| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nieruchomości w małżeństwie. Wspólność majątkowa czy intercyza?

Nieruchomości w małżeństwie. Wspólność majątkowa czy intercyza?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, w tym m.in. nieruchomości. Oboje mają równe udziały w majątku wspólnym. Intercyza może rozszerzyć lub ograniczyć wspólność, albo też wprowadzić rozdzielność majątkową.

Co zmienia intercyza?

Powyższe reguły mogą zostać przez małżonków zmodyfikowane poprzez zmianę ustroju majątkowego wskutek umowy majątkowej małżeńskiej, tak zwanej intercyzy. Mogą oni:

  • rozszerzyć wspólność ustawową lub ją ograniczyć albo
  • ustanowić rozdzielność majątkową.

Polecamy: 

Co dzięki intercyzie może wejść do majątku wspólnego, a co nie?

Istotnym ograniczeniem jest zakaz rozszerzenia wspólnego majątku na przedmioty, które przypadną w przyszłości małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Decyduje o tym zawsze darczyńca lub testator (spadkodawca).

Do majątku wspólnego mogą natomiast wejść przedmioty należące do majątków osobistych małżonków. Zawierając umowę, decydują oni o ustroju majątkowym, jaki od tej chwili będzie panował między nimi. Należy jednak pamiętać o tym, że małżeńska umowa majątkowa kształtuje stosunki majątkowe między małżonkami przede wszystkim na przyszłość. Dlatego intercyza nie przenosi własności poszczególnych składników majątku, co oznacza, że nie jest tożsama ze zbyciem na rzecz małżonka. Intercyza nie podlega opodatkowaniu, trzeba za nią zapłacić jedynie taksę notarialną.

WARTO WIEDZIEĆ

Majątek osobisty. Należą do niego między innymi:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Majątek wspólny. Należą do niego między innymi:

  • przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności;
  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków.

Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...