| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Darowizna od rodziców. Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny w najbliższej rodzinie?

Darowizna od rodziców. Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny w najbliższej rodzinie?

Darowizna pieniężna od rodziców może być istotnym wsparciem finansowym przy budowie domu, zakupie mieszkania czy spłacie kredytu. Ale czy obdarowany powinien zapłacić podatek od darowizny? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Darowizna wolna od podatku

Zależnie od stopnia pokrewieństwa między stronami umowy darowizny wynosi:

  • 9637 zł – dla członków bliskiej rodziny, do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (I grupa podatkowa);
  • 7276 zł – dla dalszej rodziny, czyli zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonka pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków dalszych zstępnych (II grupa);
  • 4902 zł – dla pozostałych osób (III grupa).

Darowizna od rodziców przeznaczona na budowę domu

Pieniądze przeznaczone na budowę domu, kupno mieszkania czy spłatę kredytu hipotecznego (i wydane na ten cel w ciągu 12 miesięcy od otrzymania) objęte są dodatkową ulgą. Dotyczy to jednak tylko osób należących do I grupy podatkowej i darowizn do kwoty 9637 zł od jednej osoby lub 19 274 zł od kilku osób. Od nadwyżki ponad kwoty wolne podatek nalicza się według zasad z poniższej tabeli.

Sprawdź: Umowa deweloperska >>

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Darowizna od rodziców zwolniona z opodatkowania

Darowizny w najbliższej rodzinie (I grupa podatkowa bez zięciów, synowych i teściów) mogą być całkiem zwolnione od podatku bez względu na ich wysokość. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania oraz przekazanie jej przekazem pocztowym bądź przelewem bankowym na rachunek nabywcy. Nie można więc przekazać pieniędzy z ręki do ręki.

Umowa darowizny pieniężnej

Takiej umowy nie trzeba sporządzać u notariusza, można ją spisać na zwykłej kartce papieru. Jedynie umowa darowizny nieruchomości zawarta bez udziału notariusza byłaby nieważna. W umowie darczyńca zobowiązuje się do przekazania obdarowanemu określonej kwoty, a obdarowany oświadcza, że przyjmuje darowiznę.

Zobacz: Zakup domu od dewelopera >>

Zgłoszenie darowizny od rodziny

Obdarowany musi pamiętać o zgłoszeniu otrzymanej darowizny w swoim urzędzie skarbowym:

  • jeśli darowizna została dokonana na rzecz małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy – obdarowany wypełnia zgłoszenie SD-Z2. Ma na to sześć miesięcy od dnia przyjęcia darowizny (w razie spóźnienia straci przysługujące mu zwolnienie). Do zgłoszenia dołącza kopię umowy i dowód otrzymania pieniędzy (wydruk z konta, przekaz pocztowy);
  • jeżeli stronami umowy były inne osoby, obdarowany składa zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od przyjęcia darowizny. W zeznaniu nie oblicza wysokości podatku, zrobi to urząd w decyzji. Podatek trzeba będzie zapłacić w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Darowizna bez zgłoszenia do urzędu skarbowego

W dwóch sytuacjach nie zawiadamia się urzędu skarbowego o darowiźnie:

  • gdy umowa ma formę aktu notarialnego – obliczeniem i poborem zajmuje się wówczas notariusz,
  • gdy wartość darowizn otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat (poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie) nie przekracza łącznie kwoty wolnej od podatku.

Zobacz: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości >>

WAŻNE

Podatek od darowizny - jaka wysokość?

Jeżeli darowizna nie została zgłoszona do opodatkowania, a organ podatkowy dowiedział się o niej od obdarowanego (wyjaśniającego na przykład, skąd wziął pieniądze na budowę) dopiero w toku czynności kontrolnych, zastosuje sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20%.

Data aktualizacji: 14.07.2017

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości od...

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z planów radykalnej podwyżki podatku od...

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od...

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od...

Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania...

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na...