Rozbudowa domu i wykonanie nowej klatki schodowej.

2017-09-26 12:56

Planuję kupić dom wybudowany w latach 80. Stoi on na miejskiej działce o powierzchni 480 m2. Odległość ściany zewnętrznej budynku (ściana z oknami) od granicy działki to 3,80 m, czyli w myśl obecnych przepisów jest to nielegalne. Czy w tej ścianie mogłabym wybić nowe okno, czy też jest to prawnie niemożliwe? Przeciwległa ściana znajduje się z kolei w odległości 4,06 m od granicy działki, ale do budynku dostawiono wiatrołap, który ma zaledwie 1,5 m do granicy działki. Czy jest możliwe uzyskanie pozwolenia na rozbudowę (wydłużenie tego wiatrołapu o około 1,4 m), zachowując tą samą (1,5 m) odległość od granicy działki? Chciałabym w wiatrołapie zrobić wygodną klatkę schodową ponieważ obecna (wewnątrz budynku) jest ciasna.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek należy zlokalizować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

  • 4 m, gdy jest zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  • 3 m, gdy jest zwrócony ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia okapy, gzymsy, balkony lub daszki nad wejściem oraz galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie lub rampy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy. Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3 dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych. Należy w gminie uzyskać informację na temat możliwości rozbudowy domu.