| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Szczegóły techniczne kotłowni na piec centralny - skrót rozporządzeń

Szczegóły techniczne kotłowni na piec centralny - skrót rozporządzeń

Kotłownia, w której postawisz piec na paliwo stałe, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Są one określone w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-87/B-02411. Sprawdź na co musisz zwrócić uwagę, aby twoja kotłownia była bezpieczna.

Piece centralne na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW mocy cieplnej, ale nie mniejszej niż 30 m3, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW mocy cieplnej.

Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy do 25 kW

 • kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń;
 • podłogę w kotłowni trzeba wykonać z materiałów niepalnych lub obić blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Piec centralny powinien być umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami;
 • pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł, musi mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest też oświetlenie naturalne;
 • odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2 m;
 • wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji; 
 • wentylacja nawiewna musi się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach;
 • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
 • w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien się znajdować wpust podłogowy,
 • w pobliżu pomieszczenia kotłowni musi się znajdować skład paliwa, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału musi być taka, aby można było zgromadzić opał na cały sezon grzewczy;
 • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy powyżej 25 kW

 • pomieszczenia składu paliwa i składu żużla powinny mieć zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla;
 • drzwi wejściowe do kotłowni muszą być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka;
 • drzwi z kotłowni do składu paliwa – być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni;
 • kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne od przodu pieca centralnego. Powierzchnia okien to minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna być otwieranych. Poza tym należy zapewnić oświetlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
 • w podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę umożliwiającą schłodzenie wody o pojemności równej pojemności wodnej największego kotła, ale nie większej niż 2 m3;
 • przewody z ciepłą wodą w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować cieplnie.

Przeczytaj dodatkowo:
Ciepło w domu - tanie i ekologiczne. Wybieramy...

Kocioł na paliwo stałe powinien być wygodny w obsłudze, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Sprawdź,...

Ciepło w domu, ale czy nie za ciepło…...

Ciepło to jest to, co większość z nas bardzo lubi – szczególnie zimą. Bo dlaczego mamy ubierać...

Przegląd palników do kotłów

Palnik to bardzo ważny element kotła grzewczego. Urządzenie to wytwarza strumień ciepła o wysokiej...

Jak dobrać zawór termostatyczny do kotła na...

Zawór termostatyczny to ważny element w instalacjach centralnego ogrzewania zasilanych kotłami na...

FILM: Czym ogrzewać dom: Kocioł zgazowujący drewno

W cyklu "Czym ogrzewać dom" jesteśmy w domu pana Pawła. Pytamy, dlaczego rodzina wybrała ogrzewanie drewnem,...