Prawo budowlane: czy potrzebne pozwolenie na przesunięcie ścian, wymianę instalacji, nowe otwory drzwiowe

2011-03-22 17:09

Chcę przeprowadzić remont apteki. Przebudowa będzie polegać na przesunięciu ścian i postawieniu nowych, wykuciu drzwi od zaplecza , wymianie całej instalacji elektrycznej. Czy na te prace muszę mieć pozwolenie na budowę?

W naszej ocenie przedmiotowa inwestycja stanowić będzie w głównej mierze przebudowę, na której prowadzenie konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to przesunięcia ścian, wykucia nowego otworu drzwiowego. Z kolei wymianę instalacji można kwalifikować jako remont urządzeń budowlanych, na którego prowadzenie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zgłoszenie.

Zgodnie z definicją ustawową przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.