| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Szczegóły techniczne kotłowni na piec centralny - skrót rozporządzeń

Szczegóły techniczne kotłowni na piec centralny - skrót rozporządzeń

Kotłownia, w której postawisz piec na paliwo stałe, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Są one określone w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-87/B-02411. Sprawdź na co musisz zwrócić uwagę, aby twoja kotłownia była bezpieczna.

Piece centralne na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW mocy cieplnej, ale nie mniejszej niż 30 m3, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW mocy cieplnej.

Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy do 25 kW

 • kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń;
 • podłogę w kotłowni trzeba wykonać z materiałów niepalnych lub obić blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Piec centralny powinien być umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami;
 • pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł, musi mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest też oświetlenie naturalne;
 • odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2 m;
 • wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji; 
 • wentylacja nawiewna musi się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach;
 • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
 • w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien się znajdować wpust podłogowy,
 • w pobliżu pomieszczenia kotłowni musi się znajdować skład paliwa, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału musi być taka, aby można było zgromadzić opał na cały sezon grzewczy;
 • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy powyżej 25 kW

 • pomieszczenia składu paliwa i składu żużla powinny mieć zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla;
 • drzwi wejściowe do kotłowni muszą być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka;
 • drzwi z kotłowni do składu paliwa – być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni;
 • kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne od przodu pieca centralnego. Powierzchnia okien to minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna być otwieranych. Poza tym należy zapewnić oświetlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
 • w podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę umożliwiającą schłodzenie wody o pojemności równej pojemności wodnej największego kotła, ale nie większej niż 2 m3;
 • przewody z ciepłą wodą w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować cieplnie.

Piece grzewcze na paliwo stałe: różne rodzaje, prosta obsługa

Piece grzewcze - szczególnie te spalające paliwo stałe - występują w różnych...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Projekt kotłowni zgodny z przepisami: jak...

Dobrze wykonana kotłownia to gwarancja bezpieczeństwa dla domu i domowników. Nie ulega wątpliwości, że...

Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...

Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...

Nowy kocioł na paliwa stałe Defro

Kocioł automatyczny uniwersalny DEFRO EKO UNI 28kW z podajnikiem ślimakowym i palnikiem rynnowym ma całkiem...

Systemy kominowe od A do Z. Porady EKSPERTA

Efektywna praca całego systemu grzewczego zależy od odpowiedniej regulacji ciągu kominowego. Zapytaj...

Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...

Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...