ROŚLINY WODNE. Rośliny wodne pływające, zanurzone, rośliny bagienne. Rośliny do oczek wodnych

2018-07-16 17:24

Rośliny wodne maskują brzegi, niektóre pięknie kwitną, inne szumią na wietrze. Poznaj rośliny wodne, które możesz posadzić w oczku. Rośliny wodne pływające lub zanurzone dają schronienie wielu pożytecznym zwierzętom wodnym. To tylko część powodów, z jakich warto mieć rośliny wodne w oczku wodnym lub stawie.

Jeżeli chcemy, aby oczko wodne było rzeczywiście ozdobą ogrodu i nie wymagało ciągłej pielęgnacji, powinniśmy posadzić rośliny wodne i stworzyć ekosystem, w którym dojdzie do powstania równowagi biologicznej. Taki stan jest możliwy tylko wtedy, gdy w określonym środowisku żyje znaczna ilość rozmaitych organizmów. Aby to osiągnąć, warto, aranżując sztuczny staw ogrodowy lub oczko wodne, wzorować się na naturalnych zbiornikach wodnych, w których nie ma sztywno wyznaczonych stref i sadzić rośliny wodne pływające i zanurzone.

Rośliny wodne do oczka wodnego i stawu

Dno zazwyczaj łagodnie opada, tworząc dobre warunki dla roślin wodnych przystosowanych do wzrostu na różnej głębokości, a teren wokół nasiąka wodą. Rośliny wodne i bagienne porastające brzegi tolerują zmiany wilgotności podłoża (znoszą nawet okresowe zalewanie), a rośliny strefy płytkiej równie dobrze rosną w strefie bagiennej.  W sztucznych zbiornikach brzeg stanowi wyraźną granicę między wodą a otaczającym ją terenem. Warto jednak podjąć wysiłek stworzenia – choćby wzdłuż części brzegu – sztucznej strefy naśladującej bagienną i posadzić rośliny bagienne. Jeśli strefa brzegowa stawu będzie urozmaicona, a w jego niecce półki zostaną uformowane na różnych głębokościach i obsadzone rozmaitymi roślinami, pojawią się liczne zwierzęta i powstanie ekosystem przypominający naturalny.

Jak sadzić rośliny wodne

W oczkach wodnych i stawach, które nie są wybetonowane lub wyłożone folią, rośliny można sadzić bezpośrednio w ziemi, na dnie zbiornika. Trzeba wtedy pilnować, aby gatunki ekspansywne nie zagłuszały tych delikatnych i słabiej rosnących. W zbiornikach, które są zamkniętymi, szczelnymi zbiornikami, rośliny muszą być sadzone w pojemnikach. W sklepach ogrodniczych można kupić ażurowe kosze różnej wielkości, przeznaczone specjalnie dla roślin wodnych. Uprawa w takich pojemnikach jest wygodna, bo pozwala na swobodne ich przestawianie, na wyjmowanie z wody i rozmnażanie roślin, a także przenoszenie wrażliwych egzemplarzy przed zimą do pomieszczeń. Kolejną zaletą takiej uprawy jest to, że gatunki ekspansywne, ograniczone ściankami kosza nie zagrażają innym roślinom. Przed napełnieniem kosza podłożem należy wyścielić jego wnętrze jutą (tkanina workowa). Dzięki temu podłoże nie będzie wymywane, a do korzeni będzie docierać świeża woda z rozpuszczonym w niej powietrzem.

Ponieważ rośliny wodne (gatunki i odmiany) mają różne wymagania siedliskowe i powinny rosnąć na różnych głębokościach, warto wykonać w stawie półki i na nich ustawiać kosze z roślinami. Kosz ze świeżo posadzoną rośliną umieszczamy blisko lustra wody i w miarę jej wzrostu przenosimy na coraz niższe półki.Przed posadzeniem roślin przycinamy uszkodzone i najdłuższe korzenie, a gatunkom o liściach pływających na powierzchni – także największe liście, które mogłyby wyciagnąć z podłoża słabo zakorzenione rośliny.

Oczko wodne w ogrodzie

Rośliny wodne z różnych stref

Rośliny wodne w Polsce uprawiane w stawach pochodzą z rozmaitych środowisk naturalnych. Rośliny wodne są przystosowane do różnych głębokości – wynikają z tego ich odmienne cechy i wymagania.

Rośliny wodne przykłady:

  • Rośliny wodne pływające. Zazwyczaj nie korzenią się w podłożu, a składniki pokarmowe czerpią z soli mineralnych zawartych w wodzie. Jednak w szczególnych sytuacjach te rośliny wodne mogą się zakorzenić w strefie bagiennej. Osłaniają lustro wody, zapobiegając jej nadmiernemu nagrzewaniu.
  • Rośliny wodne podwodne (zanurzone). Żyją zanurzone w wodzie. Pobierają z niej dwutlenek węgla, a wydzielają tlen potrzebny żyjącym w wodzie zwierzętom, dlatego zwane są roślinami natleniającymi. Te rośliny wodne cenione są, ponieważ w dobrze natlenionej wodzie gorzej rozwijają się glony. Ich wadą jest szybki wzrost – wymagają stałej kontroli, aby nie zarosły stawu. Najlepiej sadzić je w pojemnikach, bo wtedy nie trzeba często dzielić kęp.
  • Rośliny wodne głębokiej wody. Mają długie pędy lub ogonki liściowe. Ich korzenie wrastają w podłoże, a liście wystają ponad lustro wody lub po nim pływają. Powinny rosnąć w wodzie głębokości co najmniej 40 cm. Wiele z tych roślin ma duże liście, które osłaniają lustro wody przed nadmiarem słońca.
  • Rośliny bagienne i rośliny wodne płytkiej wody. Rośliny bagienne najlepiej rosną wzdłuż brzegów stawu, gdzie się korzenią. Równie dobrze czują się w wilgotnym podłożu, jak i częściowo zanurzone w wodzie. Nie szkodzą im zmiany warunków siedliskowych. Rośliny tej strefy maskują brzeg, pełnią też funkcję filtru biologicznego, przyczyniając się do samooczyszczania wody. Największy wpływ na ten proces mają: trzcina, tatarak, pałka wodna, łączeń baldaszkowy i sit.