| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Systemy alarmowe w praktyce. Zabezpiecz skutecznie dom na wakacyjny wyjazd

Systemy alarmowe w praktyce. Zabezpiecz skutecznie dom na wakacyjny wyjazd

Systemy alarmowe są jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia mienia. Skuteczna ochrona jest jednak możliwa dzięki odpowiedniemu powiązaniu wszystkich elementów systemu zabezpieczeń. Sprawdź, w jaki sposób osiągnąć właściwą ochronę domu? Kiedy system alarmowy jest skuteczny, i jakie zagrożenia powinien wykrywać?

Podział systemów alarmowych

Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w polskich i europejskich normach systemy alarmowe dzielą się na systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz systemy dozorowe CCTV i kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. W nazwie normy przed każdym z tych tytułów występuje zwrot „systemy alarmowe”, na przykład „Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach”.

Dla poszczególnych systemów używane są następujące uproszczenia:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu – w skrócie SSWiN (ang. I&HAS – Intruder and Hold-up Alarm System);
  • systemy telewizji dozorowej – w skrócie CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision – telewizja w sieciach zamkniętych);
  • systemy kontroli dostępu – w skrócie SKD (ang. ACC – ACcess Control lub ACS – Access Control System).

Zasady wykonywania systemów zabezpieczeń

W ostatnich latach branża zabezpieczeń technicznych doczekała się wreszcie kilku dokumentów, które (przynajmniej częściowo) opisują zasady sztuki zabezpieczania obiektów. Jest to przede wszystkim Załącznik 1 – Wymagania dla elektronicznych systemów zabezpieczeń – do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (DzU nr 166, poz. 1128).

Ważnymi dokumentami są też nowe polskie normy tłumaczone z norm europejskich (szczególnie arkusze o numerze 7 określające tak zwane wytyczne stosowania Zasady w nich opisane są potwierdzone również w zapisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, a w szczególności w Załączniku 2 – Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego (DzU z 19 czerwca 2012 r., poz. 683). Do tych dokumentów powinni odwoływać się nawet początkujący projektanci czy instalatorzy, aby nadać swojej pracy profesjonalny charakter (oczywiście lepiej, żeby ukończyli najpierw odpowiednie kursy). Ale uwaga – zgodnie z ustawą z 12 września 2002 r. o normalizacji stosowanie norm nie jest obowiązkowe.

Co powinien wykrywać system sygnalizacji włamania

Z zabezpieczeniami antywłamaniowymi jest podobnie jak z instalacją piorunochronną. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami domy jednorodzinne nie muszą ich mieć, ale z doświadczenia wynika, że powinny.

Zabezpieczenia banku i prywatnej posesji opierają się na podobnych zasadach. Różnica polega na tym, że prywatny dom zabezpiecza się dużo trudniej. W przypadku banku zwykle używa się bardziej profesjonalnych, przez co droższych urządzeń, ale jest coraz więcej wyjątków od tej reguły. Świadomi prywatni inwestorzy zaczynają stosować urządzenia z tej samej półki cenowej co instalowane w bankach, a czasami nawet lepsze i droższe. Większość banków zabezpiecza się zgodnie z zasadami obowiązującymi dla 2. stopnia zabezpieczenia, natomiast dobrzy instalatorzy zabezpieczają wille i mieszkania zgodnie z zasadami obowiązującymi dla 3. stopnia zabezpieczenia.

W obiektach prywatnych nie stosuje się zazwyczaj dość drogich urządzeń zaliczanych do 3. stopnia zabezpieczenia, bo często nie ma to uzasadnienia. Najważniejsze jednak, że sposób zabezpieczania jest zgodny z wymogami stawianymi dla 3. stopnia. W zależności od założonego stopnia zabezpieczenia system sygnalizacji włamania powinien przynajmniej realizować nadzór właściwy dla określonego stopnia zabezpieczenia.

Zabezpieczenia antywłamaniowe w domu

System wykonany w 1. stopniu zabezpieczenia powinien wykrywać co najmniej otwarcie drzwi do chronionego obszaru i poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo). Określenie „pułapkowo” oznacza nadzór nad wybranymi miejscami, w których występuje wysokie prawdopodobieństwo wykrycia intruza.

System wykonany w 2. stopniu zabezpieczenia powinien wykrywać minimum otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru oraz poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo). Realizacja systemu w 2. stopniu zabezpieczenia to minimum wymagań, jakie rozporządzenie MSWiA stawia podlegającym mu obiektom.

System wykonany w 3. stopniu zabezpieczenia powinien wykrywać co najmniej: otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo) oraz atak na urządzenia lub miejsca szczególnie zagrożone. W 3. stopniu zabezpieczenia mówi się o tak zwanej miękkiej ochronie obrysowej, jaką powinno się stosować między innymi przy projektowaniu zabezpieczania mieszkań i domów jednorodzinnych.

W przypadku systemów w najwyższym, 4. stopniu zabezpieczenia mówimy o wymogu pełnej ochrony obrysowej. Powinny one wykrywać minimum: otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, penetrację ścian, sufitów i podłóg, poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo) oraz atak na urządzenia lub miejsca szczególnie zagrożone.

