ubytki w tynku

2017-09-23 17:54

Czym wypełnić takie ubytki ?

W pokazanej na zdjęciu sytyacji. Usunąć ewentualne niestabilne części bloczka lub zaprawy w okolicy mocowania wspornika zawiasa. Oczyścić ze rdzy odsłoniętą część stalową wspornika. Stal zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką z farby. Po zmoczeniu wodą podłoża ubytek w ścianie zapełnić bezskurczową zaprawą cementową zbliżoną do B20, należy zwrócić uwagę na maksymalną pokazaną w karcie technicznej jednorazową grubość zaprawy bezskurczowej.