Koszt budowy domu 150 m² - ile kosztuje budowa w 2023 roku?

2023-05-25 8:41
Koszt budowy domu 150 m²
Autor: Getty Images Ile kosztuje budowa domu do 150 m² w 2023 roku?

Ile kosztuje budowa domu o powierzchni użytkowej do 150 m² w 2023 roku? Gdzie najbardziej wzrosły koszty budowy domu? Dowiedz się, ile zapłacisz za poszczególne etapy budowy. Czy warto budować dom w 2023?

Spis treści

 1. Koszt budowy domu 150 m² w 2023
 2. Koszt budowy domu - stan zerowy zamknięty
 3. Stan surowy otwarty - jaki koszt budowy?
 4. Stan wykończeniowy wewnętrzny
 5. Stan wykończeniowy zewnętrzny
 6. Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
 7. Zaopatrzenie w ciepło
 8. Techniki wentylacyjne
 9. Instalacja elektroenergetyczna
 10. Instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej
 11. Podsumowanie kosztów budowy domu w I kwartale 2023
 12. Gdzie najbardziej wzrosły koszty budowy domu?
 13. Czy rok 2023 przyniesie obniżkę kosztów budowy domu?

Każdy chciałby wiedzieć, ile będzie go kosztować budowa domu, żeby ocenić, czy stać go na taką inwestycję. Tym bardziej teraz, gdy sytuacja na rynku budowlanym jest zmienna. W 2022 roku budowa domów zdecydowanie podrożała (bywały miesiące, kiedy procentowe wzrosty kosztów budowy przewyższały wartość inflacji). Drastycznie rosły ceny materiałów budowlanych, drożały kredyty hipoteczne, ekipy wykonawców stawiały wysokie ceny i był kłopot z ich dostępnością.

Według podsumowania sprzedaży Polskich Składów Budowlanych w 2022 r. odnotowano wzrost cen materiałów budowlano-remontowych średnio o 25%. Przy czym ceny produktów tzw. ciężkiej budowlanki wzrosły o 29%, z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o 21%.

Patrząc na to, co przyniósł I kwartał 2023 r., czuć powoli powiew optymizmu. Przedstawiamy wycenę kosztów budowy domu w I kwartale 2023 r., którą opracowali eksperci Extradom.pl.

Koszt budowy domu 150 m² w 2023

Do obliczeń wykorzystano dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 151,6 m² z garażem jednostanowiskowym, wzniesiony w technologii bloczków silikatowych. Przedstawiono koszt budowy domu w województwie zachodniopomorskim, gdzie wzrost kosztów był najniższy w skali rocznej (I kwartał 2022 - I kwartał 2023). Dodatkowo koszty są porównane kwotowo i procentowo z I kwartałem 2022 r. W wielu pozycjach jest porównanie z kosztem budowy w poprzednim kwartale, czyli IV 2022 r., co pokazuje aktualne zmiany. Są to koszty netto przygotowane na podstawie kwartalnych zestawień kosztów budowy domu publikowanych przez Sekocenbud. Poniższe dane są uśrednione i opracowane w celu łatwiejszego zobrazowania.

Należy pamiętać, że przedstawione wyliczenia mają charakter informacyjny. Każda budowa to osobny projekt, inne warunki gruntowe na działce, a nawet klimatyczne związanie z lokalizacją. W wyliczeniach nie są uwzględnione koszty zakupu działki, jej zagospodarowania ani podłączenia mediów.

- Zdajemy sobie sprawę, że wybrany, przykładowy projekt jest obecnie uznawany za duży dom. Patrząc na trendy konsumenckie, które królują od kilku kwartałów widzimy, że najczęściej wybierane projekty mieszczą się w przedziale od 90 do 120 m² – zauważa ekspert Extradom.pl Wojciech Rynkowski. – Jednak jego skala pozwala w pełni zobrazować to, co dzieje się obecnie na rynku.

Niżej przedstawiamy koszty budowy domu dla poszczególnych jego etapów, aż do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego wraz z pracami instalacyjnymi i wykończeniowymi.