Opisane wymogi to minimum określone w polskich normach (dobrowolnego stosowania) oraz w przepisach prawa obowiązujących dla obiektów w nich wymienionych. Projektant może je uzupełnić o zabezpieczenia adekwatne do potrzeb, na przykład o ochronę peryferyjną i obwodową, co zawsze jest wskazane, ale niestety nie zawsze możliwe.

Jak tworzyć skuteczne systemy zabezpieczeń

Wielu osobom wydaje się, że skuteczny system zabezpieczeń można stworzyć tylko w oparciu o system alarmowy sygnalizacji włamania lub tylko wyposażając obiekt w dobre drzwi z atestowanymi zamkami. Niektórzy uważają z kolei, że wystarczą wyłącznie pracownicy ochrony, którzy będą dozorowali teren obiektu.

Teoria i praktyka pokazują, że w większości przypadków skuteczną ochronę można osiągnąć przez odpowiednie powiązanie wszystkich tych elementów. Warto więc poznać zasady pozwalające określić, czy dany system zabezpieczenia obiektu będzie skuteczny, czy też nie. Trzeba zacząć od ustalenia, co jest obiektem chronionym i jaki jest cel ochrony, oraz zdefiniować obszary związane z ochroną.

Obszary związane z ochroną domu

Strefa wewnętrzna obiektu chronionego to przestrzeń, w której nie ma przeszkód uniemożliwiających intruzowi szybkie osiągnięcie celu swojego ataku. Tak więc strefą wewnętrzną będzie obszar pomieszczenia, w którym na ścianie wisi obraz, wnętrze gabloty chroniącej obraz lub wnętrze sejfu chroniącego gotówkę bądź dokumenty. Wszystkie te stwierdzenia będą prawdziwe, jeśli sejf czy gablota będą na tyle dobrze zabezpieczone, że wyniesienie ich wraz z zawartością będzie mało prawdopodobne (na przykład zabranie sejfu z gotówką czy gabloty z obrazem z pomieszczenia i otwieranie ich w innym, bezpiecznym miejscu).

Obrysem obiektu chronionego będzie linia określająca granicę strefy wewnętrznej, na przykład ściany pomieszczenia, w którym wisi obraz, szyba chroniącej go gabloty lub ściany sejfu z gotówką czy dokumentami. Do strefy wewnętrznej przylega (na zewnątrz obrysu obiektu) strefa peryferyjna. Obszar ochrony bezpośredniej kończy się na granicy strefy peryferyjnej, zwanej obwodem (ang. perimeter – stąd ochronę obwodową nazywa się ochroną perymetryczną), w rozumieniu zamkniętej linii otaczającej strefę peryferyjną. Poza strefą peryferyjną znajduje się strefa zewnętrzna, w której nie prowadzi się ochrony bezpośredniej (na przykład za ogrodzeniem chronionej posesji).

Wczesne wykrywanie zagrożenia

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na to, czy działania intruza będą udane, jest czas trwania ataku. Intuicyjnie wydaje się, że im dłużej atak będzie trwał, tym większe są szanse na jego udaremnienie. Nie powinno się pomijać żadnego czynnika mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektu, ale optymalnie z nich korzystać, kładąc nacisk na jak najwcześniejsze wykrywanie zagrożenia.

Określenie czasu skutecznego włamania do obiektu

Można sporządzić ogólny model czasowy analizy ataku intruza na obiekt. W tym celu trzeba zdefiniować pewne przedziały czasu, które ułatwią tę analizę:

  • czas skutecznego ataku, na przykład włamania lub napadu (TSKAT), to czas, po którym interwencja nie będzie miała znaczenia, ponieważ atak intruza został zakończony sukcesem;
  • czas odporności mechanicznej (TODMECH) to czas potrzebny intruzowi do przełamania zabezpieczeń mechanicznych. W analizie ogólnej TODMECH traktujemy jako zbiorczy czas odporności mechanicznej obiektu, przyjmując zawsze zasadę najsłabszego ogniwa;
  • czas opóźnienia detekcji (TOPDET) to czas liczony od momentu rozpoczęcia ataku, po którym nastąpi wyzwolenie alarmu przez system alarmowy i przekazanie sygnału o alarmie do interweniujących;
  • czas interwencji (TINT) to czas od momentu wyzwolenia alarmu i powiadomienia o nim do rozpoczęcia skutecznej interwencji.

Od wzajemnego ułożenia tych czasów będzie zależała jakość ochrony obiektu.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...

Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...

Co warto wiedzieć zanim kupisz sejf domowy?...

Sejf domowy to bardzo przydatny przedmiot. Nie zajmuje dużo miejsca i można w nim zabezpieczyć wartościowe...

Jak wykorzystać alarm w systemie inteligentnego...

Alarm w domu inteligentnym może służyć nie tylko do ochrony przed złodziejami. W działaniu automatyki domowej...

Inteligentny dom. System sterowania bramami,...

System inteligentnego domu umożliwia sterowanie różnymi funkcjami budynku. Potrafi między innymi...

Inteligentny dom. Systemy sterowania urządzeniami...

To nowoczesny dom wyposażony w czujniki, kamery, automatykę i centralę sterującą. Stworzy szereg zabezpieczeń...