Przede wszystkim próbki powinny być pobrane z wielu miejsc w ogrodzie. Na każde 100 m2 powinny przypadać co najmniej. 3–4 próbki (im więcej, tym lepiej). Zwykle glebę pobiera się na głębokości około 20 cm. Odczyn gleby nie może być sprawdzany bezpośrednio po nawożeniu, bowiem zabieg ten może znacząco wpłynąć na wynik.

Jesienne zabiegi poprawiające jakość gleby w ogrodzie >>>

Przyrządy do sprawdzania odczynu gleby

  • Przyrządy miernicze kolometryczne – można zakupić w sklepach ogrodniczych. Zwykle są to roztwory lub papierki lakmusowe, które przy kontakcie z glebą zmieniają kolor. Otrzymane wyniki można porównać z legendą (zawierającą przyporządkowaną do danego odczynu barwę).
  • Kwasomierze ze wskazówką – zwykle umieszcza się je w podłożu w różnych miejscach ogrodu. Po krótkim czasie (1 minuta) pojawia się wynik. Sposób korzystania jest bardzo łatwy.
  • Przyrządy elektroniczne – działają na podobnej zasadzie jak kwasomierze ze wskazówką, jednak często są dużo dokładniejsze. Niestety, takie urządzenie jest jednocześnie droższe – kosztuje nawet kilkaset złotych. To dobre rozwiązanie dla osób, które zajmują się produkcją roślinną na szerszą skalę.

Zobacz film: Domowy sposób na sprawdzenie pH gleby w ogrodzie

mat. wideo: TTV/x-news