Dotacje na magazyny energii - nowe możliwości dla prosumenckiej energetyki 2024

2024-06-13 5:16

Jakie dofinansowanie dla magazynów energii przewidziano w 2024? Ile jest zwrotu na magazyn energii? Prosumenci wciąż czekają na wznowienie dotacji z programu Mój prąd oraz zupełnie nowy program Moja Elektrownia Wiatrowa, w ramach którego będzie można dostać wsparcie na zakup i montaż magazynu energii. Co wiadomo o tych programach ?

Dotacje na magazyn energii OZE
Autor: Szymon Starnawski Jakie dofinansowanie można dostać na magazyn energii w 2024 roku?

Spis treści

  1. Jakie dofinansowanie do magazynu energii w 2024?
  2. Dofinansowanie do magazynu energii z Mojego Prądu
  3. Dotacja na magazyn energii z programu Moja Elektrownia Wiatrowa
  4. Magazyn energii odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Jakie dofinansowanie do magazynu energii w 2024?

Zainteresowanie programem dotacji Mój Prąd, który przewidywał dofinansowanie nie tylko fotowoltaiki, ale właśnie do magazynów energii, i którego 5. nabór zakończył się w zeszłym roku pokazało jak wielkie jest zapotrzebowanie na produkcję i magazynowanie energii elektrycznej z przydomowych instalacji. Obecnie trwają prace nad kolejną szóstą edycją programu.

Opracowano także założenia nowego programu Moja Elektrownia Wiatrowa, w którym również przewidziane są dotacje na systemy magazynowania energii. Inwestorzy mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, w ramach której przewidziany jest odpis od podatku kosztów instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Przybliżamy szczegóły dotacji na magazyny energii w tym roku.

Dofinansowanie do magazynu energii z Mojego Prądu

Nie jest znany dokładny termin rozpoczęcia naboru na nowy cykl programu, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza jego wznowienie w IV kwartale 2024. Przypomnijmy, że w zeszłorocznej edycji dwukrotnie wzrosły kwoty dofinansowania:

  • na urządzenia fotowoltaiczne z 3 000 zł do 6 000 – 7 000 zł
  • na magazyny energii z 7 500 zł do 16 000 zł.

Dofinansowanie obejmowało też:

  • instalację pomp ciepła,
  • systemy zarządzania energią HEMS/EMS,
  • kolektory słoneczne

Prawdopodobnie Mój Prąd 6.0 będzie umożliwiał dotację na podobnym lub większym poziomie, jak dotychczas. Mają zostać także uproszczone procedury przyznawania dofinansowania. W nowej odsłonie szczególnie mają być traktowane wnioski o dotacje do magazynów energii. Ma to zwiększyć możliwości produkcji energii odnawialnej, a jednocześnie sprzyjać poprawie stabilności obciążonych systemów energetycznych.

Dotacja na magazyn energii z programu Moja Elektrownia Wiatrowa

Projekt programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” zgłoszono  do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do wsparcia ze środków Funduszu Modernizacyjnego, czyli należnej Polsce zgodnie z unijną dyrektywą o handlu emisjami części przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu EU-ETS.

O dofinansowanie może starać się każdy właściciel lub współwłaściciel domu mieszkalnego nowo wybudowanego jak też już będącego w użytku. Instalacja może być podłączona do sieci elektroenergetycznej lub nie. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na zakup i montaż turbiny, falownika i urządzeń wspomagających, np. magazynu energii w postaci akumulatorów. Dofinansowanie maksymalne może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku urządzeń wytwarzających prąd dotacja maksymalna wynosi 30 000 zł, a dla urządzeń do magazynowania do 17 000 zł. Moc dotowanych elektrowni nie może przekraczać 20 kW, a wraz z magazynem energii 50 kW.

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków przez NFOŚiGW planowane jest na II lub III kwartał 2024 r.

- Pula środków o którą wnioskujemy to obecnie 400 mln zł. To program skierowany do osób indywidualnych, które chcą włączyć się proces transformacji energetycznej w ramach energetyki prosumenckiej.

- powiedziała minister Hennig-Kloska.

Magazyn energii odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym rozliczających się w ramach podatku liniowego, według skali podatkowej oraz na zasadzie ryczałtu. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele już istniejących i użytkowanych budynków jednorodzinnych. Daje możliwość odpisu podstawy opodatkowania kwoty do 53 000 zł lub jej podwojonej wartości jeśli współwłaścicielem domu jest współmałżonek. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat do osiągnięcia maksymalnej kwoty.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, wśród których znajdują się również ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem, w tym magazyn energii oraz montaż. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które otrzymały dotację z programu Mój Prąd. Do rozliczenia przyjmuje się wówczas koszty pomniejszone o przyznaną dotację.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mojprad.gov.pl

Zobacz najpiękniejsze domy jednorodzinne w Polsce 2024. TOP 10 plus 1

Listen on Spreaker.