Koszt budowy domu - stan zerowy zamknięty

Zakres prac:

 • roboty ziemne
 • fundamenty
 • ściany podziemia
 • izolacje fundamentów i ścian podziemia

Za stan zero w I kwartale 2022 inwestorzy płacili 53 665 zł, natomiast w I kwartale 2023 - już 60 691 zł. Jest to zmiana o 7026 zł, czyli wzrost o 13,09%. To jeden z największych procentowo wzrostów, jednak pozostający poniżej poziomu inflacji.

Stan surowy otwarty - jaki koszt budowy?

To etap, który z zasady pochłania najwięcej środków, bo wznosi się konstrukcję domu. Prace obejmują:

 • ściany nadziemia
 • stropy, sklepienia, schody, podesty
 • dach – konstrukcja
 • dach – pokrycie
 • podłoża i kanały wewnątrz budynku
 • izolacje nadziemia
 • warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Koszt stanu surowego otwartego w I kwartale 2022 wynosił 249 702 zł, z kolei w I kwartale 2023 było to 275 304 zł. Tym razem zmiana to 25 602 zł, to jest 10,25%. Jest to największy wzrost kwotowy rok do roku, ale w ujęciu krótkoterminowym, czyli w porównaniu do poprzedniego kwartału, w tym przypadku mamy do czynienia z rekordowym spadkiem - o 8205 zł, czyli 2,89%!

Stan wykończeniowy wewnętrzny

To drugi pod względem kosztów etap budowy. Prace obejmują:

 • tynki i oblicowania
 • okna i drzwi zewnętrzne
 • drzwi i okna wewnętrzne
 • ścianki działowe w technologiach suchych
 • roboty malarskie
 • posadzki
 • inne roboty wykończeniowe wewnętrzne

Koszt prac wykończenia wewnętrznego to odpowiednio 200 621 zł w I kwartale 2022 oraz 221 595 zł w I kwartale 2023. Zmiana wyniosła 20 974 zł, to jest 10,45%. Jednak w ujęciu kwartalnym wzrost kosztów wyniósł zaledwie 0,40%.

Stan wykończeniowy zewnętrzny

Jest to ostatni z etapów budowy bryły budynku, w tym czasie wykonywane są:

 • elewacje
 • różne roboty zewnętrzne

Koszt prac wykończeniowych zewnętrznych w I kwartale 2022 wynosił 93 269 zł, a w I kwartale 2023 - 99 739 zł. W tym przypadku zmiana to 6470 zł, czyli wzrost o 6,94 % - dwa razy mniej niż wyniosła inflacja w analizowanym okresie.

Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe

Na tym etapie dom wyposażany jest w:

 • instalację wodociągową
 • instalację kanalizacyjną
 • instalację gazową.

Koszt prac w I kwartale 2022 wynosił 34 166 zł, w I kwartale 2023 to już 36 448 zł. Zmiana to 2282 zł, co stanowi wzrost o 6,68%. Jak widać, to również zdecydowanie poniżej inflacji.

Zaopatrzenie w ciepło

Tu znajduje się tylko jedna pozycja:

 • instalacja centralnego ogrzewania

Koszt tych prac w I kwartale 2022 to 35 361 zł, w I kwartale 2023 trzeba było zapłacić 38 487 zł. Nastąpił wzrost o 3126 zł, czyli o 8,84%.

Techniki wentylacyjne

Obejmują także tylko jedną pozycję:

 • wentylacja mechaniczna

Wykonanie tych prac w I kwartale 2022 kosztowało 27 640 zł, a rok później - 35 731 zł. Tutaj zmiana to 8090 zł, czyli aż 29,27%. To największa procentowo zmiana w całym zestawieniu kosztów, jako jedyna zdecydowanie przewyższająca wskaźnik inflacji. Jednak kwartał do kwartału mamy tutaj do czynienia ze spadkiem, co prawda symbolicznym o 0,64%.

Instalacja elektroenergetyczna

W jej skład wchodzą:

 • tablice rozdzielcze
 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja gniazd wtykowych
 • instalacja odgromowa i uziemiająca

Koszty wynoszą odpowiednio 28 540 zł w I kwartale 2022 i 30 261 zł w I kwartale 2023. W tej pozycji zmiana to 1720 zł, czyli wzrost o 6,03%. To najmniejszy przyrost roczny w zestawieniu tego etapu budowy, niemal dokładnie trzykrotnie niższy niż inflacja.

Instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej

Na tym etapie wykonuje się:

 • instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji
 • instalacje strukturalne

Wśród kosztów całego domu to niewielka kwota - 1630 zł w I kwartale 2022, a w I kwartale 2023 - 1781 zł. Zanotowane więc wzrost o 152 zł, czyli o 9,30%.

Podsumowanie kosztów budowy domu w I kwartale 2023

Wzrost kosztów budowy domu  o powierzchni użytkowej 151,6 m2 w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim był zdecydowanie poniżej poziomu inflacji. W I kwartale 2022 roku budowa omawianego domu, wyposażonego w komplet instalacji, kosztowała 724 349 zł. W I kwartale 2023 roku na ten cel potrzebna była kwota 799 763 zł. Koszty budowy wzrosły więc o 75 413 zł, co w przeliczeniu na procenty daje wzrost o 10,41%.

Samo postawienie budynku, bez uwzględnienia wewnętrznych prac instalacyjnych, kosztowało średnio: w I kwartale 2022 r. - 597 013 zł, a w I kwartale 2023 r. 657 057 zł. Koszty wzniesienia budynku zwiększyły się o 60 044 zł, czyli o 10,06%. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu z poprzednim kwartałem notujemy spadek o 6484 zł. I chociaż kwotowo to tylko 1%, to z realnymi spadkami kosztów nie mieliśmy do czynienia od dwóch lat. Warto podkreślić, że w przypadku prac konstrukcyjnych największy spadek kosztów w ujęciu kwartalnym nastąpił na najbardziej kosztownym etapie budowy nadziemia - do stanu surowego otwartego. Reasumując, na przełomie roku 2022 i 2023 daje się zauważyć nie tyle spowolnienie, ile zatrzymanie wzrostu kosztów wznoszenia konstrukcji domu i zewnętrznych prac wykończeniowych. Zmiany w omawianym okresie wahały się od 1,24% dla stanu zerowego do -2,89% dla stanu surowego otwartego.

Biorąc pod uwagę koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej domu, jest to wzrost o niecałe 500 zł, z 4778 zł w I kwartale 2022 do 5275 zł w I kwartale 2023. Dla porównania wg danych GUS koszt wzniesienia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniósł w I kwartale 2022 r. 5252 zł. Jeszcze nie ma danych za I kwartał 2023 r. W roku 2022 koszty rosły – w IV kwartale osiągnęły 5708 zł.

Gdzie najbardziej wzrosły koszty budowy domu?

- W analizowanym okresie z największym wzrostem kosztów budowy mieliśmy do czynienia w województwie pomorskim, było to 23,02%, drugi najwyższy wzrost - w wielkopolskim o 13,87%. Natomiast kwartał do kwartału zanotowaliśmy spadki w województwie zachodniopomorskim -0,92%, wielkopolskim -0,44% i -0,09% w Warszawie. Z pewną dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w tych regionach nakłady konieczne na postawienie wymarzonego lokum osiągnęły, przynajmniej na razie, maksymalny pułap akceptowalny dla inwestorów – podsumowuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Czy rok 2023 przyniesie obniżkę kosztów budowy domu?

Biorąc pod uwagę tylko dane z przełomu roku 2022 i 2023 w budownictwie widać bardzo wyraźnie wyhamowanie, połączone ze spadkami cen wielu materiałów. Firmy budowlane, które do tej pory miały wypełnione kalendarze zamówień na miesiące naprzód, teraz same zaczynają aktywnie poszukiwać zleceniodawców.

- Czy to znak, że czeka nas koniec wzrostu kosztów w przypadku budowy domów? Odpowiedź na to pytanie nadal jest trudna, do czego przyczynia się sytuacja za wschodnią granicą i wciąż wysoka, dwucyfrowa inflacja. Jednak dane Sekocenbudu za I kwartał 2023 r. pozwalają przypuszczać, że wahania kosztów budowy powrócą do znanego nam sprzed lat, klasycznego sezonowego rytmu. Jeśli tak się stanie, to kwartalne wzrosty kosztów budowy w większości województw powinny wahać się wokół 1,5%-2,5%, co oznacza, że pozostaną zdecydowanie poniżej prognozowanej na ten okres inflacji - podsumowuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE