szczeliny w murze

2011-03-15 9:05

Po zimie, w ścianie łączącej wewnętrznej i w ścianie zewnętrznej, pojawiły się szczeliny szerokości około 5 mm. Ściana wzniesiona jest z bloczków silikatowych M24, klejonych horyzontalnie. Na zimę nie zdarzyliśmy okryć domu dachem. Jakim sposobem można te szczeliny wyeliminować? Czy to może się powtórzyć w przyszłości?

Aby sensownie odpowiedzieć na pytania proszę o: przesłanie zdjęcia oparcia ściany na stropie, przesłanie zdjęcia wypełnienia spoiny pomiędzy góra ściany a stropem powyżej. Czy ściana jest postawiona na stropie np. piwnicy czy na płycie wylanej na gruncie ? Czy ściany są konstrukcyjne czy działowe ?