Jakie są dotacje na magazyny energii w 2024? Jak uzyskać dofinansowanie?

2024-06-19 11:38

Jakie jest dofinansowanie do magazynu energii w 2024? Ile jest zwrotu na magazyn energii? Prosumenci wciąż czekają na wznowienie dotacji z programu Mój prąd. Ruszył już za to zupełnie nowy program, w ramach którego można dostać dotację na zakup i montaż magazynu energii. Wyjaśniamy szczegóły programów dopłat.

Dotacje na magazyn energii OZE
Autor: Szymon Starnawski/Murator Jakie dofinansowanie można dostać na magazyn energii w 2024 roku?

Spis treści

  1. Jakie dofinansowanie do magazynu energii w 2024?
  2. Dofinansowanie do magazynu energii 2024 - Mój prąd
  3. Dotacja na magazyn energii z programu Moja Elektrownia Wiatrowa
  4. Magazyn energii odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Jakie dofinansowanie do magazynu energii w 2024?

Zainteresowanie programem dotacji Mój Prąd, który przewidywał dofinansowanie nie tylko fotowoltaiki, ale właśnie do magazynów energii, i którego 5. nabór zakończył się w zeszłym roku pokazało, jak wielkie jest zapotrzebowanie na produkcję i magazynowanie energii elektrycznej z przydomowych instalacji. Obecnie trwają prace nad kolejną szóstą edycją programu. Poznaliśmy już jego założenia, o czym poniżej.

17 czerwca z kolei wystartował zupełnie nowy program - Moja Elektrownia Wiatrowa, w którym również przewidziane są dotacje na systemy magazynowania energii. Inwestorzy mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, w ramach której przewidziany jest odpis od podatku kosztów instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Przybliżamy szczegóły dotacji na magazyny energii w tym roku.

Dofinansowanie do magazynu energii 2024 - Mój prąd

Nie jest znany dokładny termin rozpoczęcia naboru na nowy cykl programu, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że będzie to we wrześniu. Przypomnijmy, że w zeszłorocznej edycji dwukrotnie wzrosły kwoty dofinansowania:

  • na urządzenia fotowoltaiczne z 3 000 zł do 6 000 lub 7 000 zł
  • na magazyny energii z 7 500 zł do 16 000 zł.

Dofinansowanie obejmowało też:

  • instalację pomp ciepła,
  • systemy zarządzania energią HEMS/EMS,
  • kolektory słoneczne.

Prawdopodobnie Mój Prąd 6.0 będzie umożliwiał dotację na takim samym poziomie, jak dotychczas. W nowej odsłonie szczególnie mają być traktowane wnioski o dotacje do magazynów energii. Ma to zwiększyć możliwości produkcji energii odnawialnej, a jednocześnie sprzyjać poprawie stabilności obciążonych systemów energetycznych.

Ważną zmianą w przyznawaniu dofinansowania do fotowoltaiki będzie wymóg zakupu magazynu energii.

Dotacja na magazyn energii z programu Moja Elektrownia Wiatrowa

Nabór wniosków ruszył 17 czerwca 2024. Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dotacje wynoszą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Osoby fizyczne mogą się więc starać w sumie o nawet 47 tys. zł dofinansowania.

Dofinansowanie przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie jet udzielane na magazyn energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dotyczy okresu od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r.

Magazyn energii odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym rozliczających się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele już istniejących i użytkowanych budynków jednorodzinnych. Daje możliwość odpisu podstawy opodatkowania kwoty do 53 000 zł lub jej podwojonej wartości jeśli współwłaścicielem domu jest współmałżonek. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat do osiągnięcia maksymalnej kwoty.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, wśród których znajdują się również ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem, w tym magazyn energii oraz montaż. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które otrzymały dotację z programu Mój Prąd. Do rozliczenia przyjmuje się wówczas koszty pomniejszone o przyznaną dotację.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mojprad.gov.pl

Zobacz najpiękniejsze domy jednorodzinne w Polsce 2024. TOP 10 plus 1

Listen on Spreaker.