| muratordom.pl » Budowa » Dom odporny na żywioły » Najczęstsze przyczyny pożarów w domach

Najczęstsze przyczyny pożarów w domach

Jakie są najczęstrze przyczyny pożarów? Co jest potrzebne do wzniecenia pożaru lub spowadowania zagrożenia pożarowego? Trzy elementy: źródło ognia – na przykład iskra elektryczna, żar z papierosa; tlen – tylko w jego obecności może zajść proces spalania oraz materiał palny. Jeśli wyeliminuje się jeden z tych czynników – pożaru nie będzie. Zobacz, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w domach.

Autor: SE/EAST NEWS

Najczęstsze przyczyny pożarów domów

Przyroda w niewielkim stopniu przyczynia się do pożaru. Pożar może wywołać uderzenie pioruna. Zdarza się też, że płonące wskutek długotrwałej suszy lasy czy pola mogą zagrozić domom znajdującym się w ich sąsiedztwie.
Jednak najczęstsze przyczyny pożarów to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka:

  • umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia, na przykład zaśnięcie z tlącym się papierosem,
  • wzniecenie ognia przez pozostawione bez opieki dzieci,
  • awaria instalacji elektrycznych naprawianych lub przerabianych przez niedoświadczoną osobę,
  • niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych: kominków, pieców kaflowych czy promienników elektrycznych,
  • pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej: ogrzewaczy pomieszczeń, kuchenek i czajników,
  • nieostrożne prowadzenie prac remontowych, zwłaszcza spawania i szlifowania powstające iskry mają temperaturę około 2000°C i zapalają niemal każdy materiał palny,
  • przechowywanie łatwo palnych substancji (butli gazowych, olejów, farb czy rozpuszczalników) w pobliżu źródeł ciepła i ognia.
WAŻNE

Zagrożenia pożarowe

Czasami zagrożenie pożarowe stwarza niesprawny kabel od telewizora czy pozostawiona na tarasie świeca przeciw komarom. Dlatego też warto pomyśleć o zakupie niewielkiej gaśnicy lub specjalnego koca gaśniczego (do gaszenia niewielkich pożarów).

Numery alarmowe na wypadek pożaru

Co nam zagraża w czasie pożaru?

Zwykle za najgroźniejszy uważa się ogień i wysoką temperaturę. Jednak znacznie bardziej niebezpieczny jest dym. Zawiera trujące substancje (gazy toksyczne), głównie ze spalających się tworzyw sztucznych, jakich wiele w materiałach budowlanych i wykończeniowych. Gdy pali się w domu, brakuje tlenu – wtedy substancje palne nie spalają się do końca i powstaje mieszanina toksycznych składników o wysokiej temperaturze. W takiej sytuacji wystarczy kilka głębszych oddechów, by stracić przytomność.

Materiały zawierające retardanty, czyli środki utrudniające zapalenie, pod wpływem wysokiej temperatury najpierw zaczynają się topić, ulegają rozkładowi, a dopiero produkty tego rozkładu się zapalają. Podczas spalania się niektórych materiałów (na przykład styropianu) powstają płonące krople lub odpadające fragmenty - szczególnie gdy znajdują się one na sufitach. To może ułatwiać dalsze rozprzestrzenianie się ognia oraz utrudnić ucieczkę w równym stopniu co ogień.

Materiały palne – materiały niepalne?

Niestety, nie ma jednej klasyfikacji ogniowej. Wyroby budowlane mogą być klasyfikowane jako materiały palne lub materiały niepalne. Okładziny – zwłaszcza okładziny ścienne czy okładziny na dachy – jako okładziny rozprzestrzeniające ogień lub nie. W przypadku przegród w budynkach mówimy o klasyfikacji pod względem odporności ogniowej (REI). Dokładną klasyfikację można sprawdzić w normie lub aprobacie technicznej wyrobu.

O zabezpieczeniu domu przed ogniem warto pomyśleć już na jego etapie budowy. Obowiązujące w naszym kraju przepisy techniczno-budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie stawiają żadnych wymagań co do stosowania materiałów w domach jednorodzinnych. Dlatego też warto zainteresować się z czego powstaje nasz dom.

Klafyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych (euroklasa ogniowa)

Decydując się na dany materiał wystarczy sprawdzić jego euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, identyczną w całej Unii Europejskiej.
Klasyfikacja ogniowa zawiera wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią każdy wyrób budowlany zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych ogniowych euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F (dla materiałów podłogowych z indeksem „fl”). Najlepsze, najbezpieczniejsze pożarowo wyroby znajdują się w klasie A1, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe (coraz bardziej / łatwiej palne) aż do wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań, bo praktycznie żadnych nie są w stanie spełnić.

Euroklasa ogniowa oznacza, czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru – jak szybko i jak dużo energii cieplnej wytwarza, jak szybko się zapala i jak rozprzestrzenia ogień:

Euroklasa (klasy podstawowe) Właściwości
Ryzyko rozgorzenia ognia Przykłady wyrobów budowlanych*
A1

niepalne

żadne

beton, stal, wełna mineralna i szklana

A2

niepalne

żadne

płyta gipsowo-kartonowa

B

bardzo ograniczony udział w pożarze

żadne

PCW twarde

C

ograniczony, ale zauważalny udział w pożarze

tak

płyta gipsowo-kartonowa z tapetą papierową

D

istotny udział w pożarze

tak

drewno bez zabezpieczeń

E

bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe

tak

spienione tworzywa sztuczne o zmniejszonej palności

F

niebadane/negatywne wyniki badań ogniowych

tak

spienione tworzywa sztuczne


*Przykłady wyrobów na podstawie wyników badań międzylaboratoryjnych kilkunastu europejskich laboratoriów ogniowych.

Przeczytaj dodatkowo:
ATLAS doradza powodzianom

Doradcy firmy Atlas udzielają powodzianom bezpłatnych porad w zakresie usuwania skutków zalania i...

Zalany dom: co zrobić z zalaną podłogą, stropem,...

W domu po powodzi większość prac przeprowadza się jak najszybciej, by nie dopuścić do powstania pleśni i...

Saint-Gobain Habitat – pomoc dla powodzian

W ramach inicjatywy firma przekaże potrzebującym materiały warte 0,5 mln złotych, zorganizuje szkolenia dla...

8 rzeczy, które musisz zrobić, zanim rozpoczniesz...

Jeśli masz pewność, że ani dom, ani jego otoczenie nie stwarza zagrożeń porażenia elektrycznego czy zawalenia...

Zalany dom - jak się zabrać do remontu, od czego...

Zanim rozpoczniesz usuwanie szkód, dobrze dopełnić pewnych formalności, jak chociażby sfotografowanie...

Telefony alarmowe na wypadek pożaru: 998 i 112

W razie wybuchu pożaru należy zadzwonić na telefony alarmowe - 998 lub 112. Dzwoniąc na numer straży pożarnej...