Podlewka z chudego betonu

2010-12-27 15:32

W projekcie domu ścianami nośnymi są tylko ściany zewnętrzne (w kształcie prostokąta ) Warstwa podłogowa parteru po zebraniu humusu składa się z podsypki piaskowej a następnie płyty z chudego betonu o grubości 15cm , czy do wykonania tej płyty mogę użyć betonu B-15 czy też muszę B-10 jak w projekcie . Pytam dlatego iż na tej płycie będą stały ścianki działowe zgodnie z projektem). Wiem że B-15 jest mocniejszym betonem , ale czy nie ma wad do tego zastosowania

B-15 będzie lepszy można go spokojnie użyć. Mam nadzieję, że projekt nakazuje na chudym betonie użyć izolacji przeciwwilgociowej, jeżeli nie to i tak należy ją wykonać.