Okna dachowe w pytaniach i odpowiedziach. 10 pytań o okna dachowe

2018-03-13 13:41 Materiał sponsorowany
okna dachowe fakro
Autor: FAKRO Skrzydło okna FGH V przy obrocie o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej pozycji w tym zakresie

Wybór, poprawny montaż i użytkowanie okien dachowych generuje mnóstwo pytań. Zebraliśmy dla Was te zagadnienia, które mogą być najbardziej pomocne. Porad udziela ekspert firmy Fakro.

1. Po wymianie dachu wstawiłem nowe okno połaciowe. Jak wykonać prawidłowe wykończenie okna dachowego?

Bardzo ważną kwestią jest właściwe wykończenie wnęki okiennej. Właściwy kształt szpalet zapewnia optymalne doświetlenie pomieszczenia, prawidłową cyrkulację powietrza i skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej na oknie dachowym. Dolna szpaleta powinna być poprowadzona prostopadle do podłoża, natomiast górna równolegle. Firma FAKRO w swojej ofercie produktowej posiada gotowe szpalety (symbol XLW i XLP) przeznaczone do wykonania wnęki okiennej od strony pomieszczenia. Dają one możliwość zastosowania prawidłowej ilości izolacji termicznej wokół okna i nie ograniczają kąta padania światła. Połączenie szpalety ze ścianą za pomocą specjalnie wyprofilowanych listew jest szczelne i eleganckie.

2. Czy zastosowanie okna dachowego o współczynniku Ug = 0,5 przełoży się na poprawę izolacyjności okna? Czy nie spowoduje to, że w zimę przez okno dachowe będzie przedostawało się mniej ciepła do wewnątrz domu?

Ug czyli współczynik przenikania ciepła szyby jest jednym z parametrów opisujących właściwości szyb zespolonych. Współczynnik Ug określa ilość ciepła która przenika przez szybę o wielkości 1 m2 w jednostce czasu, przy różnicy temperatur 1 K. Oznacza to po prostu ile ciepła ucieka przez szybę na zewnątrz pomieszczenia.

Termoizolacyjność pakietu szybowego to zdolność do minimalizowania utraty ciepła przez jego powierzchnię. Na właściwości te wpływ ma budowa elementu, materiał z którego jest wykonany i rozwiązania konstrukcyjne w nim wykorzystane.

Pakiety szybowe energooszczędne Ug=0,5 W.m2/K stosowane są w budownictwie pasywnym gdzie największy nacisk kładzie się na zminimalizowanie strat ciepła budynku. Jeżeli współczynnik Ug jest wysoki, to więcej ciepła dostanie się do pomieszczeń z zewnątrz np. w pogodne dni, ale już straty ciepła w każdym innym zimowym dniu będą nieporównywalnie większe.

3. Proszę o podanie sposobu naprawy pęknietej szyby? Czy oprócz wymiany można tę szybę skleić?

W przedstawionej sytuacji proponuję wymienić uszkodzony pakiet szybowy. Najprawdopodobniej w wyniku pęknięcia pakiet szybowy uległ rozszczelnieniu, co spowoduje utratę jego właściwości termoizolacyjnych. Obawiam się, że sklejenie szyby nie da długotrwałych i zadowalających rezultatów.

Okno dachowe FAKRO FTT U8 Thermo
Autor: FAKRO

4. Mój dom stoi ponad 4 m od granicy działki. Chciałabym zamontować dodatkowe okna w dachu od strony domu sąsiadki. Czy muszę ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Polskie przepisy prawa budowlanego jednoznacznie nie określają, czy w przypadku montażu okien dachowych w już istniejących budynkach wymagane jest pozwolenie czy też wystarczy zgłoszenie. Według ustawy - prawo budowlnane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U 156/6 poz 1118 z późn. zmianami art. 29) rozróżniamy dwa rodzaje sytuacji:

Po pierwsze: remont, roboty budowlane - które interpretowane są w następujący sposób: jeżeli wstawienie okien dachowych jest tylko wynikiem remontu budynku, nie zmienia charakteru pomieszczeń - to zgłoszenie jest wystarczające do wykonania montażu. Budynek w którym będzie usytuowane okno dachowe powinien być usytuowany w odległości minimum 4 metry od granicy działki.

Po drugie: w przypadku, kiedy montaż okna dachowego wiąże się z integracją w konstrukcję dachu i jest wykonany w budynku objętym nadzorem konserwatorskim lub powoduje zmianę charakteru poddasza (z nieużytkowego w użytkowe) wówczas wymagane jest pozwolenie.

