Zakładanie ogrodu po budowie domu. Jak przygotować teren pod ogród

2022-11-18 15:10

Za budowę ogrodu zabieramy się często dopiero wtedy, gdy dom zostanie wykończony i ogrodzony. Tymczasem już na etapie projektowania budynku powinniśmy podjąć wiele decyzji, które wpływają na późniejszy wygląd ogrodu i koszty jego urządzenia. O czym warto pamiętać, czego nie można zaniedbać, a co warto chronić podczas budowy?

Zakładanie ogrodu po budowie domu
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Teren – po zakończeniu budowy przyłączy, gruntownym sprzątaniu po budowie oraz wstępnym profilowaniu – jest przygotowany do dalszych prac związanych z zakładaniem ogrodu

Spis treści

  1. Przygotowanie terenu pod ogród – jak chronić glebę
  2. Humus – rzecz cenna
  3. Zakładanie ogrodu po budowie domu – sprzątanie działki
  4. Jak założyć ogród po zbudowaniu domu – profilowanie terenu
  5. Zakładanie ogrodu po zbudowaniu domu – wyrównanie powierzchni

Po zakończeniu budowy domu najpierw wykonano przyłącza techniczne oraz zamontowano zbiornik na deszczówkę, z którego doprowadzana z dachu woda będzie rozprowadzana siecią rur drenarskich po ogrodzie.

Następnie, równolegle z opracowywaniem projektu otoczenia domu, rozpoczęły się prace ziemne, przygotowujące teren pod przyszły ogród.

Przygotowanie terenu pod ogród – jak chronić glebę

Niewłaściwe prowadzenie robót budowlanych i składowanie odpadów podczas budowy domu odbije się negatywnie na etapie realizacji ogrodu, chociażby w kwestii zakładania trawnika czy nasadzeń roślinnych. Dlatego należy zwrócić uwagę wykonawcom, aby – jeśli warunki terenowe na to pozwalają – nie zaśmiecali całej działki, a front robót czy poruszanie się po terenie ograniczali tylko do miejsc, w których jest to naprawdę konieczne. Pozwoli to ograniczyć zanieczyszczenie całej działki, a także uchroni glebę przed skażeniem (środkami chemicznymi, popłuczynami, cementami, klejami), które wpływa na pogorszenie jej jakości.

Przeczytaj też: Dobra ziemia w ogrodzie. Jak poprawić strukturę gleby >>>

Zakładanie ogrodu po budowie domu
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Humus zebrany przed budową jest składowany na pryzmie przez cały okres trwania prac (w tym przypadku przez kilka miesięcy). Rozwozi się go dopiero na etapie przygotowanie terenu pod ogród – równania i profilowania terenu działki
WARTO WIEDZIEĆ

Humus – rzecz cenna

Piotr Mikołajczyk, projektant i wykonawca ogrodu – Firma Quercus Mikołajczyk

Jedną z ważniejszych czynności przed rozpoczęciem budowy jest zebranie humusu z miejsca, w którym posadowiony będzie przyszły budynek, i około metra poza jego obrysem. To pozwoli ochronić urodzajną ziemię przed zanieczyszczeniem, dzięki czemu będzie ją można ponownie wykorzystać w procesie zakładania ogrodu. Inwestorzy o tym zapominają lub nawet świadomie tego nie robią, co może mieć negatywne skutki.

Humus to żyzna, wierzchnia warstwa gleby, w której najzwyczajniej toczy się życie. Nie da się go zasypać i zagęścić – nawet jeśli mamy solidne fundamenty, to przy niezdjętym humusie grunt pomiędzy nimi nie zostanie należycie utwardzony. Konsekwencjami takiego zaniechania mogą być pękanie ścian, osiadanie podłóg oraz rozwój grzybni i pleśni pod nimi.

Zbierając humus (z reguły około 30-40-centymetrową warstwę), warto przestrzegać kilku zasad.

