Ubezpieczenie firmy budowlanej: najważniejsze pytania i odpowiedzi

2021-05-12 21:24
Ubezpieczenie firmy budowlanej
Autor: Gettyimages

W Polsce do niedawna jeszcze niewiele firm budowlanych posiadało ubezpieczenie. Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące takiego ubezpieczenia. Jaką wybrać polisę, jak dobrać ryzyka i odpowiednie klauzule dla firm z branży budowlanej.

Obecnie, wzorem firm zachodnich, polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej coraz częściej decydują się na zakup polisy. Powodem zmian jest m.in. presja inwestorów, którzy często możliwość startowania w przetargu warunkują koniecznością posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia. To lepiej zabezpiecza ich inwestycję - nie muszą martwić się ewentualnymi szkodami, czy kosztami finansowymi, na które może narazić ich wykonawca (będą one pokryte przez polisę wykonawcy robót) oraz szybciej otrzymają zwrot pieniędzy z odszkodowania. Firma posiadająca ubezpieczenie jest w oczach inwestora bardziej wiarygodna – wykazuje obroty oraz, co ważne została zweryfikowana przez niezależną instytucję, która przyznała jej kredyt zaufania. 

Także przedsiębiorcy pracujący bezpośrednio dla klientów indywidualnych (przysłowiowych „Kowalskich”) chcą zabezpieczyć się finansowo przed ewentualnymi szkodami i roszczeniami swoich zleceniodawców. W końcu mając w perspektywie ewentualny zwrot kosztów za straty wynikłe przez wadliwie wykonaną pracę lub wstąpienie na drogę sądową, wybierają zakup ubezpieczenia OC działalności.  

Ubezpieczenia nie są łatwym tematem, a często decyzję o ich zakupie hamuje brak wystarczającej wiedzy zarówno na temat zakresu polis i ryzyk, jak również formalności i kosztów. Piotr Karda, ekspert od ubezpieczeń budowlanych z www.PolisaPortal.pl przedstawia odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dotyczące ubezpieczeń dla branży budowlanej.

Jakie ubezpieczenie wybrać dla firmy budowlanej?

Chcąc ubezpieczyć swoją firmę budowlaną, przede wszystkim należy pamiętać, aby wybrać ubezpieczenie adresowane dla tej branży, czyli z klauzulą dla firm budowlanych. (Standardowe ubezpieczenia firmy często wykluczają ryzyka związane z pracami budowlanymi, co oznacza, że dla budowlańca będzie ono całkowicie niepraktyczne). Kolejną kwestią jest rodzaj ubezpieczenia. W branży budowlanej dobrze sprawdza się ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), które przy odpowiednim doborze zakresu (klauzul) odpowiednio zabezpiecza zarówno firmę, jak i jej właściciela oraz pracowników/podwykonawców. Ubezpieczenie OC może być deliktowe lub kontraktowe. W przypadku firm budowlanych, dobrze jest posiadać obydwa warianty polis.

- Konieczne jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, ponieważ delikt to w uproszczeniu tytuł posiadania i używania nieruchomości czy ruchomości. Najprostszym przykładem może być odpowiedzialność za sytuacje, które wydarzą się w naszym biurze, gdy np. klient przewróci się o niezabezpieczony i wystający kabel. W przypadku firm budowlanych i wielu innych przedsiębiorstw konieczne jest również zabezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej, tak aby polisa działała podczas wykonywania zlecenia, np. w czasie budowy domu czy remontu u klienta – wyjaśnia Piotr Karda z PolisaPortal.pl.

Rozpoczęcie budowy - wybór kierownika budowy, ekip i nadzoru

Jak dobrać ryzyka i odpowiednie klauzule dla firmy budowlanej?

Podstawą dobrego ubezpieczenia jest odpowiedni dobór klauzul. Wybór polisy powinien rozpoczynać się od analizy sytuacji danej firmy. Przedsiębiorca powinien dokładnie opowiedzieć jakie usługi i roboty wykonuje, aby przewidzieć potencjalne zagrożenia. Firmy budowlane najczęściej decydują się na:

  • OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych

często podstawowe polisy OC wykluczają takie ryzyko, więc konieczne jest sprawdzenie, czy jest ono objęte w zakresie ubezpieczenia. Bez tej klauzuli ubezpieczyciel nie będzie mógł wziąć odpowiedzialności za zdarzenie.

  • OC pracodawcy za wypadki przy pracy

pokryje roszczenia pracownika, który w trakcie pracy ulegnie wypadkowi z winy swojego pracodawcy (firmy budowlanej).

  • Ubezpieczenie NNW

gwarantuje wypłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika oraz zwrot kosztów jego leczenia – w tym rehabilitacji. Jest ważne w przypadku firm budowlach. Choć liczba wypadków na budowach sukcesywnie się zmniejsza, to i tak zdarzają się one dość często.

  • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, kafary, walce, młoty

dla firm korzystających z ciężkiego sprzętu, który może potencjalnie doprowadzić do szkód. Klauzula ta często nazywana jest ubezpieczeniem OC za pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu. Oferty niektórych towarzystw ubezpieczeniowych posiadają tę klauzulę już w swoim podstawowym zakresie.

  • OC podwykonawców

firma odpowiada nie tylko za swoich pracowników, ale również za podwykonawców, którym zleca realizację zadań.

  • OC za wadliwie wykonane usługi

jeśli po wykonaniu prac budowlanych, czy remontowych okaże się, że niektóre usługi wymagają poprawek (np. pęknie rura pod glazurą, ponieważ była źle zamontowana), wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje roszczenia klienta.

