| muratordom.pl » Eko » EKOrozwiązania dla domu » Elektrofiltry do kotłów na paliwa stałe – sposób na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Elektrofiltry do kotłów na paliwa stałe – sposób na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Spalane w domowych kotłowniach paliwa stałe, szczególnie te gorszej jakości, przyczyniają się do powstawania smogu. Elektrofiltry montowane w układzie instalacji grzewczej skutecznie ograniczają emisję pyłu i toksycznych zanieczyszczeń. Sprawdź, jakie regulacje prawne i rozwiązania techniczne sprzyjają poprawie jakości powietrza.

Zanieczyszczenia obecne w atmosferze, zwłaszcza te pochodzące ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 metrów, mogą być przyczyną wielu chorób układu krążeniowego, oddechowego czy odpornościowego. Na szczęście stopniowo wprowadzane są przepisy, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na rynku pojawiają się też urządzenia, które skutecznie oczyszczają spaliny powstające w domowych kotłowniach.

Ustawa antysmogowa – szansa na czyste powietrze

Niska emisja jest przyczyną powstawania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego polegającego na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku przewietrzania. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że tylko same pyły (tzw. PM2,5) są każdego roku przyczyną przedwczesnych zgonów ponad 430 tysięcy Europejczyków (w tym niemal 10% to mieszkańcy Polski).

Przełom w walce z zanieczyszczonym powietrzem w naszym kraju mogą spowodować jedynie rozwiązania systemowe. Pierwszym krokiem jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawy antysmogowej, która w październiku 2015 została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa w nowym kształcie daje władzom na szczeblu lokalnym narzędzie do walki z niską emisją – odtąd samorządy mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw, a także określać parametry techniczne i parametry emisji dla kotłów, zwłaszcza tych opalanych paliwami stałymi.

Warto pamiętać, że sam węgiel, jako paliwo stałe podobnie jak drewno, nie jest problemem. W całym zjawisku chodzi o jakość procesu spalania. Przyczyn smogu jest wiele, ale za najpoważniejszą uznaje się niską emisję, która jest wynikiem ogrzewania domów z wykorzystaniem wątpliwej jakości węgla oraz poza sortymentowych produktów węglowych, takich jak muł i flot węglowy, śmieci (odpady komunalne) i innych paliw stałych np. drewna słabej jakości. Co najgorsze, często są one spalane w piecach i kotłach c.o. o przestarzałej konstrukcji, nie spełniających żadnych standardów emisyjnych ani efektywności energetycznej. Zmiany w Ustawie Prawo ochrony środowiska (paragraf 96) dają użytkownikom korzystającym z paliw stałych większą swobodę – nie muszą oni wymieniać całych kotłów i instalacji, ani rezygnować z ogrzewania domów węglem czy drewnem. Mogą natomiast instalować filtry, czyli systemy ograniczające emisję pyłu i toksycznych zanieczyszczeń z nim niesionych.

Elektrofiltr jako nowoczesne rozwiązanie ograniczające emisję pyłów

Jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie poprawy jakości powietrza oferuje firma TECH - producent sterowników do kotłów na paliwa stałe. Firma podjęła współpracę z ekspertami Politechniki Śląskiej, a jej efektem jest elektrofiltr - urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach, które montuje się w układzie instalacji grzewczej. W jego wnętrzu znajduje się elektroda wytwarzająca wysokie napięcie, przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu, która w uproszczeniu odpycha na ścianki wszelkie pyły wytrącane ze spalin, a następnie osadza je na powierzchni elektrod zbiorczych pod wpływem siły elektrostatycznej. Elektrofiltr instaluje się w prosty sposób, a jego obsługa nie jest uciążliwa. Warto pamiętać, że elektrofiltr nie znajduje zastosowania w przypadku kotłów zasypowych, jednak doskonale pasuje do kotłów z podajnikiem. Jego skuteczność waha się od 50 do nawet 90 procent wychwytywanych pyłów, nie emitowanych do środowiska. Upowszechnienie tego typu rozwiązań może realnie pomóc skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniami powietrza. Elektrofiltry zyskały już dużą popularność w takich krajach jak Austria, Szwajcaria czy Niemcy.

Autor: TECH sterowniki

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

ZDANIEM EKSPERTA

Skuteczność elektrofiltrów jest wysoka i nie zmienia się w szerokim przedziale rozmiarów – średnic cząstek stałych. Stąd frakcje PM10 czy PM2,5, usuwane są ze spalin z wysoką sprawnością zbliżoną do ogólnej. Co ważne, z drobnymi frakcjami niesione są zanieczyszczenia takie jak TZO (trwale zanieczyszczenia organiczne) w tym WWA m.in. BaP czy dioksyny i furany oraz metale ciężkie. Stąd ograniczenie emisji frakcji drobnych wiąże się bezpośrednio z redukcją emisji wymienionych zanieczyszczeń, wysoce niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Należy także podkreślić, że są one bezpieczne dla właściciela instalacji grzewczej – użytkownika obsługującego piec czy kocioł c.o.

dr Robert Kubica, Politechnika Śląska

Do tej pory elektrofiltry były wykorzystywane jedynie w przemyśle – w zakładach produkcyjnych, cementowniach, zakładach metalurgicznych czy elektrociepłowniach. Elektrofiltry dedykowane do instalacji spalania małej mocy, oferowane na krajowym rynku, pochodziły z importu. Teraz podobne, polskie urządzenia będzie można instalować w domach jedno- i wielorodzinnych oraz blokach mieszkalnych. Urządzenie oferowane przez firmę TECH posiada szereg zabezpieczeń elektronicznych warunkujących poprawne działanie oraz automatyczne wyłączanie urządzenia jeśli kocioł nie pracuje. Nowe rozwiązanie z pewnością przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Przeczytaj dodatkowo:
FILM: Ogniwa fotowoltaiczne: przyłączyć się do...

Ogniwa fotowoltaiczne mają w Polsce przyszłość. Państwo chce dopłacać właścicielom domu, którzy...

Termomodernizacja – na czym polega i jakie...

Termomodernizacja ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej...

Oświetlenie LED. Zwróć uwagę na jakość źródeł...

Oświetlenie LED jest coraz bardziej popularne. Technologia ta zaczęła wypierać z rynku konwencjonalne typy...

Okna do domów pasywnych - jedyne na rynku okna...

Okno firmy MS Więcej niż OKNA otrzymało certyfikat niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim....

Ocieplenie domu – sprawdź, jak uzyskać...

Od I kwartału 2016 roku osoby realizujące inwestycję ocieplenia domu jednorodzinnego będą mogły skorzystać z...