| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie domu » Projekt kotłowni zgodny z przepisami: jak prawidłowo wykonać kotłownię na paliwo stałe i z piecem gazowym

Projekt kotłowni zgodny z przepisami: jak prawidłowo wykonać kotłownię na paliwo stałe i z piecem gazowym

Dobrze wykonana kotłownia to gwarancja bezpieczeństwa dla domu i domowników. Nie ulega wątpliwości, że prawidłową kotłownie najlepiej projektować od zera, jednak nie przekreśla to możliwości przebudowy kotłowni w taki sposób, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami.

W nowo projektowanym domu projektant ma możliwość takiego zaplanowania układu i wielkości pomieszczeń, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom. Inaczej jest z projektami gotowymi. Te zwykle powstają z myślą o jak najatrakcyjniejszym zaaranżowaniu przestrzeni mieszkalnej i z oczywistych względów bez znajomości warunków, w jakich projekt będzie realizowany (dostępność źródeł ciepła), przez co na część gospodarczą (techniczną) pozostaje niewiele miejsca. Nierzadko tylko tyle, że wystarcza go na kocioł gazowy, ale na inny jest za mało. Wtedy konieczna jest adaptacja, wykonana przez autora projektu lub innego uprawnionego projektanta, polegająca na przykład na zamianie funkcji poszczególnych pomieszczeń, powiększeniu kotłowni kosztem sąsiednich pomieszczeń lub nawet ingerencji w bryłę domu.

 

Prawidłowy projekt kotłowni na paliwo stałe - przepisy

Podstawę do projektowania kotłowni na paliwo stałe stanowią Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norma PN-87/B-02411. Zgodnie z nimi kotły o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW można instalować w pomieszczeniach niemieszkalnych, których kubatura wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW mocy cieplnej kotła i nie jest mniejsza niż 30 m3. Do paleniska kotła musi być zapewniony dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h i 1 kW mocy kotła. W kotłowni o mocy do 25 kW, która powinna być wydzielonym pomieszczeniem, najlepiej usytuowanym centralnie w stosunku do tych, które ogrzewa, muszą być spełnione między innymi takie warunki:

 • kocioł powinien stać na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm nad poziom podłogi, zabezpieczonym stalowymi kątownikami;
 • podłoga powinna być z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową o grubości 0,7 mm w odległości co najmniej do 0,5 m od krawędzi kotła;
 • musi być oświetlenie sztuczne, a najlepiej także naturalne, oraz jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
 • odległość t yłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku niż 1 m, a przodu od przeciwległej ściany co najmniej 2 m i umożliwiać swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji;
 • wysokość powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach nie mniej niż 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji;
 • wentylacja nawiewna musi się odbywać przez niedający się zamknąć otwór o przekroju minimum 200 cm2 usytuowany nie wyżej niż 1 m nad podłogą, a wywiewna przez kanał z materiału niepalnego o przekroju co najmniej 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem i wylotowym nad dachem domu;
 • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
 • w podłodze powinien być wpust podłogowy;
 • jeśli poniżej znajduje się kondygnacja użytkowa, podłoga i ściany do wysokości 10 cm, progi w drzwiach o wysokości 4 cm oraz wszystkie przejścia przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm muszą być wodoszczelne;
 • w pobliżu, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu, musi się znajdować skład paliwa o takiej powierzchni, aby można było składować opał na cały sezon grzewczy;
 • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Kotłownia o mocy powyżej 25 kW musi spełniać jeszcze inne dodatkowe wymagania dotyczące między innymi odporności ogniowej i sposobu otwierania drzwi wejściowych, sposobu wentylacji składów paliwa i żużla czy oświetlenia. Można je znaleźć we wspomnianych wyżej dokumentach.

Autor: Andrzej T. Papliński

W zależności od tego, czy znajduje się po prawej...

Autor: Andrzej Szandomirski

...czy po lewej stronie kotła, trzeba tam zostawić mniej więcej 1 m wolnego miejsca na załadunek paliwa podstawowego oraz tyle samo z przodu, na dokładanie do paleniska opału zastępczego

Przepisy dotyczące montażu pieca gazowego

Wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia pełniące funkcję kotłowni, zostały opisane w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.). Kilkakrotne nowelizacje tych Warunków , jakie miały miejsce w ostatnich latach (ostatnio w 2013 r.), nic tu zmieniły. Kotły o mocy cieplnej do 30 kW z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin można instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, o kubaturze nie mniejszej niż 8 m³, urządzenia z zamkniętą komorą spalania i z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz również w nieco mniejszych – o kubaturze minimum 6,5 m³.

Urządzenia o mocy ponad 30 kW (znacznie przekraczającej zapotrzebowanie większości domów jednorodzinnych) powinny być montowane w pomieszczeniach technicznych albo – gdy w domu brak takiego – w wolno stojącej kotłowni na terenie posesji. Pomieszczenie z kotłem nie może być niższe niż 2,2 m, chyba że jest w budynku wzniesionym przed 15 grudnia 2002 r. – wtedy musi mieć wysokość co najmniej 1,9 m. Muszą w nim być:

 • kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zakończony otworem z kratką usytuowanym pod sufitem,
 • nawiew – bezpośredni z zewnątrz przez otwór nawiewny w ścianie lub pośredni z sąsiednich pomieszczeń,
 • odpowiedni do rodzaju kotła przewód kominowy.

Jeśli urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposaży się w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, można je zamontować w dowolnym pomieszczeniu bez względu na rodzaj zastosowanej w nim wentylacji.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Smogu w mieszkaniach nie ma? Tak uważa większość...

Smog na mieszkańcach miast raczej nie robi dużego wrażenia. Widać jednak rosnącą świadomość Polaków,...

Energooszczędny dom – w jakie technologie opłaca...

Domy energooszczędne stają się coraz bardziej popularne, jest to spowodowane m.in bardziej restrykcyjnymi...

Kocioł kondensacyjny - budowa i zasady działania

W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można...

Ogrzewanie podłogowe i ścienne – ciepła, cicha i...

Coraz popularniejsze staje się ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe i ścienne. Zapewnia ono komfort...

Idealny grzejnik dekoracyjny do kuchni, łazienki...

Grzejnik to element systemu centralnego ogrzewania budynku, który odpowiada za utrzymanie w...