Prąd wg taryfy czy umowa z gwarancją ceny? Jaką podpisać?

2022-08-02 10:33
Ceny prądu
Autor: Wiktor Greg Każdy dom wymaga zasilania energią elektryczną już na czas budowy

Jaką umowę podpisać ze spółką energetyczną - wg taryfy czy umowę z gwarancją ceny? To, że w 2023 r. prąd będzie znacznie drożał, jest pewne. Dla niektórych odbiorców zdrożeje już w lipcu 2022 r. Tauron i PGNiG podały nowe ceny w umowach indywidualnych na sprzedaż prądu.

W Polsce na dostawę energii elektrycznej do domu jednorodzinnego można zawrzeć umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję z jedną w wielkich spółek państwowych – grup energetycznych Energa, Enea, Tauron, PGE, E.On lub z jednym z mniejszych producentów i dystrybutorów prądu, np. PGNiG, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Obsługują one odbiorców na terenie całego kraju i dostarczają prąd po cenach zgodnych z taryfami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Umowy kompleksowe ma większość gospodarstw domowych.

Jest też druga możliwość – zawarcie umowy indywidualnej na sprzedaż energii z jedną z tych spółek albo firmą zajmującą się tylko sprzedażą prądu. W takich umowach cena prądu jest ustalana indywidualnie i gwarantowana na określony czas, zwykle 2-3 lata. To jest kuszące. Dodatkowymi zachętami do zawarcia takiej umowy na dostawę prądu mogą być np. ubezpieczenie lub różne bonusy.

Spis treści

  1. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedażowa
  2. Cena energii elektrycznej w taryfach 2022
  3. Zmiana cen energii w umowach Tauron i PGNiG
  4. Nowa umowa sprzedaży prądu Tauron
  5. Nowa umowa sprzedaży prądu PGNiG
  6. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Umowa kompleksowa lub umowa sprzedażowa

Ceny energii elektrycznej są w Polsce kontrolowane i ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki. Zwykle każda taryfa obowiązuje rok. W przypadku umowy indywidualnej na sprzedaż prądu warunki są przedstawiane przez spółkę energetyczną i akceptowane przez kupującego. Umowę zawiera się na czas określony, w którym cena prądu jest gwarantowana. Zawierając taką umowę, podejmuje się ryzyko, że jej warunki mogą zostać wypowiedziane, zmienione.

Przeczytaj: Rekordowe ceny energii! Tak drogo jeszcze nie było. Ile za prąd zapłacimy w 2023 r.

Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż energii czynnej oraz koszty jej dostawy do klienta (opłaty przesyłowe) oraz opłaty mocowa, OZE itp. Umowę kompleksową zawiera się na czas nieokreślony, możną w każdej chwili ją wypowiedzieć. Umowa kompleksowa dostępna jest dla każdego indywidualnego odbiorcy, w tym wypadku dostajemy jedną fakturę z sumą opłat za zużytą energię i koszt jej dostawy (dystrybucji) do naszego mieszkania.

Przeczytaj też: Jak czytać rachunek za prąd

Umowa sprzedażowa obejmuje tylko koszt zużytej przez nas energii elektrycznej i najczęściej dodatkowo opłaty handlowe. Kupując samą energię u określonego sprzedawcy, musimy jeszcze podpisać umowę na jej dystrybucję z inną firmą. Umowę zawiera się na czas określony, może być to umowa z gwarancją ceny we wskazanym okresie. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej może zawierać pewne obwarowania, np. dotyczące limitu zużytej energii, sposobu oraz terminu jej wypowiedzenia.

Cena energii elektrycznej w taryfach 2022

Przypomnijmy, że w umowach kompleksowych z wielkimi "państwowymi" grupami energetycznymi w obecnie obowiązującej taryfie URE za 1 kWh prądu płaci się 0,41-0,43 zł brutto. Dodatkowe opłaty dystrybucyjne i inne kosztują łącznie mniej więcej 0,40 zł/kWh brutto.

Zmiana cen energii w umowach Tauron i PGNiG

Właśnie dwie spółki – Tauron i PGNiG – przedstawiły swoje propozycje zmian w umowach indywidualnych na sprzedaż prądu. Biorąc pod uwagę szybko rosnące ceny energii, należy się spodziewać kolejnych odsłon nowych umów u innych sprzedawców energii elektrycznej.

Przeczytaj też: Jak dostać dopłaty do prądu >>>

Nowa umowa sprzedaży prądu Tauron

Spółka Tauron proponuje klientom, którzy mają umowy terminowe z gwarancją ceny, utrzymanie nadal niskiej ceny prądu - 0,50 zł/kWh - przez kolejne 12 miesięcy. Jednak od stycznia 2023 r. dodatkowo będzie naliczać opłatę handlową w wysokości 155 zł miesięcznie. W efekcie cena za 1 kWh energii elektrycznej wyniesie ok. 1,39 zł brutto.

Przeczytaj też: Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej - wzór wniosku o warunki przyłączenia i koszty

Nowa umowa sprzedaży prądu PGNiG

Od lipca 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny podwyższa gospodarstwom domowym cenę energii elektrycznej do prawie 1,39 zł/kWh netto. Wzrasta też opłata handlowa, która będzie wynosić miesięcznie 28,45 zł netto. Realny wzrost cen wynosi więc 343 proc. w stosunku do stycznia 2021 r. Dla porównania - w styczniu 2021 r. PGNiG sprzedawał prąd odbiorcom indywidualnym po 0,34 zł/kWh netto, a w styczniu 2022 r. cena 1 kWh przekroczyła 1 zł. Ponieważ wciąż obowiązuje tarcza antyinflacyjna do podanych kwot należy doliczyć tylko 5% VAT, co daje 1,46 zł/kWh i 29,87 zł miesięcznie. Jeśli tarcza nie zostanie przedłużona od listopada 2022 r. cena 1 kWh energii wzrośnie do 1,70 zł, a opłata handlowa do 35 zł co miesiąc.

Cena prądu
Autor: Wysokienapięcie.pl Wzrost ceny energii elektrycznej w PGNiG

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Gospodarstwa domowe, którym kończy się umowa terminowa z gwarancją ceny, nie muszą dalej korzystać z takiej oferty. Możliwy jest powrót do umowy kompleksowej z jedną z wielkich spółek, które są sprzedawcami i dystrybutorami prądu z urzędu (PGE, Tauron, Enea, Energa, E.on) i u których nie ma opłaty handlowej. Jednak i te taryfy mogą ulec zmianie, najdalej w styczniu 2023 r., chyba że któryś z gigantów wcześniej wystąpi o zmianę taryfy. W przypadku tych firm będą obowiązywać również dalsze rządowe środki hamujące wzrost cen prądu, jeśli takowe zostaną przedłużone.