Ochrona przed przepięciami wywołanymi uderzeniem pioruna. Instalacja odgromowa w budynku

2014-01-22 13:10

Ochrona przed przepięciami jest bardzo ważna. Uderzenie pioruna może mieć groźne następstwa. Instalacja odgromowa, czyli konkretnie piorunochron, będzie tarczą chroniącą dom przed wyładowaniami atmosferycznymi. Poznaj sekrety montażu instalacji odgromowych. Dowiedz się, dlaczego instalacja piorunochronna jest tak istotna.

Instalacja odgromowa na dachu
Autor: Wiktor Greg Remont dachu to doskonały moment do zamontowania na nim instalacji odgromowej

W domach jednorodzinnych zewnętrzna ochrona odgromowa nieczęsto jest wymagana, a jeśli już, to zwykle jej wersja podstawowa. Należy ją bezwzględnie stosować jedynie w domach z materiałów łatwo zapalnych niezależnie od ich wysokości oraz powierzchni lub takich, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według normy przekracza określoną wartość. Takie obliczenia – jeżeli chce się mieć potwierdzenie, że dom potrzebuje ochrony – powinno się zlecić specjaliście.

Ryzyko uderzenia pioruna

Na uderzenie pioruna bardziej są narażone budynki wysokie lub zbudowane na wzniesieniach. Te niewysokie w gęstej zabudowie i w sąsiedztwie wyższych obiektów są bezpieczniejsze. Dla domu i jego mieszkańców niebezpieczne może być bezpośrednie uderzenie pioruna, a dla zainstalowanych w nim urządzeń elektronicznych także uderzenie w miejscu znacznie oddalonym, w wyniku którego w sieci zasilającej powstaje przepięcie. Kompleksowe zabezpieczenie zapewniają zewnętrzna i wewnętrzna ochrona odgromowa. Zadaniem wewnętrznej jest ograniczenie skutków przepięć. Powinno się ją zrobić także wtedy, gdy budynek nie wymaga ochrony zewnętrznej.

Więcej o piorunochronach przeczytasz tu.

Instalacja odgromowa na zewnątrz

Tworzą ją:

  • zwody ułożone na dachu, kominach i innych wystających elementach;
  • co najmniej dwa przewody odprowadzające przymocowane do bocznych ścian budynku, łączące zwody z uziomem;
  • uziom naturalny lub sztuczny ułożony w ziemi.

Instalację piorunochronną da się zainstalować w istniejącym domu bez potrzeby zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych, jeśli umiejętnie wykorzysta się niektóre elementy konstrukcyjne. Można na przykład nie układać specjalnie zwodów na dachu, jeżeli budynek jest lub zostanie pokryty blachą o grubości co najmniej 0,5 mm (również taką, która będzie pomalowana cienką warstwą farby ochronnej albo pokryta warstwą asfaltu tej samej grubości lub PCW o grubości 1 mm). Pokrycie dachu przejmie ich funkcję. Pod blachą musi być jednak niepalne lub trudno zapalne podłoże.

Zamiast piorunochrona

Funkcję zwodów i przewodów odprowadzających mogą pełnić, oprócz pokrycia dachu, także inne elementy budynku jednorodzinnego, na przykład:

  • zbrojenie żelbetowego pokrycia dachu;
  • elementy metalowe w ystające ponad dach;
  • zbrojenie żelbetowych ścian i fundamentów;
  • stalowe słupy nośne.

Nie trzeba też montować sztucznego uziomu, jeśli uda się wykorzystać w tym celu na przykład: metalowe, podziemne, nieizolowane od ziemi części budynku, nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części budynku (nie przeszkadza w tym warstwa przeciwwilgociowa, którą są zabezpieczone) czy metalowe rury wodne lub osłony studni artezyjskich usytuowane nie dalej niż 10 m od budynku.

Pomiar kontrolny
Autor: Andrzej T. Papliński Po wykonaniu instalacji trzeba przeprowadzić pomiar kontrolny rezystancji uziemień. Służy do tego złącze kontrolne

Instalacja piorunochronna wewnątrz

Do ochrony przed przepięciami są potrzebne połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć. Wykonanie połączeń wyrównawczych polega na zainstalowaniu głównej szyny ekwipotencjalnej oraz połączeniu z nią punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych rur wchodzących do budynku, dodatkowych połączeń wyrównawczych (między innymi w łazienkach), uziomu instalacji odgromowej ( jeżeli dom ją ma).

Ograniczniki przepięć

Zależnie od tego, jakiej są klasy, instaluje się:

  • w złączu – klasy I, według norm IEC (lub odpowiednio B – według VDE),
  • w rozdzielnicy – klasy II (lub C) i bezpośrednio przy odbiornikach, które mają być zabezpieczone lub w niedużych domach,
  • w rozdzielnicy – klasy III (lub D).

W rozdzielnicy można zainstalować aparaty zespolone typu I+II. Połączeń wyrównawczych nie prowadzi się po wierzchu, więc jest szansa zrobić je wtedy, gdy podczas remontu domu odsłania się lub od nowa układa instalacje, jednym słowem: gdy zakres prac budowlanych jest duży. Ograniczniki zabezpieczają nie tylko przed przepięciami pochodzenia burzowego, ale także łączeniowymi mogącymi wystąpić w sieci zasilającej budynek. Ograniczniki klasy C mają wymienne wkładki z optycznym wskaźnikiem uszkodzenia, który sygnalizuje konieczność ich wymiany.