Wygasło mi pozwolenie na budowę domu. Co robić?

2011-03-22 16:31

W 2000 r. wygasło mi pozwolenie na budowę domku o pow. 100 mkw. Jak je odnowić? Dodam, że na działce mam od 8 lat prąd i wodę.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo budowlane - rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.