| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Karanie za nielegalny pobór energii: czy można dwa razy ukarać jedna osobę za kradzież prądu?

Karanie za nielegalny pobór energii: czy można dwa razy ukarać jedna osobę za kradzież prądu?

Zostałeś przyłapany na nielegalnym poborze energii? Już niedługo Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy nakładanie podwójnej kary za kradzież prądu jest zgodne z konstytucją.

Zapytanie prawne w sprawie podwójnego karania tej samej osoby za nielegalny pobór prądu, złożył do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Sąd ten miał wątpliwości, czy karanie jednej osoby za ten sam czyn nielegalnego poboru energii na podstawie przepisów Kodeksu karego oraz jednocześnie opłatą przewidzianą w Prawie energetycznym, jest zgodne z konstytucją.

Odpowiedzialność karna i opłata za nielegalny pobór energii elektrycznej

Za kradzież energii elektrycznej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wynika to z art. 278 § 5 Kodeksu karnego.

Z kolei ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) przewiduje możliwość pobierania przez elektrownię lub osób nielegalnie pobierających energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.

W wypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej elektrownia może też dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Wynika to z art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego. W praktyce elektrownie zwykle wolą wymierzać opłatę za nielegalne podłączenie się do licznika energii elektrycznej w formie opłaty, bo wystarczy wówczas domagać się należności wynikającej z faktury w elektronicznym postępowaniu upominawczym. To znacznie krótsza procedura, niż domaganie się przez elektrownię odszkodowania w drodze długiego procesu cywilnego.

Należności z tytułu opłaty za nielegalny pobór energii, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu podlegają ściągnięciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Kto ustala wysokość opłat za nielegalny pobór energii?

Prawo energetyczne umożliwia ministrowi gospodarki wydanie rozporządzenia w sprawie ustalenia wysokości taryf dla energii elektrycznej, jak również sposób ustalenia opłat za nielegalny pobór energii. Szczegółowe kwestie z tym związane reguluje rozporządzenie ministra gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1200, z późn. zmianami).

Choć w praktyce Prawo energetyczne dopuszcza możliwość, ale nie obowiązek ustalenia opłaty za nielegalny pobór energii, to w praktyczne każde przedsiębiorstwo energetyczne umieszcza w taryfach taką opłatą, co sprawia, że staje się ona opłatą de facto ustawową. W konsekwencji ta sama osoba może zostać ukarana zarówno karą pozbawienia wolności na podstawie Kodeksu karnego, a ponadto opłatą za ten sam czyn niepalnego poboru energii na podstawie Prawa energetycznego.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie powołał się na przepisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz na przepisy konstytucji, które stanowią, że nikt nie może być karany za ten sam czyn dwa razy. W rezultacie, zdaniem tego sądu rejonowego, omawiane przepisy są sprzeczne z konstytucją.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny nie odroczy wydania orzeczenia, wyrok w tej sprawie poznamy 21 października br.

8.10.2014

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących członków spółdzielni mieszkaniowych

Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany mają...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wadliwe prawo nie chroni opłat eksploatacyjnych...

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią członków...

Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Kiedy można odwołać lub rozwiązać umowę darowizny...

Darowanie komuś mieszkania lub domu nie oznacza, że umowy darowizny nie można odwołać. Warto wiedzieć, w...

Czy przy zamianie mieszkania trzeba płacić...

Jedną z form uzyskania własności mieszkania lub domu jest jego zamiana. Chodzi tu zarówno o zamianę...

Zwrot bonifikaty uzyskanej od gminy na nabycie...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie mającymi umożliwić osobom, które uzyskały od gminy bonifikatę na...

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z...

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.