Sklep online Pomoc Tagi Newsletter
| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak podzielić grunty rolne na małe działki - co na to ustawa o gospodarce nieruchomościami?

Jak podzielić grunty rolne na małe działki - co na to ustawa o gospodarce nieruchomościami?

Podział gruntów rolnych na mniejsze działki o powierzchni nie większej niż 0,3 ha wymaga najpierw odrolnienia. Podpowiadamy, jak przeprowadzić podział gruntu rolnego zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarce nieruchomościami i jakie są ograniczenia przy podziale działek.

O procedurze podziału gruntów rolnych decyduje wielkość wydzielanych działek (dla działek powstałych wskutek podziału, większych niż 0,3 ha nie jest wymagana decyzja administracyjna zatwierdzająca podział). Chodzi o to, żeby nie dopuścić do niekontrolowanego dzielenia gruntów rolnych i leśnych na małe działki z zamiarem przekształcenia ich w przyszłości w budowlane czy rekreacyjne. Jeżeli powstałe wkutek podziału działki miałyby mieć powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha, zawsze trzeba uzyskać decyzję podziałową. Ale możliwości podziału są w tej sytuacji mocno ograniczone.

Jeśli w wyniku podziału gruntu rolnego lub leśnego miałaby powstać przynajmniej jedna działka o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, grunt dzielimy tak jak budowlany (z zastosowaniem procedury administracyjnej kończącej się decyzją). Co ważne, działka tej wielkości może być wydzielona z gruntu rolnego lub leśnego wyłącznie:

  • na powiększenie sąsiedniej nieruchomości;
  • dla dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
  • w celu utworzenia na niej drogi wewnętrznej mającej zapewnić obsługę komunikacyjną innym działkom;
  • gdy podział jest dopuszczalny niezależnie od ustaleń planu miejscowego o decyzji zabudowy (w sytuacjach wyliczonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Może się na przykład zdarzyć, że właściciel nieruchomości rolnej o powierzchni 0,5000 ha zechce z niej wydzielić działkę o powierzchni 0,4000 ha. W wyniku takiego podziału powstanie także działka o powierzchni 0,1000 ha. Konieczne będzie więc przeprowadzenie procedury administracyjnej określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a ponadto mniejsza z wydzielonych działek musi być przeznaczona na jeden z wyżej wymienionych celów.

Autor: Jarosław Kąkol

Gdy chcemy powiększyć sąsiednią działkę albo uregulować granicę

Nieruchomością sąsiednią jest ta, która ma z nieruchomością dzieloną przynajmniej jeden wspólny punkt, przez który przechodzi rozdzielająca je granica. Nieruchomościami sąsiednimi mogą być działki należące do tego samego właściciela, jeżeli są dla nich prowadzone odrębne księgi wieczyste. Nieruchomość powiększana nie musi mieć statusu rolnego ani leśnego, a celem powiększenia nie musi być poprawa warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Regulacja granic może polegać na podzieleniu jednej z sąsiadujących działek lub obu (może ich być więcej) i przeniesieniu wydzielonych fragmentów z jednej do drugiej. Nieruchomość, do której będzie przenoszona wydzielona działka, też nie musi być rolna ani leśna. Regulacji granic można dokonać, jeśli właściciele sąsiednich nieruchomości zawrą w tej sprawie ugodę. W przeciwnym razie spór graniczny rozstrzygany jest decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu i może polegać jedynie na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości z wyłączeniem jej zmiany.

Działki, które powstaną w wyniku takiego podziału, mogą być zbyte wyłącznie na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej. A zatem to notariusz podejmie decyzję, czy dopuszczalne jest sporządzenie aktu zbycia działki rolnej lub leśnej o powierzchni poniżej 0,3000 ha. Strona zamierzająca zawrzeć taką umowę musi dostarczyć notariuszowi oświadczenie o tym, kiedy działka została wydzielona i w jakim celu.

Ponadto w decyzji o zatwierdzeniu podziału określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna. Jeżeli w tym czasie nie dokonamy zbycia działki na rzecz właściwej osoby, wówczas organ, który wydał decyzję podziałową, uchyli ją.

WARTO WIEDZIEĆ

Zgodę na wydzielenie z gruntu rolnego lub leśnego działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha i przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, regulację granic bądź na drogę wewnętrzną uzyskamy tylko wtedy, gdy projekt podziału będzie zgodny z ustaleniami planu miejscowego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy (gdy planu nie ma).

Podział gruntu rolnego na działki a prawo geodezyjne

Grunty rolne można dzielić na działki pod zabudowę - to dobry pomysł na zarobek. Podział gruntu na...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Nowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę...

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę od 2013 roku należy składać według nowych wzorów formularzy....

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Jak to...

Planujesz kupić działkę z wydanym pozwoleniem lub rozpoczętą już budową? Jeżeli chcesz rozpocząć lub...

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym. Czy to...

Najbardziej dyskutowaną zmianą w Prawie budowlanym, jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę....

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane: czy...

Szykuje się nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nią nadzór budowlany i prokurator otrzymają...

Planowane zmiany w przepisach dotyczących...

Rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jego celem jest promowanie...

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego: jak...

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcesz w nim legalnie zamieszkać. Zakończenie budowy...

update counter
SPRAWDŹ
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.