  • Mienie w pieczy / Mienie powierzone

dla firm, które pracują na materiałach i produktach klienta (np. montują ich sprzęty, meble).

  • Klauzula czyste straty finansowe

dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku wykonywanych robót, ucierpiał np. biznes osoby trzeciej (np. w wyniku przewiercenia kabla od elektryczności, sklep, który był również podłączony pod ten kabel musiał wyłączyć swoje lodówki i nie sprzedał części produktów).

  • Klauzula za granicą

standardowo ubezpieczenia działają na terytorium Polski, więc klauzula ta jest niezbędna dla firm świadczących usługi również poza granicami kraju.

Formalności, długość trwania polisy i cena ubezpieczenia firmy budowlanej

Firmy często zastanawiają się, od czego zacząć i jak wybrać odpowiednią polisę dla siebie. Wertowanie ofert od kilku towarzystw ubezpieczeniowych może zająć mnóstwo czasu, a ich dokumentacja jest na tyle obszerna i często niejasna, że zniechęca przedsiębiorców do podjęcia decyzji. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług agenta ubezpieczeniowego, który na bieżąco śledzi i analizuje oferty od wielu towarzystw i po krótkiej rozmowie z klientem może doradzić, które opcje warto rozważyć, a które się nie sprawdzą.

Przeczytaj też:

Umowa o roboty budowlane: 14 rzeczy, które powinna zawierać umowa z wykonawcą >>>

- Załatwianie formalności związanych z ubezpieczeniem nie musi być czasochłonne i trudne. W PolisaPortal.pl staramy się maksymalnie odciążyć klienta i wszystko załatwić samodzielnie. Zaczynamy od przeprowadzenia wywiadu z klientem: badamy potrzeby ubezpieczeniowe firmy i analizujemy ryzyka biznesowe oraz sprawdzamy podstawowe dokumenty (NIP, PKD, informacja o obrotach). Następnie, szukamy najlepszej oferty na rynku, dopasowanej do biznesu i możliwości finansowych klienta. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej oferty, procesujemy zdalnie formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym. Niektórym klientom zależy na czasie, gdyż np. następnego dnia upływa termin na zgłoszenie się do przetargu i jeśli jest taka potrzeba – cały proces możemy załatwić nawet w 30 minut – tłumaczy Piotr Karda z PolisaPortal.pl.

Standardowy okres trwania polisy to 12 miesięcy, począwszy od następnego dnia po zawarciu umowy. Ceny ubezpieczeń są zróżnicowane. Zależą m.in. od wielkości i obrotów firmy, sumy ubezpieczenia, liczby klauzul. Podstawowa polisa dla małej firmy budowlanej o niewielkich obrotach, z niewielką liczbą klauzul, na sumę 100 tys. zł może kosztować 400 zł rocznie. Polisa z sumą ubezpieczenia przekraczającą 200 tys. zł, posiadająca wszystkie niezbędne klauzule i zakupiona w firmach ubezpieczeniowych specjalizujących się w OC działalności, to koszt około 1 tys. zł rocznie.

Tego się wystrzegaj. Najczęstsze błędy dotyczące ubezpieczeń

Do jednych z najczęstszych błędów należy przypadkowe wprowadzanie w błąd towarzystwa ubezpieczeniowego. Przedsiębiorcy nie przedstawiają agentowi dokładnych danych: obniżają obroty, zaniżają sumy ubezpieczenia, faktyczną liczbę zleceń, czy pracowników, aby uzyskać niższą cenę za polisę. Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe może zweryfikować sytuację i obroty firmy i jeśli uzna, że zostało celowo wprowadzone w błąd – odmówi wypłaty części lub całości odszkodowania.

Motywacją do wykupienia polisy często stanowi chęć startowania w przetargu. Przedsiębiorcy kupują polisę na minimalną sumę ubezpieczenia, która nie spełnia ich realnych potrzeb, byle tylko spełnić wymogi formalne inwestora. Warto jednak pamiętać o tym, że cena ubezpieczenia nie rośnie proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia, w związku z tym, często nie opłaca się korzystać z podstawowego wariantu, zwłaszcza jeśli wiemy, że nie pokrywa ona ewentualnych strat, na które narażona jest firma.

Przeczytaj też:

Ubezpieczenie budowy domu: jak wybrać najlepszą ofertę >>>

Warunkiem możliwości zgłoszenia straty / szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego jest posiadanie umowy z klientem. To oznacza, że jeśli nie zawarliśmy żadnego pisemnego kontraktu, nie będziemy mogli zgłosić szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu.

- Przedsiębiorcy zapominają również często o tym, że ich polisa zawiera dokładny wykaz usług, które zadeklarowali, że wykonują. Jeśli dojdzie do szkody czy usterki podczas prac, które nie są objęte ich ubezpieczeniem, firmy również nie będą mogły skorzystać z polisy. Dlatego bardzo ważne jest dokładne określenie zakresu odpowiedzialności (PKD) w polisie. Czasem nie oznacza to konieczności aktualizacji PKD w CEIDG, a wystarczy, aby były one podane w dokumencie polisy – wyjaśnia Piotr Karda z PolisaPortal.pl.

Funkcjom na budowach są przypisane kolory kasków. Czy wiesz kto jest kim na budowie?

Pytanie 1 z 7
Czerwony kask oznacza, że nosząca go osoba jest:
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.