  • Po pierwsze, należy sypać go w pryzmę zlokalizowaną poza obszarem przyszłych prac budowlanych, aby zapobiec zanieczyszczeniu i skażeniu humusu.
  • Po drugie, pryzma nie powinna przekraczać dwóch metrów wysokości i trzech szerokości, co pozwoli na w miarę swobodny dostęp powietrza do jej wnętrza, a tym samym zachowanie biologicznych właściwości humusu.
  • Po trzecie, warto pamiętać, aby w toku kolejnych prac, na przykład robiąc wykopy pod fundamenty czy przyłącza, ziemię jałową sypać oddzielnie, nie mieszając jej z zebranym wcześniej humusem.
  • Po budowie – na etapie rozplantowania, profilowania i przygotowania podłoża pod założenie ogrodu – ułatwi to postępowanie według zasady: na spód sypać ziemię gorszą, a na wierzch tę lepszą, urodzajną, zwaną humusem.
Zakładanie ogrodu po budowie domu
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Przygotowując teren pod ogród po budowie zarówno drobne odpady zmieszane, jak i składowany gruz należy wywieźć. O miejscu gromadzenia śmieci warto pomyśleć, zanim rozpoczniemy prace budowlane. Pozwoli to uchronić działkę przed zaśmieceniem i zanieczyszczeniem

Zakładanie ogrodu po budowie domu – sprzątanie działki

Porządkowanie terenu po najcięższych pracach budowlanych to czynność wręcz obowiązkowa. Na działce pozostaje wiele różnego rodzaju odpadów, które nie tylko szpecą, są niebezpieczne, ale także przeszkadzają w kolejnych pracach. Sprzątanie lepiej poprzedzić zgrubną segregacją, podczas której można wydzielić to, co ewentualnie nie zostało wykorzystane, i zwrócić do składu budowlanego. Resztę warto podzielić na gruz, kamień i ogólnie odpady betonowe, do których wywiezienia należy zamówić koparkę i wywrotkę. Ewentualnie, jeśli nie są to duże gabaryty, można pozostawić je do przyszłego utwardzenia podłoża pod nawierzchnie czy tarasy.

Podczas segregacji dobrze jest wydzielić różnego rodzaju plastiki, które we własnym zakresie można oddać w przeznaczonych do tego celu miejscach na wysypiskach odpadów. Na pozostałe śmieci, tak zwane zmieszane pobudowlane, najlepiej zamówić budowlane kontenery, które podstawiają i zabierają specjalizujące się w tym lokalne firmy.

Odpady, których chcemy się pozbyć, powinny być odebrane przez wyspecjalizowane firmy mające zezwolenia do odbioru i transportu konkretnych materiałów oraz oddane do przeznaczonych do tego celu punktów odbioru. Dlatego decydując się na usługi konkretnej firmy, warto zażądać faktury za zrealizowany odbiór odpadów.

Przeczytaj też: Sprzątamy po budowie i remoncie. Gruz czysty, zmieszany, odpady pobudowlane i poremontowe, gabaryty >>>

W moim przypadku sprzątanie odbyło się dwuetapowo – najpierw został wywieziony zalegający gruz i śmieci, a następnie zostały pozbierane i odłożone elementy, które mogą się jeszcze przydać. Na przykład palety oraz bloczki betonowe zostały wyzbierane i na czas dalszych prac przewiezione poza obrys działki i zasięg najbliższego frontu robót. Wykorzystam je jako podbudowę, do utwardzenia podłoża pod przyszłe tarasy.

Pozbieranie zalegających podczas budowy śmieci ma jeszcze jedną zaletę – umożliwia wykoszenie terenu, które z kolei jest niezbędne do rozpoczęcia profilowania. Oczywiście mam tu na myśli koszenie „ciężkie”, czyli bardziej mielenie długiej, dzikiej trawy, co – nie licząc ręcznych kos – możliwe jest tylko kosiarką bijakową.

Po takim wykoszeniu działka jest gotowa do dalszych prac.

Zakładanie ogrodu po budowie domu
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Przystawka w postaci kosiarki bijakowej pozwala na wykoszenie długiej, dzikiej trawy i przygotowanie terenu po zbudowaniu domu pod równanie i profilowanie

Jak założyć ogród po zbudowaniu domu – profilowanie terenu

Kolejny krok w pracach przygotowawczych urządzenia ogrodu to niwelowanie i modelowanie terenu oraz rozwożenie humusu, czyli przesuwanie ziemi w miejsca, gdzie są dziury czy wyraźny spadek terenu. Mam tu na myśli prace, które nadają wstępny kształt przyszłemu terenowi, zgrubnie go wypłaszczają, względnie formują określone półki, skarpy czy zagłębienia. Działania te powinny być poprzedzone projektem ogrodu, aby wiadomo było, co i jak kształtować, gdzie i jak są zaplanowane poszczególne elementy aranżacji ogrodu – nasypy, zagłębienia, mała architektura ogrodowa, nawierzchnie i obszary zieleni.

W moim przypadku działka jest prawie płaska, ma tylko minimalny, jednostajny spadek. Dlatego rozwożąc ziemię, staraliśmy się ten spadek niwelować, czyli sypać tak, aby działkę wstępnie wypłaszczać i poziomować.

Zakładanie ogrodu po zbudowaniu domu – wyrównanie powierzchni

Etap ostatni to równanie terenu, czyli kosmetyka za pomocą kraty równającej, która pozwala wygładzić całą, rozwiezioną wcześniej ziemię. Krata, pod naciskiem maszyny, która dociska ją do podłoża i przesuwa, wbija się w ziemię i ją wyrównuje. Z górek, pagórków i dziur powstaje dzięki temu płaska powierzchnia, ponieważ krata, przesuwając się, ścina nadmiary ziemi i ciągnąc je, wciska w dołki. Najlepsze efekty uzyskamy przez kilkukrotne jeżdżenie kratą w różnych kierunkach.

Oczywiście przygotowana w ten sposób powierzchnia nie jest jeszcze powierzchnią docelową, ale grunt jest gotów na kolejne prace, czyli wyznaczenie zaprojektowanych nawierzchni, tarasów, rabat i wykonywanie ich w komfortowych warunkach na czystym terenie.

Przeczytaj też: Etapy zakładania ogrodu - kolejność prac. Urządzamy ogród krok po kroku >>>

Zakładanie ogrodu po budowie domu
Autor: Tomasz Szostak, www.zogrodemnaty.pl Krata równająca, czyli przystawka zwana niwelatorem terenu – pozwala na rozciągnięcie i zgrubne wyrównanie wcześniej rozwiezionej ziemi przygotowując teren do zakładania ogrodu
O INWESTORZE
Tomasz Szostak

Autor: ARCHIWUM PRYWATNE

Tomasz Szostak, właściciel firmy zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz terenów zieleni miejskiej, autor bloga „Z ogrodem na TY”.

Budowa ogrodu to proces równie złożony, jak budowa domu. W jej trakcie często pozwalamy sobie na różne ustępstwa, ale tylko poprawne wykonanie wszystkich prac może dać pełną satysfakcję z posiadania własnego kawałka przestrzeni. Popełnione błędy mogą ciągnąć się latami, nie wspominając o zmarnowanym czasie i funduszach.

„Krok po kroku zbuduj swój ogród” to projekt, który realizuję na blogu „Z ogrodem na TY”. W czasie rzeczywistym przedstawiam w nim budowę mojego domu i wykonanie ogrodu – od projektu aż po jego kompleksowe urządzenie. Pokazuję, z czyjej pomocy skorzystać, jakich materiałów użyć, jak i w jakiej kolejności wszystko ze sobą połączyć. Projekt rozpoczął się w zeszłym roku, gdy budowa domu była na etapie stanu surowego zamkniętego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie