Od kiedy zakaz używania kosiarek spalinowych w Polsce? Czy będziemy używać wyłącznie kosiarek elektrycznych i ręcznych?

2023-06-01 11:45

Wiele kosiarek spalinowych ma silniki starszej generacji, które emitują dużo zanieczyszczeń. Czy używanie starych kosiarek spalinowych zostanie zakazane? W niektórych miejscach na świecie już tak się dzieje? Od kiedy w Polsce będzie zakaz używania kosiarek spalinowych?

Od kiedy zakaz używania kosiarek spalinowych?
Autor: Getty Images Czy można wprowadzić zakaz używania kosiarek spalinowych?

Spis treści

  1. Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące emisji zanieczyszczeń
  2. Ograniczenia dla urządzeń spalinowych
  3. Zakaz sprzedaży kosiarek spalinowych w Kalifornii
  4. Mniejsza emisja spalin z kosiarek
  5. Od kiedy zakaz używania kosiarek spalinowych w Polsce?

Eksperci zwracają uwagę, że na świecie korzysta się z milionów urządzeń zasilanych przez małe silniki spalinowe. W grupie maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, bo o tę grupę urządzeń chodzi, obok lokomotyw, maszyn budowlanych czy agregatów prądotwórczych, są także spalinowe kosiarki, piły, dmuchawy do liści, podkaszarki.

Podczas gdy w ostatnich latach wprowadzono liczne ograniczenia emisji spalin dla pojazdów poruszających się po drogach, druga grupa urządzeń nie została poddana takim restrykcjom. Problem polega na tym, że nawet jeśli jest ich mniej niż samochodów osobowych i ciężarówek, często są wyposażone w silniki starszej generacji, które odpowiadają za dużą emisję zanieczyszczeń powietrza.

Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące emisji zanieczyszczeń

W Unii Europejskiej od 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Polski parlament przyjął te przepisy w ustawie z 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Ograniczenia dla urządzeń spalinowych

W Stanach Zjednoczonych zaczyna się wprowadzać ograniczenia w używaniu urządzeń zasilanych przez silniki spalinowe. Liderem w ochronie środowiska jest stan Kalifornia, który już w 2020 r. ogłosił plan stopniowego wycofywania z użytkowania samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 r. Od przyszłego roku w Kalifornii nie będzie można sprzedawać np. spalinowych kosiarek do trawników.

Zakaz sprzedaży kosiarek spalinowych w Kalifornii

Ograniczenia zaczynają też dotykać małych urządzeń z silnikami spalinowymi. Jako pierwszy stan Kalifornia wprowadza od 2024 r. zakaz sprzedaży urządzeń z małymi silnikami spalinowymi, np. kosiarek do trawników czy dmuchaw do liści. Jednak osoby, które już posiadają takie urządzenia, mogą ich nadal używać. Associated Press podaje, że w Kalifornii jest ponad 16,7 mln małych silników, o około 3 mln więcej niż wynosi liczba samochodów osobowych na drogach. Eksperci Kalifornijskiej Rady ds. Zasobów Powietrza (CARB) podsumowali, że podczas 1 godziny pracy spalinowa dmuchawa do liści emituje tyle zanieczyszczeń, ile odpowiada jeździe samochodem z Los Angeles do Denver (ok. 1100 mil, czyli 1770 km). Kolejne stany podejmują analogiczne inicjatywy. W Waszyngtonie D.C. wprowadza się zakaz używania spalinowych dmuchaw do liści. Wprowadzenie podobnych ograniczeń jest rozważane w stanie Kolorado, szczególnie w regionie Denver. Czy takie zakazy i nas zaczną obowiązywać?

Mniejsza emisja spalin z kosiarek

Na naszym polu wprowadzane regulacje prawne powodują, że producenci kosiarek spalinowych stosują nowocześniejsze silniki wyposażone w mechanizmy pozwalające poprawić efektywność spalania i zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń. W efekcie nawet jeśli bada się emisję z kosiarek, to w bardzo ograniczonym zakresie, np. tylko emisję dwutlenku węgla. Wielu producentów nie podaje w ogóle takich informacji. Niektórzy z kolei chwalą się, że ich urządzenia spełniają wymogi normy Euro5 dotyczącej samochodów osobowych, a nawet bardziej rygorystycznej normy amerykańskiej CARB.

Od kiedy zakaz używania kosiarek spalinowych w Polsce?

W tej chwili zakazy stosowania kosiarek spalinowych w Polsce mogą być wydane czasowo i miejscowo ze względu na jakość powietrza. Każde województwo ma opracowany program ochrony powietrza. Mogą się w nim znaleźć zapisy dotyczące zakazu używania sprzętów odpowiedzialnych za emisję szkodliwych tlenków węgla, azotu, siarki, a także pyłów. W dni smogowe w następstwie przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji są ogłaszane zakazy używania m.in. kosiarek i innych małych domowych urządzeń spalinowych. W dni z dużym poziomem pyłów w powietrzu może być wydany zakaz używania dmuchaw do liści, ponieważ podczas pracy wzbudzają kurz.

Listen on Spreaker.