5. Na moich oknach dachowych pojawia się wilgoć. Jest jej szczególnie dużo, kiedy na zewnątrz temperatura spada poniżej 0 st.C. Mieszkanie znajduje się na poddaszu, jest nowe, mieszkamy w nim od roku. Okna PCV cały czas są rozszczelnione, a w pokoju dziecka jest nawiewnik higrosterowalny.

Wilgoć w powietrzu to zjawisko naturalne. Źródeł wilgoci jest wiele. Dostaje się do pomieszczenia wraz z powietrzem zewnętrznym, generowana jest podczas codziennych czynności wykonywanych przez domowników. Dla przykładu - rodzina trzyosobowa produkuje tylko za sprawą oddychania i pocenia się około 4-5 litrów wody na dobę.

Jeśli mamy sprawnie działającą wentylację, to nic złego się nie dzieje. Problem zaczyna się jednak, gdy wentylacja nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej wymiany powietrza. Dodatkowo w tym konkretnym przypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z wilgocią technologiczną. Jest to proces intensywnego odparowywania wody zgromadzonej w materiałach użytych w procesie budowy - tynki, wylewki, farby, kleje.

W przypadku gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% - przy różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym równej 20 stopni występuje zjawisko kondensacji pary wodnej. Aby ograniczyć to zjawisko na oknach dachowych należy przestrzegać kilku ważnych reguł.

Ważny jest sposób wykończenia wnęki okiennej - szpaleta dolna prostopadła do podłogi, szpaleta górna równoległa do podłogi. Pod oknem powinien być umieszczony grzejnik lub inne źródło ciepła, które wymusi odpowiednią cyrkulację powietrza.
Warto również sprawdzić kanały wentylacyjne w pomieszczeniach. Wentylacja może nie działać prawidłowo jeżeli kanały wentylacyjne będą niedrożne lub zbyt krótkie, co powoduje niedostateczną siłę ciągu.

6. Po dociśnieciu ramy okna dachowego w jego górnej części rama ma luz ok. 5mm. Luz ten powoduje wyginanie się blachodachówki nachodzącej na część montażową okna. Dodam, że wraz z użytkowaniem luz staje się większy. Wydaje mi się, że luz ten ma wpływ na zacinanie się systemu przełączania uchylne-obrotowe.

Zgodnie z instrukcją montażu okno dachowe powinno być osadzone w sposób, który zapewni optymalne osadzenie skrzydła (część ruchoma) w ościeżnicy okna. Odległości między skrzydłem a ościeżnicą powinny być równe, tak jak przedstawione jest to w instrukcji montażu.

Opisane powyżej tzw. "przekoszenie" okna może powstać na skutek złego montażu lub pracy konstrukcji dachowej. W opisanej sytuacji może okazać się, że konieczne będzie sprawdzenie poprawności montażu okna bezpośrednio na miejscu oraz wykonanie korekty ułożenia okna przez wykonawcę (dekarza) lub serwis firmy FAKRO.

7. Podczas opadów deszczu, przy lekko uchylonym oknie, krople deszczu spływają po ramie okna w dół i trafiają do dwóch małych otworów zrobionych w jej narożnikach. Później ta woda wydostaje się z przeciwnej strony w rogu, w miejscu łączenia elementu pionowego ramy z poziomym i zalewa mi ocieplenie poddasza.

Z przesłanego opisu wynika, że popełniony został błąd podczas montażu okna, a konkretnie na etapie łączenia ościeżnicy okna z warstwą wstępnego krycia (folia dachowa). Zadaniem wymienionych otworów jest odprowadzanie ewentualnego kondensatu, który może powstać określonych warunkach przy zbyt dużej wilgotności powietrza. Ościeżnica okna powinna zostać połączona z folią wstępnego krycia za pomocą zestawu XDP, w sposób umożliwiający odpływ ewentualnej wody. Informacja ta zamieszczona jest w instrukcji montażu. Domyślam się, że właśnie na tym etapie popełniony został błąd.

Okno FAKRO FTP-V
Autor: FAKRO Okno FAKRO FTP-V

8. Czy warto zastosować okna energooszczędne i zamontować je zgodnie z wytycznymi tak zwanego ciepłego montażu? Czy okna energooszczędne faktycznie przyczyniają się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie i czy rzeczywiście nie będzie się skraplała woda, gdyby była zamontowana tzw. ciepła ramka?

Aktualnie w budownictwie dąży się do zwiększenia energooszczedności. Nawet przepisy prawne obligują do zastosowania materiałów o zwiększonym poziomie izolacyjności termicznej. Zastosowanie okien energooszczędnych pozwala na uchronienie się przed stratami ciepła. Im lepsze uszczelnienie i docieplenie, tym temperatura w poszczególnych punktach okna jest wyższa - tak więc zjawisko kondensacji wystąpi tylko w najbardziej skrajnych przypadkach. Wszystko zresztą zależy od różnicy temperatur oraz poziomu wilgoci w powietrzu.

Ciepła ramka TGI zmniejsza straty ciepła w części brzegowej szyby, która jest najzimniejszym fragmentem okna, a dzieje się tak w efekcie redukcji niekorzystnego zjawiska określanego jako mostek termiczny. Powoduje to obniżenie współczynnika przenikania ciepła Uw okna oraz poprawę jego właściwości termicznych. Jedną z przyczyn pojawienia się skroplin na oknie może być wysoki poziom wilgoci w pomieszczeniu i słaba wentylacja.

Powodem słabej cyrkulacji powietrza bywa też np. wysoka szczelność okien. W starej stolarce okiennej istniały liczne szczeliny, którymi świeże powietrze dostawało się do pomieszczenia. Nieszczelności prowadziły często do nadmiernej cyrkulacji i wychłodzenia powietrza, ale zapewniały jego ciągłą wymianę. W nowoczesnym budownictwie okna i ich połączenia są bardzo szczelne. Brak źródeł świeżego powietrza powoduje, że powietrze w pomieszczeniu jest coraz bardziej nasycone parą wodną. Gdy nastąpi jego kontakt z powierzchnią o niskiej temperaturze, może dojść do zjawiska kondensacji.

Aby temu zapobiec należy zapewnić stałą wymianę powietrza, a w razie dużego wzrostu jego wilgotności - dodatkowo przewietrzać mieszkanie. Również montaż grzejników pod oknem ograniczy występowanie tego zjawiska, bowiem ciepłe powietrze unosząc się opływa wewnętrzną powierzchnię szyby i ogrzewa ją, ograniczając tym samym ryzyko kondensacji. Aby zapewnić stały, regulowany dopływ powietrza, zalecane jest stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki.

9. Jak zamontować okno dachowe w gotowym dachu? Od czego zacząć i na co zwracać uwagę?

Montaż okna dachowego poza wycięciem łat nie wiąże się najczęściej z koniecznością ingerencji w konstrukcję dachu, gdyż odpowiedni dobór szerokości okna pozwala na jego prosty montaż. Do okna dachowego dopasowujemy kołnierz uszczelniający, który dobieramy w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Zasady prawidłowego montażu określają przepisy i normy budowlane.

Okno dachowe powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości od podłogi, aby optymalnie spełniało swoje funkcje. W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem odległości ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm. Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenie. Górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą (wg normy DIN).

W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy. Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż na poziomie 110-140 cm od podłogi. Taki montaż zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanego okna FAKRO. Montaż na tej wysokości pozwala także na prawidłowe umieszczenie grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet.

Dobór wielkości okna zależy od powierzchni przeszklenia i rodzaju pomieszczenia. Prawidłowo doświetlone pomieszczenie za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powinien wynosić co najmniej 1:8.

Wysokość dobieranego okna zależy od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa. Lepsze efekty doświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu.

10. Kupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim, w którym zamontowane są okna dachowe. Chciałabym zamontować do nich markizy zewnętrzne, a także sterowanie do okien. Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby do okien innej marki dobrać oryginalne markizy Fakro i czy domykacze i czujniki jakie oferujecie będą działały? Jakie są wymagania techniczne - sposób montażu, podłączenia do sieci itp., dla tych rozwiązań?

Witam. W przypadku opisanych okien dachowych istnieje możliwość zamontowania markiz AMZ. Możemy zaproponować wersję sterowaną ręcznie (AMZ), zasilaną elektrycznie (AMZ Z-WAVE) lub zasilaną solarne (AMZ SOLAR). W przypadku wersji AMZ Z-WAVE konieczne będzie doprowadzenie zasilania za pośrednictwem zasilacza np. zz60. Jeżeli nie ma doprowadzonego zasilania, bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie zastosowanie wersji AMZ SOLAR.

W przypadku sterowania elektrycznego dla okna sprawa jest bardziej skomplikowana szczególnie, jeżeli okno jest już zamontowane i mamy wykończoną wnękę okienną. Ze względu na płytszą ościeżnicę podanych okien w porównaniu do okien naszej produkcji konieczne jest zastosowanie specjalnej nakładki, która wydłuża ościeżnicę w stronę pomieszczenia. Dzięki temu mamy miejsce, aby zamontować standardowy siłownik. Oprócz opisanej nakładki i siłownika konieczne będzie zamówienie czujnika deszczu, czujnika wiatru oraz modułu pogodowego, a także sterownika (pilot lub kontroler naścienny). Do siłownika musimy również doprowadzić zasilanie.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie